Voorbede gevraagd

Kairos-Sabeel Nederland stuurde afgelopen week deze brief met een oproep voorbede te doen voor illegaal gedetineerde Palestijnse kinderen naar de predikanten van de Protestantse Kerk.

Voorbede gevraagd voor Palestijnse kinderen


Geachte predikant,

De werkgroep Kairos-Sabeel Nederland Noord besloot om aansluitend op de Advents- en Kerstactie van Kerk in Actie “Kinderen in de Knel” in 2018, de aandacht van predikanten te vragen voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen. Kairos-Sabeel sluit zich aan bij dit initiatief.

In de bijlage vindt u een brief over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Marijke Gaastra
secretaris Kairos-Sabeel Nederland

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.