Vredesweek 20 tot 27 september: film, voorlichting en liturgische teksten

De Vredesweek is dit jaar van 20 tot 27 september. Vrienden van Sabeel biedt voor deze week drie soorten materiaal aan:

1. liturgische teksten voor een viering of vesper,

2. een opzet voor een bijeenkomst met de film The Stones Cry Out.

3. twee PowerPoint Presentaties met een historisch overzicht over Israël en Palestina vanaf 1900, waarvan de eerste ook nader ingaat op het werk van Sabeel en Vrienden van Sabeel Nederland en de tweede meer een handvat biedt bij de film.

Voor een viering op zondag of een vesper door de week maakte het Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF, Wereldraad voor Kerken) een Engelstalige liturgie, bedoeld voor de World Week for Peace in Palestine Israël van 20 – 27 september. Willemien Keuning van Vrienden van Sabeel Nederland heeft die vertaald en bewerkt voor Nederland.

Tussen lezingen, liederen en gebeden komen ‘Getuigen van de Muur’ aan het woord, uit het boek Getuigen van Soemoed (uitgave Narratio). Deze getuigenissen maken concreet wat oorlog en bezetting dagelijks voor mensen betekenen. Zo geven zij brede strekking aan het hoopvolle thema van de wereldwijde vredesweek: ‘God heeft de muur van vijandschap tussen twee werelden afgebroken’ (Efeziërs 2:14). Het materiaal biedt veel mogelijkheden waaruit vredesgroepen en voorgangers kunnen kiezen: een kerkdienst op zondag, een meditatief moment door de week of een getijdendienst tussen de zondagen, al dan niet gecombineerd met vertoning van de film The stones cry out.

In de film The stones cry out vertellen Palestijnse christenen over de gebeurtenissen in 1948, toen hun dorpen werden ontruimd en vernietigd door het Israëlische leger. Hun verhaal wordt begeleid met historisch filmmateriaal uit 1948 en daarna. Hun hoop en wanhoop komen in deze film, die een uur duurt, helder in beeld. Vrienden van Sabeel is blij dat het verhaal van deze Palestijnse christenen op deze manier nu breed beschikbaar is voor Nederlandse christenen en kerken.

De film is te bestellen bij Kerk in Actie, Margriet Westers, margriet.westers@icco-cooperation.org en kost € 17,50.

Bij de film is door Hettie Oudelaar een ‘Handreiking voor een gemeentebijeenkomst’ gemaakt, hier te downloaden. Daarbij zit ook een PowerPoint Presentatie van haar hand, ‘Israël Palestina Vredesweek’, die kort de historische context aangeeft. De andere PowerPoint Presentatie is van de hand van Jan Willem Stam, voormalig bestuurslid van Vrienden van Sabeel, en geschikt als inleiding bij een voorlichtingsavond over het werk van Sabeel of de film.

We horen graag uw ervaringen met dit materiaal. Ook is het (beperkt!) mogelijk bestuursleden van Vrienden van Sabeel uit te nodigen bij activiteiten.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.