Wave of prayer 4 november 2021

De online bijeenkomst van Kumi Now vorige week was gefocused op islamophobia. De volgende week richt Kumi Now de aandacht op de Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme die elk jaar op 9 november wordt gevierd. De aandacht wordt ook gevestigd op de manier waarop alle mogelijk  kritiek op Israël onrechtvaardige acties tegen de Palestijnen, die onder Israëlische bezetting leven, voortdurend antisemitisch wordt genoemd. De Israëlische autoriteiten mogen hun mensenrechten schendingen tegen de Palestijnen niet onder de mantel van straffeloosheid uitvoeren maar moeten verantwoordelijk worden gehouden onder het internationale recht.

 

Gebed:  
Jezus uit Nazareth, wij bidden dat U ons bevrijdt van de bittere wortels van haat en racisme. Help ons U aan te roepen als wij het lijden van anderen zien.  Opdat wij bewust mogen worden dat U bereid was op het kruis te sterven door de liefde die U voor ons heeft en laat ons uit  die liefde leven.

Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed. 

 

Op woensdag 27 oktober veroordeelden twaalf priesters van de Armeense Broederschap van St. Jacobus de  Patriarch Nourhan Manougian vanwege het feit dat hij  een pachtovereenkomst van 99 jaar heeft afgesloten betreffende de Goveroun Bardez. Dit strategische stuk land in Jeruzalem is al sedert de 14e eeuw een deel van de Armeense wijk. Het Patriarchaat wil het land verkopen aan Dany Rubinstein, een Australische vastgoed ontwikkelaar met een basis in Dubai. Hij wil een luxe hotel op die grond bouwen. 

 

Gebed:
Eeuwige, wij danken U voor de moed en de integriteit van de twaalf priesters die bereid waren de rechtmatigheid van deze vastgoed transactie aan de orde te stellen. Wij bidden dat de Armeense kerk het belang van hun aanwezigheid in de stad Jeruzalem heroverwegen.

Eeuwige, in Uw genade. . . . .hoor ons gebed. 

 

De Israëlische Knesset  heeft woensdag 27 oktober een wet verworpen die Israëls verantwoordelijkheid zou bevestigen voor de moord op het Palestijnse dorp Kafr Qasim in 1956. Ten minste 49 Palestijnse dorpelingen werden dood geschoten door de Israëlische grenspolitie toen zij van het werk op hun land naar huis keerden. Zij wisten niet dat de Israëlische autoriteiten de avondklok hadden verzet op de vooravond van de Egyptische invasie, zij liepen naar huis en wisten niet dat ze dood geschoten zouden worden. 

 

Gebed:
Eeuwige, wij bidden voor de familieleden van hen die 65 jaar geleden werden verwond of vermoord tijdens de massamoord van Kafr Qasim. Wij bidden dat de Israëlische regering verantwoordelijkheid erkent voor het bloedvergieten van onschuldige Palestijnen en dat ze excuses zullen vragen voor de moord op onschuldige levens. 

Eeuwige, in Uw genade  . . . . .hoor ons gebed.

 

Dinsdag 2 november 2021 is het 104 jaar geleden dat de Balfour Declaratie werd uitgevaardigd  waarop het proces in werking werd gezet dat leidde tot het verplaatsen en onteigenen van honderd duizenden Palestijnen in een periode van 10 maal tientallen jaren. Een eeuw later worden aan de Palestijnen nog steeds veiligheid en het basisrecht om zelf te besluiten ontnomen. 


Gebed:
Eeuwige, U bent de Almachtige, de Vredevorst en die van Waarheid en Recht houdt.  Geef ons hoop voor de dag van morgen. Wij bidden om Recht en Waarheid in ons land, wij bidden dat vrede zal vloeien als een rivier.
Eeuwige,  in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.

 

Senior Katholieke officials in het Heilige Land hebben de beslissing van de Israëlische autoriteiten veroordeeld vanwege het verbieden van een drie-daags cultureel event in Oost Jeruzalem. Zij noemen het “ruw en niet te rechtvaardigen”. Dit event voor kinderen zou georganiseerd worden door het Maison d ‘Abraham dat georganiseerd wordt door Secours Catholique-Caritas France (een Franse hulp organisatie). De Israëlische Minister van Veiligheid verbood het, hij beweerde dat dit event met de Palestijnse Autoriteit verbonden was.

 

Gebed: 
Eeuwige, wij bidden om een eind aan de manier waarop de Israëlische autoriteiten proberen alle aspecten van Palestijns cultureel leven in Oost Jeruzalem te onderdrukken. Wij bidden dat de stad Jeruzalem altijd gastvrijheid zal bieden aan gelovigen van elke etniciteit en geloof.

Eeuwige, in Uw genade  . . . . . hoor ons gebed .

 

Op donderdag 28 oktober ging een konvooi van Palestijns auto’s de weg  op via enkele Israëlische  hoofdwegen naar Kafr Qara in centraal Israël  Het konvooi protesteerde tegen de grote hoeveelheid geweld en misdaden waaronder Palestijns Israëlische gemeenschappen lijden. Parlementsleden van de Gemeenschappelijke Lijst, burgemeesters en treurende familieleden reden mee in het konvooi dat de algemene verkeersstroom onderbrak. Zij klaagden over het gebrek aan interesse  dat getoond werd door de Israëlische politiemacht bij de veelvuldige moordpartijen waaronder de Palestijns-Israëlische steden lijden. 

 

Gebed:

Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten in beweging komen om de uitbreiding van het geweld en de moorden in Palestijns-Israëlische steden te stoppen.  Wij bidden dat zij voldoende hulpmiddelen  sturen om Palestijnse gemeenschappen te beschermen tegen ongebreideld geweld. Eeuwige, in Uw genade. . .hoor ons gebed.

Op vrijdag 29 oktober organiseerde Sabeel een gezamenlijke trip met de Arabische Katholieke Padvinderij uit Jeruzalem om de Tent of Nations te helpen bij de olijvenoogst. Veertig jongeren namen deel aan de gebeurtenis.

 

Gebed:

Eeuwige, wij danken U dat jonge mensen vrijwillig de familie Nassar helpen bij de Tent of Nations. Wij bidden voor deze Palestijnse christelijke familie die probeert vanuit het geloof te leven en die voor hun boerderij zorgen ondanks Israëlische militaire invallen, aanvallen van kolonisten en de recente brand die veel zojuist geplante bomen vernielde. Wij voelen ons nederig door hun vasthoudendheid om een betere toekomst te bouwen die gebaseerd is op respect voor iedereen en respect voor het land. 

Eeuwige, in Uw genade . . . . . . hoor ons gebed.

 

Tijdens het laatste weekend van oktober komen veel Katholieken voor de jaarlijkse processie bijeen bij de schrijn van Onze Lieve Vrouwe, Koningin van Palestina bij Deir Rafat dat tussen Tel Aviv en Jeruzalem ligt. Bij deze gelegenheid bidden de pelgrims speciaal voor vrede in hun land. 

 

Gebed: 

Eeuwige, wij bidden dat U ons geloof vergroot, zelfs wanneer we zien dat om ons heen zoveel geleden wordt. Wij bidden dat veel mensen hun ogen openen en de onderdrukking zien die de Palestijnen ondergaan die onder de Israëlische bezetting leven. Eeuwige, help hen te zien en help hen zich tegen onrecht te verzetten.                                                                                                                               

Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.

 

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereldraad van Kerken voor de landen Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.

Dit delen: