Waarom steunt Kerk in Actie Seeds of Hope?

Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland hebben met verbijstering kennis genomen van de steun van Kerk in Actie (diaconale organisatie van de Protestantse Kerk) voor het project Seeds of Hope.

In een open brief wijzen zij het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk er op dat zij daarmee zowel hun eigen beleid ondergraven als hun Palestijnse partners (waaronder Sabeel) een mes in de rug steken.

Lees de brief hier.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.