Wave of Prayer 1 April 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

De online vergadering van Kuni Now zal zich bezig houden met de leefomstandigheden van de inwoners van Gaza. Er wonen in deze enclave twee miljoen mensen, een van de meest dicht bevolkte plekken op aarde. En de bevolking wordt toegang tot de meest vitale natuurlijke bronnen onthouden nu ze onder de blokkade leven van Israël en Egypte. Dit geldt al sinds 2007.
Eeuwige, wij bidden voor de bevolking van Gaza nu ze proberen te overleven onder zeer moeilijke omstandigheden die hen zijn opgelegd. Wij vragen U dat deze blokkade wordt opgeheven en dat in deze mensen de hoop opnieuw mag opbloeien. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Sabeel houdt gedurende de Veertigdagentijd samen met zijn vrienden wereldwijd online diensten  Op Palmzondag was er een viering samen met het Oecumenische  Palestijnse-Israëlische netwerk in Australië. Op 10 april een viering met de vrienden van Kairos-Sabeel in het Verenigd Koninkrijk.
Eeuwige, uw woord is waarheid en al uw werk geschiedt in vol geloof (psalm 33, 4). Wij bidden voor diegenen die deze Sabeel vieringen voorbereiden. Dat zijn blijven reflecteren over uw vaststaande en trouwe liefde. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Op vrijdag 19 maart protesteerden honderden Palestijnen in Umm al-Fahm en Qalansawa in Israël  voor tiende achtereenvolgende keer. De demonstranten daagden de Israëlische politie uit vanwege hun lakse houding inzake het onderzoeken van recente hoeveelheid dodelijke slachtoffers en geen enkele neiging vertoonde de verkoop van illegale aankoop van wapens aan de kaak te stellen, laat staan af te straffen.
Wij bidden voor vrede en recht  in de Palestijnse en Arabische gemeenschap in Israël. Wij vragen dat zij toegang verkrijgen tot wat zich wettelijk daar afspeelt, zonder discriminatie. Eeuwige, in uw genade, verhoor ons gebed.
Na twintig jaar van planning en ontwerpen is het eindelijk gelukt een fabriek te bouwen waar gebruikt water opnieuw omgezet kan worden in schoon water. Dit alles met behulp van een Duitse investering. Deze fabriek is gebouwd in Burej en zal dienen voor 11 gemeenschappen, voor 1 miljoen mensen! Het wordt weer aangestuurd van energie voorzien, door een fabriek die draait op biogas en zonne energie.
Eeuwige, wij zijn dankbaar dat zoveel gezinnen in Gaza nu toegang hebben tot schoon drinkwater. Wij bidden U ook voor die mensen die geen drinkwater hebben vanwege de lage grondwater stand. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Dr. Beshara Doumani is aan het begin van het komende academische jaar benoemd tot de President van de Birzet universiteit. Op dit moment is hij professor in geschiedenis op de Brown universiteit in de USA en hij heeft daar zijn graad gehaald voor het vak Midden-Oosten studies.
Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de academische gaven van Dr. Doumani en vragen U dat hij de Birzeit universiteit zijn toekomstige presidentschap zal leiden met wijsheid en visie. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De leefomstandigheden van de mensen in Gaza  zijn achteruit gegaan als het gaat om het coronavirus. Velen leven in armoede en zijn ziek. Zij hebben een beroep gedaan op het Caritas Gaza Medisch Centrum voor hulp. De werkers van de hulp organisatie hebben al 10.000 mensen bezocht die lijden onder dat virus en proberen het thuis zo goed en kwaad als het kan een beetje te organiseren.
Eeuwige, als wij ons voorbereiden op deze Goede/stille week dan denken wij aan uw Zoon en de wijze waarop hij op deze aarde geleefd heeft en de manier hoe hij barmhartig omging met allen die in nood waren. Tijdens zijn aanstaande dood op het kruis sprak hij tot zijn volgelingen: ‘’Ik was ziek en je hebt mij bezocht.’’ ( Mattheus 25, 35). Wij danken U voor de mensen van Caritas werkzaam in Gaza die doen zoals uw Zoon dat heeft voorgeleefd: zorg voor de zieken en aandacht voor hen die in nood verkeren. Wij vragen U bescherm en sterk deze mensen tijdens hun werkzaamheden. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
’Pelgrims met een missie ‘ zal het thema zijn van een webinar gehouden door Gied ten Berge, in het engels wel te verstaan.
Het wordt via Luce, het centrum voor religieuze Communicatie van de universiteit te Tilburg in het Nederlands op 29 april om 15.00 uur uitgezonden. Gied zal het hebben over zijn boek: ’’Come and see’’. Dit is onlangs vertaald in het Engels. registreer: Dibsa 2.7.0 (uvt.nl)
Eeuwige, wij bidden dat als de pandemie voorbij is er weer pelgrims zullen komen om het Heilige Land te bezoeken en daar Palestijnen zullen ontmoeten en zelf ervaren hoe het is voor hen om onder israëlische bezetting te leven. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen de Tsjechische Republiek, Polen Slowakije.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.