Wave of Prayer 1 augustus 2019

Door vakantie lopen we wat achter wat betreft de Wave of Prayer. Hierbij de vertaling van de gebeden van 1 augustus 2019.

Op vrijdag 26 juli werd voor de 68e keer de Grote Mars tot Terugkeer gehouden langs de oost grens van de Gaza strook. Daar werd tijdens die mars die bijna geheel vredig verliep door het Israëlische leger excessief geweld gebruikt. Hierbij zijn tenminste 30 kinderen, 3 vrouwen en een gehandicapte gewond geraakt. 39 burgers werden beschoten met scherp en vier van hen liepen kleine tot zeer ernstige verwondingen op. De 23 jarige Ahmed el Kara is op zaterdag 27 juli aan zijn verwondingen overleden.
Eeuwige, Goede Herder, geen enkele vluchteling is voor U een vreemdeling en niemand is ver van uw liefdevolle zorg verwijderd. Wij bidden dat U waken zult over hen die op legale wijze iedere vrijdag protesteren en waarbij zij zich inspannen om ooit terug te keren naar hun huis/huizen/ hun thuis.
Wij bidden dat de harten van de familie van Ahmed mogen worden geheeld en wij vragen om kracht en genade voor hen die gewond zijn geraakt en lijden onder deze niet voor te stellen tragedie en traumatische gebeurtenis .
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week concentreert Kumi Now zich op de organisatie Vrouwen in het Zwart en hun gerichtheid op Vrouwen die onder conflict leven. Zij die Kumi Now volgen worden aangemoedigd de informatie over de organisatie te lezen, en hun specifiek gerichte doelstelling. Zij die dat van plan zijn actie te ondernemen, kunnen contact opnemen met de groep Vrouwen in het Zwart die hier in Amsterdam op vrijdag 6 september van 12.45-13.45 uur op het Spui bij het Lievertje een wake houden. Zie hun website.
Eeuwige, uw Zoon, de Vredesvorst, zo lezen we in Jesaja 9,6-7 zal Uw Rijk van vrede en recht vestigen.
‘’Groot is zijn heerschappij,
  aan de vrede zal geen einde komen.
  Davids troon en rijk zijn er op gebouwd,
  ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
  van nu tot in eeuwigheid.
  Daarvoor zal hij zich beijveren,
  de HEER van de hemelse machten.’’
Help ons, zo vragen wij U achter die mensen te staan die zich te weer stellen tegen ongerechtigheid en de waarheid durven te spreken tegen hen die regerings verantwoordelijkheid dragen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Twaalf schrijvers van aanzien stelden zich voor hoe hun land er uit zou zien in 2048, d.w.z. 100 jaar na de Nakba. Er zouden 700.000 burgers uit hun huizen verjaagd zijn waarvan men zegt dat dit de eerste science fiction film zal zijn die gemaakt is over de bezette gebieden. Verhalen die staan in ‘Palestina +100’ betekent ook een afschildering van Majd Kayyal’s  futuristische oplossing van de huidige situatie, waarin twee werelden dezelfde geografische plek bevolken.
Eeuwige, wij danken U voor de Palestijnse schrijvers die samen zijn gekomen om hun creatieve gaven ten gehore te brengen en om licht te laten schijnen op de moeilijkheden waarmee mensen die in Palestina en Israël onder bezetting leven, te kampen hebben en zich daarbij een nieuwe wereld voorstellen.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
Er vinden aanvallen plaats in verschillende Palestijnse steden en het rondom Jeruzalem. Ze worden ‘Price Tags’ genoemd. Nadat extremistische Israëlische kolonisten het Arabische stadje Kufr Qasim binnen waren gekomen, werden fietsen waarvan de eigenaren Palestijnen zijn vernield en werden er racistische teksten met verf op de muren gespoten.
Eeuwige, God van gerechtigheid wij bidden dat de indringers van de ‘Price Tag’ misdaden, verantwoordelijk worden gehouden voor wat zij hebben aangericht. Wij bidden dat er een einde komt aan dit geweld.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De eindexamen resultaten van de Palestijnse leerlingen zijn in deze laatste twee weken bekend gemaakt en velen van deze jonge mensen gaan door en zien uit naar hun toekomst.
Eeuwige, wij bidden voor de duizenden jonge mensen die feest vieren omdat zij geslaagd zijn, maar wij denken ook aan de leerlingen die de examens niet gehaald hebben. Dat deze Palestijnse studenten hun educatie/onderwijs mogen gebruiken om de gemeenschappen waarvan zij deel uit maken te verbeteren. en zo de maatschappij waarin zij leven en wonen krachtiger en sterker maken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Thaer Fakkhoury, een Palestijnse journalist werd vanwege zijn artikelen gearresteerd door Palestijnse veiligheids troepen. Hij is nu op borgtocht vrijgelaten, wachtend op verder onderzoek.
Eeuwige, persvrijheid staat zowel bij Palestijnse als Israëlische autoriteiten onder druk. Wij bidden dat alle journalisten in staat zijn zonder vrees hun verhalen te vertellen. Wij danken U voor het werk van al die mensen die proberen eerlijke informatie te geven en de waarheid te spreken als het om macht gaat.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De eerste volgende Internationale Bijeenkomst van Sabeel is van 2-7 december 2019. Deze samenkomst van mensen gaat proberen een theologie te ontwerpen met als kernwaarde Kumi Now.
Hiermee willen ze de verschillende organisaties die zich bezig houden met vrede en gerechtigheid in het Heilige Land bundelen/samenbrengen. U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst via www.sabeel.org.
Eeuwige, nu wij deze bijeenkomst aan het organiseren zijn schreeuwen wij het uit dat er nu tijd zal zijn voor Palestina en dat het de tijd zal zijn voor gerechtigheid voor alle Palestijnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de Republiek van Congo, Gabon, Sao Tome en Principe.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.