Wave of Prayer 1 december 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

 

Harde wind en zeer droog weer waren vorige week de oorzaak van honderden branden over geheel Israël en het bezette Palestijns gebied. Tien duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. De meeste branden zijn nu onder controle.

Eeuwige, wij bidden U voor allen die getroffen zijn door de branden die de vorige week enkele dagen over Israël en Palestina raasden. Wij bidden in het bijzonder voor hen die hun huizen kwijt zijn én voor het herstel van het verwoeste land. Wij danken U voor hen die geholpen hebben om het vuur onder controle te krijgen en voor alle landen dichtbij en veraf die de vraag om hulp hebben beantwoord met het blussen van de vuurzee.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De 25e november is uitgeroepen tot de Internationale Dag om het geweld tegen vrouwen te stoppen. Volgens de statistieken is het aantal Arabische vrouwen die vermoord zijn door familieleden en echtgenoten sinds 2015 toegenomen. Op deze dag zijn zestien dagen van wereldwijde activiteiten gestart.

 

Eeuwige, we weten dat vrouwen over de gehele wereld te maken hebben met discriminatie en geweld. Wij bidden U voor wettige en maatschappelijke veranderingen die het tij van geweld tegen vrouwen zullen keren. Dat wij ons blijven herinneren waar de meerderheid van de vrouwen mee te maken hebben tijdens hun dagelijkse strijd voor gerechtigheid. Wij bidden U dat de daders die vrouwen mishandelen afgerekend worden voor hetgeen zij aan kwaad veroorzaakt hebben.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Nieuwe Cornerstone is uit: het tijdschrift dat Sabeel Jeruzalem drie keer per jaar uitgeeft.

Eeuwige, wij bidden U dat onze nieuwe editie van het blad Cornerstone met als titel ‘Vermeerder ons geloof’ en die alles wat betreft vergeving aan de orde stelt, veel mensen over de gehele wereld zal bereiken. Dat gerechtigheid toch de overhand mag hebben in ons zo chaotisch en getroebleerd land, om zo ware vrede en verzoening te stand te brengen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De 29ste  november werd door de Verenigde Naties gezien als een dag van solidariteit met het Palestijnse volk.

Eeuwige, onze harten zijn verbonden met alle mensen waar ter wereld ook, die met ons durven uitspreken ’genoeg’! Genoeg van de alsmaar voortdurende bezetting, het geweld en de onderdrukking waardoor ons land al voor zo’n lange tijd geteisterd wordt. Dat deze gedenkdag steeds meer de wereld laat zien dat dit onrecht onderdeel is van het dagelijkse leven van de Palestijnen, maar dat zij ook hen die leidende functies hebben de wil en de moed geven om het land te leiden naar een rechtvaardige vrede.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.