Wave of Prayer 1 juli

Tijdens de Online Bijeenkomst van Kumi Now op dinsdag 29 juni werd besloten dat Israël als atoommogendheid moet worden gezien. Op 1juli 1968 werd het Non-Proliferatie verdrag voor kernwapens door 190 landen uit de hele wereld  getekend. Maar niet door Israël! Dit land weigert nog steeds zijn nucleaire mogelijkheden te erkennen en heeft nimmer  het International Atomic Energy Agency toegestaan supervisie te hebben over de productie van nucleair materiaal in de Demona Reactor in de Negev woestijn.       

Volgende week zal Kumi Now herstarten omdat het tijdstip van een half jaar is bereikt.                             

Gebed: Eeuwige, wij bidden dat alle landen hun verantwoordelijkheid op zich nemen om de proliferatie van nucleaire wapens in te dammen en zich  aan internationale supervisie te onderwerpen hoe ze met dit  gevaarlijke materiaal om moeten gaan.

Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.

Woensdag 9 juni heeft de Israëlische veiligheidsdienst in de vroege morgen een aanval uitgevoerd op het hoofdkwartier van de Health Works Committees ( HWC) in Al-Bireh dicht bij Ramallah. De Israëlische troepen overhandigden een militair bevel waarin stond dat het kantoor met onmiddellijke ingang gesloten moest worden. De HWC is een van de belangrijkste gezondheidsvoorzieningen die de meest getroffen gezinnen op de  bezette Westbank bereikt .

Gebed:   Eeuwige, wij bidden voor alle mensen die ernstig getroffen worden de sluiting van de HWC hoofdkwartieren. Wij denken dan in het bijzonder  aan deze pandemie tijd  waaronder zo velen lijden. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten hun aanvallen op Palestijnse burgerorganisaties stoppen en gehoor geven aan hun verantwoordelijkheid als bezettende macht die moet zorgen voor de gezondheid en de gemoedsrust van allen die in de Bezette Palestijnse Gebieden wonen.

Eeuwige in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

Het State Labor Council van de staat Vermont heeft onlangs aangekondigd lid te worden van de Labor for Palestine (LFP) alliantie. De LFP werd in 2004 opgericht met als doel dat de bezetting van Palestina door Israël  tot een eind komt. Er zijn nu 15 Amerikaanse Labor groeperingen die deze alliantie ondersteunen.

Gebed: Eeuwige, wij bidden dat steeds meer groepen zich zullen aansluiten bij de internationale organisaties die werken aan  het tot stand brengen van recht en gelijkheid voor allen die in Israël/Palestina wonen. Wij bidden dat er een golf van steun ontstaat om de Israëlische bezetting aan te klagen.                          

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.  

Op maandag 21 en dinsdag 22 juni b sloten honderden kolonisten zich aan bij de Israëlische  Veiligheidsdiensten die naar het gebied van Sheikh Jarrah in oost Jeruzalem trokken en begonnen daar  de inwoners aan te vallen. Tijdens een incident viel een kolonist vier jonge Palestijnse meisjes van 12 tot 14 jaar aan  en gebruikte daarbij pepperspray  hetgeen resulteerde in brandwonden in het gezicht. De meisjes waren een Dabke-dans aan het oefenen om die tijdens een culturele gebeurtenis in hun buurt  uit te voeren.

 Gebed: Eeuwige, Wij zien op de West Bank  steeds meer geweld en vandalisme door de kolonisten. Wij bidden om een einde aan deze rassenhaat en een einde aan de medewerking door de Israëlische autoriteiten, die een oogje dicht knijpen over deze wetteloosheid.

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.          

Op maandag 21 juni slaagde Medhat Thiba, een Palestijnse advocaat een Israëlische rechts- regel gedaan te krijgen. Dit  voorkwam dat 16 commerciële gebouwen in de stad Hizma, ten noordoosten van Jeruzalem gesloopt zouden worden. De Revagim Settlement Assocation had de afgelopen twee jaar al  klachten ingediend over deze commerciële zaken met het oog op hun afbraak te forceren. 

Gebed: Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan het Israëlische rechtssysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van het systeem om Palestijnse zakenbelangen en wijken te doen verdwijnen.   

Eeuwige, in Uw genade. . . . .hoor ons gebed. 

Op woensdag organiseerde het Sabeel kantoor Nazareth de eerste fysieke bijeenkomst met 35 vrouwen sinds de uitbraak van de pandemie.  De bijeenkomst betekende een ogenblik van vriendschap en het uitwisselen van nieuws. 

Gebed: Eeuwige, wij danken U dat een groep vrouwen in Nazareth bijeen kon komen in het Kantoor van Sabeel om te genieten van vriendschap. Ze konden elkaar ondersteunen en dat versterkte  hen na die moeilijke tijd van de pandemie. 

Eeuwige, in Uw genade.. . . . . verhoor ons gebed.

Eeuwige, wij vragen Uw aandacht voorde FOSNA (Friends of North America) die een nieuwe voorzitter gaan benoemen. Wij bidden dat U iemand naar voren brengt met visie, geloof en moed om deze positie in te nemen.  Eeuwige, in Uw genade. . . . . . . .hoor ons gebed. 

Een coalitie van liefdadigheids-instellingen heeft een petitie gezonden naar Letitia James (zij is de Attorney General van de staat New York) . Aan haar wordt gevraagd een onderzoek in te stellen naar de liefdadigheids-status van het Hebron Fund, een organisatie met een basis in de US. Het Hebron Fund gebruikt donaties,  die aftrekbaar zijn voor de belasting, om militair en paramilitair geweld toe te passen tegen Palestijnen die in Hebron wonen.

Gebed:  Eeuwige, help ons te wandelen als kinderen van het licht. Wij bidden voor iedereen die voor verantwoordelijk is voor het aan het licht brengen van werken van de duisternis. Wij bidden dat  misbruik van donaties die anderen schaden aan het licht komen en worden verboden.                          

Eeuwige, in Uw genade, . . . . . hoor ons gebed.

Volgens zijn  familieleden lagNizar Banat  op 24 juni thuis iin bed in Dura, zuid Hebron toen twee dozijn Ambtenaren  van de Palestijnse Autoriteit zijn huis binnenvielen en hem begonnen te slaan. Hij werd schreeuwend naar buiten gesleept en werd later dood verklaard. Na de autopsie verklaarde een Palestijnse rechtse groepering  dat Banat klappen op zijn hoofd had gekregen en dat andere wonden  zijn  “onnatuurlijke dood” hadden veroorzaakt.  Banat, 43, was van plan deel te nemen  aan parlementaire verkiezingen vóór dat deze eerder dit jaar werden gestopt. Hij had een uitgesproken kritiek op de Palestijnse Autoriteit en deed vaak een beroep op westerse landen te stoppen met hulp aan de P.A. vanwege het groeiende misbruik van autoriteit en schending van de mensenrechten.

Gebed:  Eeuwige, wij bidden voor de familie Banat bij hun verlies over Nizar. Wij bidden voor een transparant onderzoek naar de dood van Nizar opdat het recht overwint. Onze harten lijden vanwege  de mensenrechten schendingen die onze mensen voortdurend ondergaan.

Eeuwige, in Uw genade. . . . verhoor ons gebed.

Gebed:  Eeuwige, wij bidden voor de familie Banat bij hun verlies over Nizar. Wij bidden voor een transparant onderzoek naar de dood van Nizar opdat het recht overwint. Onze harten lijden vanwege  de mensenrechten schendingen die onze mensen voortdurend ondergaan.

Eeuwige, in Uw genade. . . . verhoor ons gebed.

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Kenia en Tanzania.

Eeuwige, in Uw genade . . .hoor ons gebed. 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.