Wave of prayer 1 juni

Elke week publiceert SABEEL Jeruzalem gebeden, de WAVE OF PRAYER. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Gebed:                                                                                                                                                                    

Eeuwige, onze Eeuwige Vader en Schepper, U raakt nooit vermoeid. Vervul ons met Uw kracht en hernieuw onze hoop op een eind aan de onderdrukking in het Heilige Land. Vervul ons met hoop voor de mensen om er achter te komen hoe ze in vrede en met recht moeten leven.
Eeuwige, in Uw genade, . . . hoor ons gebed.

*** Muhammed Kiwan was een veelbelovende student van 17 uit Umm at-Fahm. Hij was passagier in een auto vol met vrienden toen hij 2 weken geleden tijdens ongeregeldheden werd beschoten. Zijn dood wordt nu onderzocht omdat er gedacht wordt dat hij het mikpunt was van een geheime politie officier. Ondanks de omstandigheden van zijn dood besloot zijn familie om zijn organen te doneren. De organen werden door vijf Joden en een Arabier ontvangen waardoor zij aan  genezing werden geholpen.

Gebed:                                                                                                                                                                           

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Mohammed Kiwan die treurt om het verlies van hun zoon. Wij danken  voor hun menslievendheid tijdens hun lijden.  Wij bidden dat de omstandigheden van de dood van hun zoon volledig zullen worden onderzocht                            
Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

*** Op woensdag 26 mei waren er demonstraties bij het districtsgerechtshof van Jerusalem, Er werd een beroep gedaan door Palestijnse families die vreesden voor een gedwongen uitzetting uit hun huizen in Silwan. De beslissing  over hun recht van beroep werd uitgesteld. De Joodse kolonisten vereniging  Ateret Cohanim blijft Palestijnse huizen opeisen via Israëlische gerechtshoven.

Gebed:                                                                                                                                                                     
Eeuwige, wij bidden dat de internationale gemeenschap de discriminerende wetten zullen aanvechten. Het gaat om  die leiden tot annexaties door kolonisten en huis- uitzetting van Palestijnse families in de bezette gebieden.
Eeuwige, in Uw genade. . . . . .hoor ons gebed.

*** Vorige week stierf Hani Amer uit het dorp Ma’sha ten westen van Salfiet. Hoewel hij jaren leed onder bedreiging en geweld van de Israëlische autoriteiten en de Joodse kolonisten die vlak naast hem kwamen wonen,  weigerde Hani zijn huis te verlaten. Zijn huis is nu aan drie kanten ingesloten door de scheidingsmuur in een stuk   illegaal opgeëist land op vijf kilometer afstand van de Green Line.

Gebed:                                                                                                                                                                
Eeuwige, wij bidden voor de familie Amer, zij treuren over Hani die vasthoudend was en volhield in zijn huis te blijven ondanks de intimidatie waaronder hij leed. Wij bidden voor alle mensen die onder bedreiging van annexatie en geweld door kolonisten moeten leven                               
Eeuwige, in Uw genade . . . .hoor ons gebed.

*** De Gemeenteraad van Gaza riep vrijwilligers op zich te melden om te helpen bij het opruimen van de ravage na de 11-dagen-durende bombardementen door de   Israëlische strijdkrachten. Honderden vrijwilligers gaven hier gehoor aan door naar Rimal, een bewoond commercieel gebied, te komen. De campagne zal de hele week duren waarbij elke dag aan een nieuw gebombardeerd gebied wordt gewerkt.

Gebed:                                                                                                                                                   
Eeuwige, wij bidden voor alle mensen die hebben geleden onder het recente geweld in Gaza en Israël. Wij bidden dat de wapenstilstand blijvend is en dat de internationale gemeenschap in actie komt.  
Eeuwige, in Uw genade. . . .hoor ons gebed.

*** ”Life and death of a Palstinean Child “ is een ontroerende podcast uitgebracht op de Aljazeera website. Farah Bayadsi, een advocaat van Defence for Children International spreekt over het leven van het  kind dat zij vertegenwoordigde, Obaida Jawabra. Obaida was een jongere  van 17 uit Hebron die op 17 mei beschoten en vermoord werd  door Israëlische militairen. Hij was slechts 1 van de 66 kinderen die in de maand mei door de Israëlische strijdkrachten werden vermoord.                                                                                                              

 Gebed:                                                                                                                                                                   
Eeuwige, wij bidden om een einde aan de Israëlische schending van de UN Convention onthe Rights of the Child (de schending van het VN verdrag betreffende de rechten van het kind.)  Wij bidden dat de rest van de wereld de Israëlische autoriteiten verantwoordelijk houdt voor de criminele handelingen, de martelingen en de moord op Palestijnse kinderen in de bezette gebieden.
Eeuwige in Uw genade, . . . . .hoor ons gebed.

*** Palestijnen die in Oost Jeruzalem wonen, in de wijk Sheikh Jarrah,  wonen beweren dat ze belegerd worden door de Israëlische autoriteiten. Zij hebben geen bewegingsvrijheid, moeten dicht bij hun huizen blijven en worden regelmatig aan veiligheidschecks onderworpen; terwijl Joodse kolonisten de vrijheid hebben om vrijuit rond te zwerven, vaak in gewapende groepen van 20 man of meer.  

Gebed:                                                                                                             

Eeuwige, wij bidden om een eind aan de vijandelijkheden in de Sheikh Jarrah buurt. Wij blijven bidden voor vrede in Jeruzalem,  een einde aan de gedwongen huisuitzettingen en vernielingen. 
Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

Gebed:

 Wij danken U voor de  oecumenische dienst die donderdag, 20  mei,  door Sabeel werd gehouden in de Jeruzalemse Dominicaner kerk . Wij zijn dankbaar dat de plaatselijke gemeenschap samen kwam om te bidden en om te luisteren naar de preek van Emeritus Patriarch Michel Sabbah.  Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Angola en Mozambique.

Eeuwige, in  Uw genade. . . .hoor ons gebed.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.