Wave of Prayer 1 maart 2018

De gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel worden uitgesproken staan hieronder in vertaling. Ze geven een beeld van de noden en zorgen van de Palestijnse (christelijke) gemeenschap.

Vorige week woensdag heeft het Israëlische leger drie gebouwen en een huis met de grond gelijk gemaakt in de omgeving van Shufat en Beit Hanina, gelegen in bezet Oost-Jeruzalem. Daardoor is een familie bestaande uit zes personen dakloos geworden.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de bewoners van Jeruzalem nu zij leven onder Israëlische bezetting. Wij denken aan de familie zonder huis, zonder een plek om te wonen en met name denken we aan de kinderen, nu het winter is.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen donderdag stierf Yassin Omar al – Saradih plotseling. Hij werd in hechtenis gehouden. Hij was thuis, in Jericho, bezet gebied op de westelijke Jordaan oever, toen hij werd opgepakt door Israëlische troepen.
Eeuwige, Wij denken aan de familie van Yassin nu zij rouwen om de dood van hun zoon. Wij vragen U dat er een einde komt aan de bezetting dat onze mensen berooft van hun meest basale rechten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
 In Jeruzalem hebben verschillende leiders van de kerken de Heilige Graf Kerk voor onbepaalde tijd gesloten, als protest tegen discriminatie van de Israëlische politiek. Dit alles om de christelijke presentie in de Heilige Stad te verzwakken.
Eeuwige, wij bidden voor de kerk in Jeruzalem die in gevaar is. Wij vragen om uw Heilige Geest om te zijn bij onze gelovige gemeenschap die kwetsbaar is en te vrezen heeft van Israëlisch onrecht.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Verenigde Staten heeft aangekondigd om op 14 mei aanstaande zijn ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, een datum die samenvalt met met de Onafhankelijkheidsdag, 70 jaar geleden.
Eeuwige, wij bidden U om kracht om de onjuiste beslissingen van Washington te overkomen. Help de gewetensvolle mensen over de gehele wereld om zich te verenigen en pal te staan voor de rechten van de mens en het internationaal recht, opdat zo een einde komt aan de Israëlische bezetting.
Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons.
Vorige week  werd de ‘Ramallah Vrienden School’ uitgekozen tot beste klasse van 2018 door uitzonderlijk onderzoek waar het gaat om onderzoek van leerlingen met een handicap. Deze school is de eerste school in Palestina die op een fatsoenlijke manier integratie bevordert als het gaat om leerlingen met verschillende leer moeilijkheden.
Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnse scholen en met name denken we aan de studenten die op deze scholen zitten. Dat uw geest deze nieuwe generatie mag begeleiden naar een toekomst waar recht de overhand heeft en dat alle mensen worden
gewaardeerd en gerespecteerd.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen zondag  hebben Israëlische kolonisten 40 acres grond gepikt van een stuk land dichtbij het dorp Jalud, ten zuiden van Nablus, in het noordelijk gedeelte van de Westelijke Jordaanoever.
Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse boeren die hun land zijn kwijt geraakt en dat nu in bezit is van de kolonisten. Wij bidden U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en dat dit soort kwaad niet meer zal gebeuren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 28 februari, wordt door Sabeel Nazareth een boek gepresenteerd, dat aandacht schenkt aan 100 jaar na de Balfour declaratie. Het is geschreven door een Palestijnse historicus Johnny Mansour.
Eeuwige, wij bidden voor de staf van Sabeel Nazareth, de vrijwilligers en de plaatselijke comités die steeds aan het werk zijn voor recht, vrede en verzoening in ons zo verscheurde land.
Wij vragen U dat deze boekpresentatie zowel informatief als goed bezocht zal zijn.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel organiseert weer een internationale reis van 28 februari tot 8 maart met als thema: De vergeten gelovigen – een open venster dat een kijkje geeft in het leven en de getuigenis van christenen in het Land van de ENE. Deze reis geeft aan deelnemers een unieke kans om aan den lijve de realiteit van het leven van Palestijnen te ervaren die leven onder bezetting.
Eeuwige, wij bidden om een verrijkend en vruchtbaar bezoek voor de deelnemers van deze reis. Dat zij in staat worden gesteld uit de eerste hand de situatie zoals die daar is, te ervaren. Wij vragen U ook dat zij geïnspireerd en bemoedigd terug naar huis zullen gaan om door te gaan met het werk van gerechtigheid en vrede voor dit zo verscheurde land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen België, Luxemburg en Nederland.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.