Wave of Prayer 1 november 2018

Elke week vertalen wij de gebeden die worden uitgesproken tijdens de wekelijkse viering bij op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem. Ze geven een beeld van het wel en wee van de Palestijnse christenen. Wie dat past kan deze gebeden meebidden, een vorm van spirituele solidariteit.

De grote mars gericht op terugkeer vond afgelopen vrijdag voor de 31ste keer plaats. Dit alles ging gepaard met meer geweld aan beide zijden dan ooit. Er zijn meer dan 230 mensen gewond geraakt en vijf mensen werden er gedood waaronder de 19 jarige Nassar Abu Tim.
Eeuwige, die weet heeft wat lijden betekent, wij bidden dat er aan beide zijden een overeenkomst wordt gesloten als het gaat om mensenrechten en bescherming van alle leven.
Wij bidden voor een effectieve interventie die gerechtigheid verzekert en wij bidden voor humanitaire hulp en het begin van de heropbouw van alles wat verwoest is door deze oorlog.
Wij vragen om vrede in onze huizen en in onze straten. Breng iedereen bijeen in uw grote liefde en ontferming. Laten zij/wij luisteren naar de woorden: ‘Kom tot mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’(Mattheüs 11.28)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het dodental dat veroorzaakt is vanwege de stortregens die uitmondde via de Jordaan in de Dode Zee is opgelopen tot 20 mensen, waaronder voornamelijk schoolkinderen. Er zijn op verzoek van JordanIë Israëlische hulptroepen gestuurd om te helpen waar mogelijk.
Eeuwige, wees ons nabij met uw genade in tijden van stormen, aardbevingen, branden of overstromingen. Bewaar en troost de families die een kind of een volwassene hebben verloren of al diegenen die gewond zijn geraakt. Help hen die bezig zijn mensen te redden en vervul ons van hoop op ooit uw nieuwe schepping. U, onze rots en bevrijder.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Zij die speciaal zijn aangesteld om de mensenrechten te beschermen hebben kritiek geuit aan zowel Fatah als Hamas. Zij die veelvuldig mensen arresteerden en mensen martelden die aan de kant van vreedzame critici en opposanten stonden.
Eeuwige, wij bidden voor allen die autoriteit uitstralen maar tegelijkertijd verblind zijn door macht.  Laat hen inzien welk kwaad zij veroorzaken ten koste van mensen. Dat zij hiervoor ook verantwoording schuldig zijn volgens de wet.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Terwijl Koptische Orthodoxe priesters bezig waren met een vredig protest gericht aan Israël die bezig was werk te verrichten aan de Ethiopisch Koptische kerk werden verschillende Koptische priesters aangevallen en één gearresteerd door de Israëlische politie.
Eeuwige, genadige God geef de voorgangers in Palestina en Israël de kracht  om zich te realiseren dat ‘de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’Marcus 10,45 Geef hen de kracht om naast elkaar te staan in plaats van tegenover elkaar
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Tijdens de Uitstap van de herfst bijeenkomst van Sabeel die deze week plaatsvindt, zullen de deelnemers ook de Kruisweg aangepast aan de huidige tijd volgen.
Eeuwige, wij bidden voor een verdiepend en vruchtbaar bezoek waarbij de deelnemers zien en leren wat er werkelijk gebeurt in het leven van alle dag in Palestina. Wij vragen dat de deelnemers geïnspireerd en vol goede moed hun werk voor gerechtigheid en vrede voortzetten in dit zo geteisterde land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse gevangene Khader Adnan, 40 jaar oud is al 57 dagen bezig met een hongerstaking, als vorm van protest tegen zijn willekeurige gevangenschap door Israël.
Eeuwige, wij bidden voor Khader Adnan die doorgaat op vredige wijze te protesteren tegen de onrechtmatige zaken die gebeuren onder bezetting. Wij bidden voor een spoedige in vrijheid stelling van Adnan en alle Palestijnse gevangenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De tweede week van het Kumi Nu initiatief is nu een week op internet www.kuminow.comwij . Wij nodigen nodigen u uit om de informatie te lezen en mee te doen met de actie: papieren poppen te sturen.
Eeuwige, wij danken U voor allen die solidair zijn met het Palestijnse volk.
Dat de geweldloze Kumi actie de ogen opent van de beleidsmakers in Israël en ook om af te zien van hun politieke praktijken van onteigening en onrechtmatige behandeling.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Canada en Verenigde Staten van Amerika.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.