Wave of Prayer 1 oktober 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgenochtend om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij danken U voor de christelijke leiders wereldwijd die zich sterk maken voor gerechtigheid en de waarheid spreken als het gaat om macht. Tijdens de staking van christelijke scholen in Israel danken wij U voor de leiders en onderhandelaars die onvermoeid hebben gewerkt voor gelijkwaardige geldelijke steun en het recht om te onderwijzen zonder ideologische dwang door de regering opgelegd. Met de bericht dat een nederzetting aan het onderhandelen is en dat nu 33.000 christenen, islamitische en druzische studenten weer naar school gaan, vragen wij U om een open en nieuwsgierige geest, scherpziende en betrokken harten en een dorst naar gerechtigheid.

Heer, hoor ons gebed…. dat onze noodkreet tot U komt.

Duizenden fundamentalistische christenen komen samen in Jeruzalem voor het festival van de Tabernakels. Zij geven onverminderd steun aan exclusieve theologie en de onjuiste politiek van de rechtervleugel van Israël.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, open de harten en het verstand van alle christenen zodat wij allen werkelijk instrumenten van uw vrede mogen zijn. Wij bidden U dat wij allen op zoek gaan naar een eerlijke en veelomvattende vrede in een land waar Palestijnen en Israëliërs samen als buren kunnen wonen en het land kunnen delen in vrede en veiligheid.

Heer, hoor ons gebed… dat onze noodkreet tot U komt.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, deze week zijn de leiders van de Verenigde Naties bij elkaar en wij danken U voor het feit dat vele staten Palestina als staat erkennen. Wij danken U voor de boodschap van paus Franciscus voor de noodzaak als burgers wereldwijd, voor internationale verantwoordelijkheid. Wij bidden U dat de leiders van de wereld in solidariteit hun stem verheffen met diegenen die vragen dat er een einde komt aan de bezetting van hun land, opdat Palestina en Israel mogen leven binnen veilige grenzen, onder democratische rechten en vrijheid van godsdienst.

Heer, hoor ons gebed….dat onze noodkreet tot U komt.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, door Christus, uw zoon, wilt U dat wij allen een rijk leven mogen hebben. Als Palestijnen zelfs na 48 jaar militaire bezetting, zijn wij dankbaar voor de inzet van het Palestijnse ministerie van toerisme nu zij de beste video ‘prijs’ hebben ontvangen van de Verenigde Natie en dan op het gebied van toerisme. Ook zijn we verheugd over het feit dat het Palestijns basketbal team gewonnen heeft van sterke tegenstanders.

Heer, hoor ons gebed…dat onze noodkreet tot U komt.

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de volgende landen: Armenië, Azerbaijan en Georgië.

Heer, hoor ons gebed… dat onze noodkreet tot U komt.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.