Wave of Prayer 1 oktober 2020

Ook deze week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Zij geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.


Het Kumi Now Initiatief nodigde op de 29e september een spreker uit namens de Tent of Nations om van gedachten te wisselen over de discriminatie waar Palestijnen die op de bezette Westbank leven onder te lijden hebben. Het gaat er met name om dat er door de Israëlische autoriteiten nauwelijks bouwvergunningen worden verstrekt.

De Tent of Nations is een educatief en een milieu vriendelijke boerderij die ongeveer 100 acres groot is ten zuidwesten van Bethlehem. Daoud Nassar en zijn familie zijn eigenaren. Hij, Daoud, is Palestijns christen en heeft zich verbonden aan een creatief en geweldloos verzet als het gaat om pogingen van de Israëlische autoriteiten en illegale kolonisten om hem uit zijn land te zetten en alle hulp bronnen die hij bezit in beslag te nemen. Op een steen voor de ingang staat: ‘We refuse to be enemies’
Eeuwige, wij bidden voor Daoud Nassar en voor zijn familie nu zij te lijden hebben van gewelddadige aanvallen van nabije gemeenschappen die hun oogst en eigendommen hebben beschadigd. Wij vragen U dat Daoud deze verschrikkelijke aanvallen te boven zal komen en alle pogingen om zijn land bezit te nemen zal kunnen weerstaan. Wij bidden dat hij ondersteuning en aanmoediging van de vele vrienden in Israël en Palestina krijgt en van hen die in het buitenland wonen, zelfs als ze niet in staat zijn persoonlijk er te kunnen zijn vanwege de pandemie. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een BBC onderzoek heeft ontdekt dat Roman Abramovich , de Russische eigenaar van de Chelsea voetbalclub, ondernemingen controleert die 100 miljoen dollar aan Elad heeft gedoneerd. Hij, Elad, is lid van Israëlische kolonisten organisatie. Elad is bezig Palestijns grond bezit te confisqueren en huizen in Oost Jeruzalem te kopen, zodat 450 joodse kolonisten kunnen wonen op Palestijns grondgebied. Iedere kolonisten activiteit in bezet Oost-Jeruzalem is een schending van het Internationaal Recht. Tegelijkertijd is men in Hebron al bezig om ongeveer 1000 acres grond te confisqueren en dat gebeurt op 17 verschillende locaties rond de stad.
Eeuwige, Alwetende, U ziet alles wat op deze aarde gebeurt en U luistert naar de schreeuw van de armen en de verdrukten. U ziet wanneer de rijken en machtigen de armen onderdrukken, zoals de profeet Micha zei: ’’Willen ze een veld? Ze roven het! Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom’’. Micha, 2,2. Wij bidden dat er een einde komt aan het in bezit nemen van Palestijnse huizen en Palestijns land door de Israëlische autoriteiten en de kolonisten. Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
Op zondag 20 september, kondigde de president van Honduras, Juan Orlando Hernandez aan dat hij de intentie had om de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Op dit moment heeft Israël geen ambassade in Honduras, maar wel een diplomatieke post die de vorige maand is geopend.
Eeuwige, wij bidden voor de stad Jeruzalem. Wij bidden voor de landen over de gehele wereld die doorgaan zich te houden aan Internationaal Recht en niet buigen voor politieke druk. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De olijven oogst nadert in Palestina met rasse schreden, de tijd van het feestelijk vieren van de vruchten van het land. Voor vele Palestijnse boeren die onder de bezetting leven is het een stressvolle tijd nu er door de kolonisten veel geweld wordt gebruikt. Dit jaar heeft het Israëlische leger verdere restricties opgelegd. Dat betekent  dat de boeren slechts op bepaalde dagen de olijven mogen plukken. Geen enkele consideratie wat betreft de rijpheid van de vruchten en de tijd die de boeren nodig hebben om de olijvenpluk te doen.
Eeuwige, wij danken U voor de voorziening van de olijven pluk dat ieder jaar gebeurt en dat van z’n grote betekenis is voor de Palestijnse boeren. Wij vragen U dat de boeren dit jaar in veiligheid hun olijven kunnen plukken. En wij bidden ook dat de onredelijke militaire verordeningen afgeblazen worden. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De stad Bethlehem zal zeer binnenkort lid worden van het UNESCO wereldwijde netwerk van steden die blijven leren. Dit stedelijk netwerk over de gehele wereld laat zien dat er een commitment is afgesproken en dat burgers inclusieve en gelijkwaardige gelegenheid wordt geboden om heel hun leven, –altijd-, onderwijs te kunnen volgen. Iedere twee jaar komen de steden bij elkaar om ideeën uit te wisselen en hoe het de beste manier is om elkaar te ondersteunen en te inspireren.
Eeuwige, wij danken U voor deze kleine stad waar uw zoon Jezus 2000 jaar geleden is geboren, en nu uitgegroeid is en nog steeds bezig is een stad te worden die zijn gemeenschap van burgers tijdens haar leven nieuwe en duurzame mogelijkheden geeft. Wij vragen U dat Bethlehem dat hele netwerk met zijn lidmaatschap mag zegenen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Costa Rica, El Salvador, Nicaraqua en Panama.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.