Wave of Prayer 10 december 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Afgelopen zaterdag was Manger Square in Bethlehem vervuld van de geest van het komende Kerstfeest. Mensen uit de buurt en zij die uit het buitenland aanwezig waren, verenigden zich op het plein om getuige te zijn van het aansteken van de lichtjes van de kerstboom. Tegelijkertijd werden klokken geluid van de kerken in Palestina en van die over de gehele wereld om zo solidair met hen te zijn, als een bede voor vrede, gerechtigheid en waardigheid voor alle mensen.

Eeuwige, wij als vertegenwoordigers van Sabeel, sluiten ons aan bij dit gebed nu ook wij uitzien naar het vieren van het feest van de Prins van Vrede. Kom, Heer Jezus en vervul onze wereld met uw vrede.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever zijn wij, Palestijnen, voortdurend gefocust op de dagelijkse verslaggeving van plaatselijke onrust en geweld. Daardoor wordt de bevolking van Gaza vaak vergeten. Deze mensen worden alsmaar gevangen gehouden vanwege de grenzen die gesloten zijn en door de bezetting. Aan de zuidgrens, Rafah, de enige hoop voor duizenden Gazanen, blijkt nog de enige mogelijkheid om er uit te gaan en er weer in te komen. Maar deze optie wordt volkomen in beslag genomen door interne en externe politiek geruzie. Hierdoor is het voor de inwoners van Gaza onmogelijk om zich vrijelijk naar binnen of naar buiten te bewegen.

Eeuwige, in deze tijd, nu wij ons voorbereiden op het Kerstfeest waarin we de komst van een Goede Boodschap voor alle mensen met vreugde tegemoet zien, bidden wij U dat het Goede Nieuws ook mag inhouden dat er een einde komt aan de bezetting. Wij vragen U dat de vrijheid en hoop voor alle mensen in Gaza mogelijk mogen worden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Iedere dag lezen we over een of andere tragedie dat hier geschiedt. Vorige week heeft er weer in het vluchtelingenkamp Shufat, een met de grond gelijk maken van een huis, plaats gevonden. Er zijn weer jonge Palestijnen gedood en hun lichamen zijn pas veel later vrijgegeven dan is voorgeschreven, waardoor de rouw en het verdriet van de familie alsmaar werd uitgesteld. En dan zijn er nog onschuldige mensen die zijn gestraft vanwege misdaden van anderen.

Eeuwige, wanneer zullen mensen begrijpen dat gewelddadige acties van vergelding zullen leiden tot meer geweld? Wij bidden U dat er toch een einde mag komen aan deze spiraal van geweld. Help ons in onze manier hoe te leven in deze wereld. Laat ons beseffen dat door het goede na te streven, dat de enige weg is die leidt naar wegen van hoop en een rechtvaardige vrede.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Volgende week vieren zowel Sabeel Nazareth als Sabeel Jeruzalem uw komst met verschillende feestelijkheden. Op donderdag 17 december voert Sabeel Nazareth een oorspronkelijk muzikaal drama op en op zaterdag 19 december zal Sabeel Jeruzalem als gastheer/gastvrouw optreden tijdens een Oecumenisch kerstdiner.

Eeuwige, wij bidden U dat allen die deelnemen aan en te gast zijn bij deze festiviteiten vervuld zullen zijn van vreugde en hoop, tekens die dit heilige seizoen met zich meebrengen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen De Kaap Verdische eilanden, Gambia, Guinee Bissau en Senegal.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.