Wave of Prayer 10 december 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Het initiatief van Kumi Now van deze week focust op het werk van de Christian Peacemakers Teams, die een project ondersteunen in al Khali (Hebron). Het team dat er werkt ondersteunt met behulp van lokale Palestijnen, inwoners in hun geweldloze strijd die zij voeren tegen de Israëlische bezetting. Vele militaire checkpoints zijn overal in de Oude Stad neergezet. Dat maakt het dagelijkse leven van de Palestijnse inwoners zeer moeilijk. Sommige kinderen moeten iedere dag op weg naar school door vier checkpoints. Volwassenen worden vaak op allerlei manieren lastig gevallen en geïntimideerd door Israëlische soldaten.
Eeuwige, wij bidden voor de ontmanteling van al die checkpoints op de bezette West Bank. Wij vragen U dat de Israëlische autoriteiten beginnen met het eerbiedigen van Internationaal Recht en Palestijnen verzekeren van bewegingsvrijheid in hun eigen gebied. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
De commissie voor gevangenen en ex gevangenen heeft een verklaring uitgegeven dat de Israëlische gevangenis bewaarder een 17 jarige jongen ernstig hebben gemaltraiteerd. Hani Itmaslat woont in het Jenin vluchtelingenkamp. Hij werd afgelopen oktober gearresteerd en meegenomen naar het al-Jalama ondervragingscentrum. Toen hij klaagde over het feit dat hij zich niet goed voelde, hebben ze hem vreselijk geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis vanwege de verwondingen aan zijn hoofd. Hij onderging 20 dagen lang zeer grove ondervragingen en werd toen afgevoerd naar de Megiddo  gevangenis.
Eeuwige, wij bidden voor Hani en voor zijn herstel na de wrede behandeling die hij meemaakte toen hij in handen was van de Israëlische autoriteiten. Wij vragen U dat Israël een begin maakt met het zich te houden aan zijn verplichtingen gedaan aan de UN Conventies en een einde maakt aan het arresteren, het ondervragen en in de gevangenis zetten van minderjarige Palestijnen. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
De Internationale dag bestemd voor mensen met een handicap was afgelopen woensdag 2 december. Een rapport uitgebracht door het bureau van de Statistiek onthulde dat er in Palestina 93.000 mensen zijn met een beperking en 1/5 van hen zijn onder de leeftijd van 18 jaar. Vele kinderen met gebreken hebben te dealen met het feit dat ze geen toegang hebben tot onderwijs en lijden onder chronisch gebrek aan hulpmiddelen. Dit geldt in het bijzonder voor die kinderen die in Gaza wonen.
Eeuwige, wij blijven bidden totdat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en de blokkade van Gaza die het leven voor volwassenen en kinderen met een beperking zo verschrikkelijk moeilijk maakt. Wij vragen U dat er een groter bewustwording en inzicht komt over hoe zij ondersteund kunnen worden om hun mogelijkheden te verbeteren en te vergroten. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Op woensdag 2 december werden twee Palestijnse arbeiders gedood en vijf anderen ernstig gewond toen ze aangereden werden door een lege bus die bestuurd werd door een Palestijn uit Oost-Jeruzalem.
Eeuwige, wij bidden voor de families van Ziad Abiyat en Jaafar Abiyat nu zij rouwen om het verlies van hun familieleden. Wij vragen U ook voor een goed herstel van de andere Palestijnen die gewond rakten. Wij bidden dat diegene die het ongeluk veroorzaakt heeft berecht zal worden. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
The Guardian, een Engelse krant publiceerde een open brief, ondertekend door 122 Palestijnen, Arabische academici en journalisten. Het ging om de definitie van antisemitisme zoals neergezet door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). In de brief staat dat het gevecht tegen antisemitisme door de Israëlische regering en zijn aanhangers als instrument gebruikt wordt om de Palestijnse zaak te ont-legitimeren en de verdedigers van de Palestijnse rechten stil te houden.
Eeuwige, wij bidden dat de menselijke waardigheid en de rechten van alle mensen in Palestina/Israël worden gerespecteerd. Wij bidden voor recht en vrede in het Heilige Land en dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en een einde aan de stateloosheid en rechteloosheid van Palestijnse vluchtelingen. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De belofte van het produceren van effectieve vaccins om de pandemie de kop in te drukken heeft aan velen nieuwe moed gegeven. Maar er zijn toch zorgen gerezen om het feit de rijke landen een enorme hoeveelheid vaccins hebben ingekocht en als gevolg hiervan de arme landen niet snel aan de beurt komen. Covax is een wereldwijde vaccinplanning organisatie die zoekt om een gelijkwaardige distributie van toekomstige vaccins te verzekeren
Eeuwige, wij danken U voor de visie van diegenen die plannen om alle landen te helpen, rijk en arm, zodat iedereen toegang heeft tot de corona vaccinaties. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Er zullen vier online vieringen in de Advent gehouden worden en wel op 8,15, 22 en 29 december. De vieringen zijn in het Arabisch en Engels en zullen worden voorgegaan door Rev. Naim Ateek. Mensen kunnen hier aan mee doen:
Eeuwige, wij loven U en danken U voor uw trouw. In deze Adventstijd denken we hoe uw belofte aan Simeon werd vervuld, toen hij het Jezuskind in de tempel in zijn armen hield en hem de eer gaf de Messias te zegenen (Lucas, 2,25-30) Wij vragen, houd onze harten open met hoop gevuld opdat wij durven geloven in uw beloften. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Mays Abu Ghosh, een jonge student in de journalistiek werd uit de gevangenis ontslagen op maandag 30 november, nadat ze 15 maanden was vastgehouden. Ze werd beschuldigd te behoren tot een studenten groep die zich bezig hield met de politiek. Ze heeft bekend gemaakt dat ze is gemarteld in het Maskobiyeh Ondervragings Centrum in Jeruzalem.
Eeuwige, wij bidden dat Mays spoedig herstelt van de traumatische ervaring overgehouden van de ondervragingstactieken van de Israëlische autoriteiten. Wij vragen U dat er een einde komt aan de inhumane en onrechtmatige behandeling van Palestijnen die behoort tot het Israëlische straf systeem. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cambodja, Laos en Vietnam.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.