Wave of Prayer 10 januari 2019

Elke week stuur Sabeel de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op haar kantoor worden uitgesproken de wereld rond: de Wave of Prayer. Voor wie wil meeleven met Palestijnse christenen.

Vrijdag de 4e januari ging de grote mars om terug te keren gewoon door. Daarbij werden 20 Palestijnen gewond door Israëlisch vuur.
Eeuwige, wij gaan door met bidden totdat er een einde komt aan de militaire bezetting, de uitvoering van het recht tot terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, opdat echte vrede een realiteit wordt in dat zo gekwelde land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De wereld verwelkomt deze week een nieuw jaar.
Eeuwige, help ons om op U te blijven vertrouwen nu wij aan dit Nieuwe Jaar beginnen. Wij weten immers dat U ons ware licht en hoop zijt. En als wij bang zijn of in de put raken, laat ons dan terugkeren naar uw woord om onze harten tot rust te brengen en ons pad dat voor ons ligt, te verlichten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Nu de kerstvieringen ten einde zijn, denken wij aan de gelovigen van de Orthodoxe en Koptische kerken die op 7 januari Kerstmis vieren. Wij gaan aan een nieuw seizoen beginnen, de tijd van de verschijning des Heren (Epifanie) waarin wij het verhaal van de magiërs, de wijzen uit het oosten gedenken. Zij die kwamen om Jezus te aanbidden en hem geschenken gaven van goud, wierook en mirre.
Eeuwige, help ons, om iedere dag onze ogen op U te richten en niet alleen als er feesten van een bepaalde tijd van het kerkelijk jaar zich aandienen. Laat ons U loven en aanbidden met open harten ‘’zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in liefde.’’ (Efeziërs 3, 17)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan, heeft aangekondigd dat de condities voor Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen verslechterd zullen worden. Ook zullen de gevangenen minder water krijgen en het aantal bezoeken van familie zal verminderd worden.
Er zijn nu 5.000 Palestijnen in Israëlische gevangenissen, plus 230 kinderen en 54 vrouwen.
Eeuwige, wij loven U. U bent immers een God van erbarmen en compassie. Wij brengen de miserabele toestand van de Palestijnen voor uw aanschijn en bidden dat plannen die gesmeed worden om hun lijden te verergeren een halt worden toegeroepen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Palestijnse voetbal team neemt van 5 januari tot 1 februari deel aan de Azië cup van de Verenigde Arabische Emiraten. Dit evenement vindt eens in de vier jaar plaats en wordt georganiseerd door de Aziatische voetbalbond.
Eeuwige, wij zijn dankbaar dat de Palestijnse voetballers de mogelijkheid krijgen om te reizen en mee te doen aan de internationale competitie. Wij danken U voor hun fysieke kwaliteiten en hun wens te wedijveren met andere sporters.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week is de actie van Kumi Now gefocust op het werk van het Al Mezan Centrum voor mensenrechten. Het is een onafhankelijke mensenrechten organisatie in Gaza. Al Mezan vindt dat Israël de restricties opgelegd aan de mensen van Gaza om zich te mogen verplaatsen, opgeheven moeten worden, zeker voor diegenen met gezondheids problemen. In 2017 hebben de autoriteiten slechts aan 54 % van de mensen die een medische afspraak hadden, een vergunning afgegeven. Dit is het laagste percentage sinds 2008.
Eeuwige, wij bidden tot U voor het werk van Al Mezan, nu zij proberen het lijden van diegenen die in nood verkeren, te verhelpen. Wij bidden dat er toch een einde komt aan de blokkade van Gaza en dat de verschrikkelijke tol die hiervoor betaald moet worden, als het gaat om gezondheid en het welzijn van mensen, wordt opgeheven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Verschillende Joodse kolonisten zijn gearresteerd naar aanleiding van de steniging van een Palestijnse vrouw op de westelijke Jordaanoever. Haar naam: Aisha Rabi, moeder van negen kinderen.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Aisha, de vrouw die in koelen bloede vermoord is.
Wij houden ons vast aan ons geloof en vertrouwen in uw Geest om haar man en kinderen te troosten en nabij te zijn, nu zij rouwen om hun moeder en echtgenote.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Iran, Irak en Syrië,

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.