Wave of Prayer 10 maart 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Overvallers, mensen met geweren hebben vorige week in Jemen een tehuis voor ouderen beschoten waarbij 16 mensen werden gedood, waaronder 4 katholieke zusters. Dit was een tehuis ooit gesticht door Moeder Teresa en door liefdevolle mensen geleid. De aanvallers deden de slachtoffers eerst boeien om en schoten toen de bewoners en verzorgers door het hoofd voordat ze de mogelijkheid hadden om te ontsnappen.

Eeuwige, barmhartige God, we hebben geen woorden om onze verbijstering, woede en onze wanhoop tot uiting te brengen toen we hoorden van zulk weerzinwekkend geweld en lijden. Wees aanwezig, zo smeken wij U bij de families van hen die vermoord zijn en met de gemeenschap die nu in diepe rouw verkeert. Help hen vrede en troost te vinden in uw armen, in uw nabijheid.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Syrische staakt het vuren hield vorige week net stand, en tegelijkertijd was er enige hoop om een begin te maken met vredesonderhandelingen tussen de strijdende partijen. Syriërs zijn de straat op gegaan om te protesteren en te demonstreren voor hun rechten. Eindelijk voelden zij zich veilig genoeg om dat te doen nu het bombarderen en luchtaanvallen waren gestopt. Alhoewel er vele stappen nog gezet moeten worden voordat er sprake is een compromis voorstel tussen beide partijen, kunnen we zeggen dat het ‘staakt het vuren’ een positieve stap is in de goede richting.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, wij zijn, samen met de Syrische bevolking, verheugd met het bereikte keerpunt in hun land. Alhoewel we weten dat het ‘staakt het vuren’’ zeer fragiel is, bidden wij U dat het zal standhouden zodat uiteindelijk rust en stabiliteit op die plaatsen zal komen waar mensen zo in angst hebben geleefd en zo’n lange tijd zijn vervolgd.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Dinsdag 8 maart is de Internationale Vrouwendag, waarop we zowel de kwaliteiten als wat vrouwen tot nu toe tot stand hebben gebracht, overal vieren. Wij denken speciaal op deze dag aan de Palestijnse vrouwen, die zo vaak te lijden hebben onder het brute geweld van de Israëlische bezetting. Het is aan deze vrouwen sterk te blijven als hun mannen en kinderen gearresteerd worden. Maar denken we zowel aan de vrouwen die achter blijven om de huizen weer op te bouwen nadat zij door de militairen zijn neergehaald, als aan de vrouwen die strijdbaar zijn om de gemeenschap bij elkaar te houden en waakzaam te zijn in hun voortdurende strijd tegen de onderdrukking.

Eeuwige, Heer God, wij danken U voor de vrouwen overal ter wereld en bidden om hun voortdurende doorzettingsvermogen en moed. Leg uw hand op hen, zegen hen en leid hen in hun voortdurende strijd voor vrede en gerechtigheid voor hen zelf, hun families en in al die landen waar zij wonen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Bethlehem Bible College verzorgt deze week de vierde ‘Christ at the checkpoint conferentie’. Er doen honderden internationale en lokale mensen aan mee. Deze conferentie roept evangelische christenen op om solidair te zijn met Palestijnse christenen en samen te werken aan het tot een einde brengen van de onderdrukking. Het thema van dit jaar is het Evangelie tegenover het religieus extremisme. Sprekers van alle drie de monotheïstische geloven zullen er spreken.

Eeuwige, wij vertrouwen deze conferentie aan U toe en vragen U zend uw heilige Geest aan ieder van de deelnemers daar aanwezig. Geef hen oren die horen, harten die open staan voor de broeders en zusters die hier in Palestina wonen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

En:

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Andorra, Oostenrijk, Liechtenstein, Monaco, San Marino en Zwitserland.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.