Wave of Prayer 10 mei 2018

De gebeden die gisteren zijn uitgesproken tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem staan hieronder. Overal ter wereld worden ze meegebeden, zo gaan ze als een wave of prayer de wereld rond.

Als het gaat om documentatie van de Verenigde Naties, dan hebben er 159 invallen plaats gevonden tussen de 27 ste maart en 29 april door het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever
Voor het aanbreken van de dageraad werd op vrijdag 30 maart een Palestijnse moeder in Hebron door Israëlische soldaten aangevallen toen ze probeerde hen af te houden haar zoon in hechtenis te nemen. Het resultaat hiervan was dat ze haar arm brak. Tijdens allerlei verschillende incidenten werden op 2 april tenminste 20 Palestijnen door het Israëlische leger aangehouden, waaronder een vader en zoon tijdens de vroege invallen op de westelijke Jordaanoever.
Eeuwige wij bidden U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting van Palestina en dat er tegelijkertijd een einde komt aan de angst en de ellende als gevolg hiervan. Wij denken aan de Palestijnen gevangen zitten in Israëlische militaire gevangenissen en wij zien uit naar hun vrijlating.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op zaterdag 5 mei overleed nog een Palestijnse jongeman als gevolg van zijn verwondingen die hij onderging bij ‘de mars van protest’ in Gaza. Azzam Uweida was pas 15 jaar oud toen er op hem geschoten werd door Israëlische ‘snipers’, en met echte munitie.
Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnse families die iemand hebben verloren en met name denken wij aan de familie van Azzam. Wij bidden ook voor allen die gewond zijn geraakt en vragen U om spoedig herstel van wat hen is aangedaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vrijdag 4 mei was de zesde week op een rij dat ‘de Grote Mars voor terugkeer’ in Gaza plaatsvond. Duizenden Palestijnen demonstreerden op de grens met Israël om het recht op terugkeer van de vluchtelingen naar hun vaderland af te roepen.
Eeuwige, wij blijven bidden voor diegenen die deel nemen aan het geweldloos protest en wij bidden U om hun veiligheid.
Dat hun roepen gehoord mag worden en dat internationale druk het recht erkent voor de Palestijnse vluchtelingen op terugkeer. Het land dat zij onder druk moesten verlaten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Palestijnen herdenken de Nakba op 15 mei aanstaande. Deze datum herinnert hen aan de catastrofe die 70 jaar geleden begon. In dat jaar 1948 werden 530 Palestijnse dorpen en steden verwoest en 750,000 Palestijnen werden gedwongen hun huizen te verlaten en om als vluchteling elders te leven. Een hele generatie Palestijnen leven op deze manier.
Eeuwige, wij roepen om erbarmen terwijl wij rouwen om de ongerechtigheden waaronder het Palestijnse volk lijdt en heeft geleden. Wij bidden U dat U de hoop in hun harten van hen die lijden, levend houdt
Vele leven over de grens in bezette mogendheden onder zeer moeilijke omstandigheden en zij willen graag terugkeren. Wij bidden dat de Palestijnen volhouden in hun werk voor vrede en dat zij standvastig blijven ondanks het feit dat zij leven onder bezetting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor vele Palestijnen is onderwijs een bron van hoop voor een betere toekomst. Deze week beëindigen vele leerlingen/studenten over geheel Palestina en Israël hun schooljaar en velen zitten ook voor hun eindexamen.
Eeuwige, geef deze leerlingen/studenten helderheid van geest en vertrouwen dat zij hun best doen, ondanks alle onzekerheden die er spelen in hun land. Dat de zomervakantie een welkome rustperiode mag zijn voor alle kinderen.
Wij bidden speciaal voor de middelbare scholieren die hun eindexamen doen. Dat onze jongeren nooit het zicht verliezen op een toekomst van vrijheid en vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De officiële opening van de nieuwe ambassade in Jeruzalem zal op maandag 14 mei plaatsvinden. Daar zullen over de duizend hoog waardigheidsbekleders aanwezig zijn, waaronder 250 Amerikanen.
Eeuwige, wij luisteren naar diegenen die van slag zijn. Wij gaan door te bidden om gerechtigheid nu wij een krachtige samenzwering zien tegen de Palestijnen en hun mensenrechten recht dat geschonden wordt. Dat zij die macht hebben verstaan wat nodig is voor vrede, de vrede waarna de stad Jeruzalem wanhopig naar op zoek is en nodig heeft.
Wij bidden U dat de veiligheid van de mensen die waardigheid uitstralen, gegarandeerd wordt met name voor hen die deelnemen aan de demonstraties als een roep om Internationaal Recht.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische autoriteiten verwoestten zes huizenblokken die behoorden tot vier kleine Palestijnse gemeenschappen in de heuvels te zuiden van Hebron. Na deze totale verwoesting zijn families en hun kinderen dakloos geworden en zij hebben geen drinkwater.
Eeuwige, helpt U, zo vragen wij U het Palestijnse volk hoopvol te blijven te midden van de hopeloosheid. Hun tegenstanders zijn meedogenloos als het gaat om hen te verdrijven van hun thuisland. Wij bidden U voor die mensen in de wereld die geven om vrede en gerechtigheid en door  gaan hardop te spreken als het gaat om de Israëlische bezetting en de mensenrechten schendingen die als maar door gaan.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen India, Pakistan en Sri Lanka.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.