Wave of Prayer 10 november 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De leiders van Katholieke kerk en van de Lutherse kerk hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend tijdens een oecumenische dienst  waarin zij het grootste schisma gedurende het Westerse Christendom hebben herdacht. In de verklaring staat dat hetgeen de twee tradities bindt groter is dan wat hen scheidt.

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor deze gezamenlijke afgelegde verklaring. Wij bidden U om de Geest die voortgaat om uw kinderen tot elkaar te brengen. Dat de kerken niet langer uw gebod van liefde, tolerantie en eenheid negeren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Israëlische autoriteiten hebben verschillende graven verwoest op het -in bezet Oost Jerusalem- historische kerkhof Bab al-Rahmeh, dat toebehoort aan de moslims. Enkele gedeelten  van het oude kerkhof zijn reeds in september 2015 door de Israëlische autoriteit geconfisqueerd om er uiteindelijk een nationaal park van te maken.

 

Eeuwige, Palestijnen krijgen de kans niet om hetzij te leven, hetzij om te rusten in vrede. Wij bidden U dat er een einde komt aan de hebzucht en de onrechtmatigheden die geschieden door de Israëlische regering. Help ons liefdevolle God, zo vragen wij U, om steeds opnieuw op zoek te gaan naar de menselijke kant van onze onderdrukker.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In Israël heeft de gemeente van Carmiel de vertoning van film ‘Junction 48’’ verboden, mede door de pressie van de rechterflank van gedeputeerde burgemeester Rotem Yanai. De film gebaseerd op de co-existentie van Israëliërs en Arabieren gaat over twee geliefden die proberen het leven te leven in de Arabische- Israëlische stad Lod.

Eeuwige, geef ons de kracht om elkaar lief te hebben ondanks alle verschillen in godsdienst, etniciteit en huidskleur die er zijn. Wij bidden U dat er toch steeds meer mensen zijn, aangemoedigd  door het verhaal van deze film om hem ook daadwerkelijk te gaan zien in Israël, maar ook over de gehele wereld.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In een rapport van de Verenigde Naties staat dat Israël de Palestijnen het recht onthoudt zich te ontwikkelen, waardoor steeds meer armoede en wanhoop ontstaat. Michael Link, de speciale rapporteur van de mensenrechten op bezet Palestijns gebied zegt dat in Gaza de hoogste getal in de wereld van werkeloosheid is geregistreerd en dat de situatie verergert als de economie stagneert.

 

Eeuwige, wees genadig, zo bidden wij U, voor diegenen die werkeloos zijn. Wij vragen U dat er een einde komt aan de destructieve belegering van 1,8 miljoen mensen die in Gaza wonen. Dat de Internationale Gemeenschap zich verzet tegen deze humanitaire crisis en de mensen in Gaza in bescherming neemt: dit kleine strookje land waar meer dan de helft van de bevolking onder de 18 jaar is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burundi, de democratische Republiek van Congo en Rwanda.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.