Wave of Prayer 10 oktober 2019

Sabeels Wave of Prayer van donderdag 10 oktober 2019.

‘Ala’ Handan, 28 jaar oud, werd tijdens de 77e Grote Mars tot Terugkeer afgelopen vrijdag 4 oktober gedood door Israëlisch geschut. Een protestmars die vredig verliep. Daarbij werden ook 65 anderen gewond, waaronder 25 kinderen en een gehandicapte persoon.

Eeuwige, wij bidden voor familie van Ala, nu zij rouwen om het verlies van hun dierbare, maar ook denken wij aan allen die gewond zijn geraakt tijdens de Israëlische aanval op voornamelijk mensen die op vredige wijze protesteerden. Wij blijven bidden voor alle burgers van Gaza die gebukt gaan onder een constante blokkade en herhaaldelijke Israëlische bombardementen. Daarnaast verkeren zij in armoede met gebrek aan alles om een normaal bestaan te leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week focust Kumi Now op het werk van het Palestijns Centrum voor  Mensenrechten (PCHR). Deze non gouvernementele organisatie werd in 1995 in Gaza opgericht door een groep Palestijnse advocaten en activisten. Dit alles als antwoord op het steeds toenemende misbruik van mensenrechten onder Israëlische bezetting. Hun werk bestaat er juist in om mensenrechten te beschermen en het recht te promoten dat overeenkomt met internationale standaarden. De laatste jaren hebben zij zich ingezet om reis vergunningen te verkrijgen voor duizenden patiënten die geen medische hulp kunnen krijgen en dat dringend nodig hebben. Dit alles vanwege de Israëlische bezetting van Gaza.

Eeuwige, wij bidden tot U voor het werk van de PCHR nu zij al hun energie inzetten voor die mensen die hulp nodig hebben. Wij vragen U dat er toch een einde komt na 12,5 jaar bezetting van Gaza. Het kost  zoveel onuitspreekbaar leed en ontreddering.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samer Arbeed werd op zaterdag 28 september in kritieke situatie met spoed vervoerd naar een ziekenhuis, nadat hij was ondervraagd en gemarteld door de Israëlische ‘Shin Bet’ veiligheids dienst. Hij werd afgelopen augustus verdacht van het bedenken van een aanval en deze ook te willen uitvoeren, hetgeen het leven kostte van een tiener meisje Rina Shnerb. Zijn advocaten beweren dat hij in goede gezondheid was toen hij gevangen werd genomen.

Eeuwige, wij bidden dat deze manier van ondervragen en de martelmethoden die gepleegd worden door de Israëlische veiligheidsdienst, een halt wordt toegeroepen. Wij bidden samen met onze broeders en zusters die in een dienst in de Orthodoxe kerk in Ramallah, hun gebeden richtten tot U en in in het bijzonder baden voor Palestijnse politieke gevangenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week hebben de Israëlische bezettingslegers de checkpoints tussen de Westelijke Jordaanoever, Gaza, en Israël voor twee dagen gesloten in verband met het Joodse Nieuwjaar en alle festiviteiten die daar bij horen. Dit alles met als gevolg dat Palestijnen de bezette gebieden niet kunnen verlaten.  Er zullen ook nog sluitingen zijn van grens overgangen voor de Yom Kippur feestdag, dat valt op 8 en 9 oktober en het Sukkot feest tussen 13 en 21 oktober.

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan het apartheidssysteem in het Heilige Land. De Israëlische autoriteiten focussen alleen op hun eigen vieringen en festivals, zonder enig rekening te houden met het Palestijnse volk.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Tijdens het weekend van 4 en 5 oktober was er een conferentie in Härnösand/Zweden. Het thema was: Dialoog daar, dialoog hier. Omar Harami van Sabeel Jeruzalem was een van de sprekers, die de uitdaging aanging om vandaag nog te proberen de dialoog Palestina/Israël aan te gaan.

Eeuwige, wij bidden voor hen die aanwezig waren op deze conferentie. Dat zij moed hebben gekregen om steeds naar anderen te luisteren die vaak andere ervaringen en hun eigen overtuigingen hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op vrijdag 5 oktober namen duizenden Israëlische Arabieren deel aan protesten vanwege het falen van de Israëlische politie om op behoorlijke en rechtvaardige manier geweld te melden in de Israëlische Arabische gemeenschap. Deze vredige protesten werden over het hele land in vele Arabische steden gehouden. Zij blokkeerden belangrijke wegen en richtten blokkades op bij de ingangen van Arabische steden. Sinds het begin van 2019 zijn er meer dan 70 Israëlische Arabische mensen vermoord  met nauwelijks enige actie van de zijde van de Israëlische politie om deze misdaden te voorkomen.

Eeuwige,  God van recht en gerechtigheid wij bidden tot U om de politie van Israël langs goede en rechtvaardige banen te leiden. Tegelijk denken we aan alle plekken in de wereld waar dit zelfde onheil gebeurt. Bescherm alle mensen, zo vragen wij U die hier onder lijden. Geef troost aan alle families die dierbaren hebben verloren door geweld en dat de protesten vandaag en morgen vredig mogen verlopen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel organiseert deze week van 14 tot 18 oktober een jaarlijkse Oecumenische Retraite voor voorgangers. Deze zal plaatsvinden in Aman, Jordanië. Belangrijke, belezen voorgangers en leken zullen spreken tijdens de verschillende sessies en deze ook begeleiden.

Eeuwige, wij vragen om uw zegen voor deze retraite en voor een oecumenische geest die heerst en gevoeld wordt tijdens de programma’s van Sabeel. Leidt de sprekers door uw geest, opdat zij en de deelnemers gevoed worden door broeder- en zusterschap. Help hen, zo vragen wij U, dat zij bij terugkomst een goede en oprechte houding verspreiden in hun geloofsgemeenschappen, opdat de ‘Ander’ tot zegen mag zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Costa Rica, El Salvador, Nicaragua en Panama.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.