Wave of Prayer

 

 

donderdag 23 februari 

 

 

 

 

 

 

Volgende week dinsdag zal Kumi Now zich bezighouden met de door de Israëlische autoriteiten aan de Palestijnen opgelegde beperkingen in bewegingsvrijheid. Meer dan 70.000 Palestijnen ervaren iedere dag het onmenselijke onrecht dat zij moeten ondergaan bij de vele mobile checkpoints om hun tocht naar school, het ziekenhuis of naar het werk te controleren.

Gebed

Eeuwige, barmhartige God, wij bidden voor de Palestijnse bevolking die in de hen toegewezen gebieden gevangen zitten vanwege militaire checkpoints, scheidings- muren en beperkte reisvergunningen. Wij vragen om het afbreken van dit inhumane onderdrukkende systeem. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

In de vorige week week werd Issa Amro, een Palestijnse activist en oprichter van de Jeugd tegen Nederzettingen aangevallen door een Israëlische soldaat terwijl hij een rondleiding hield in zijn thuisstad Hebron. Lawrence Wright een journalist van de weekly New Yorker Magazine, filmde het incident. Het liet een Israëlische soldaat zien die Amro bij de nek greep en hem op de grond gooide en hem schopte, voordat een andere soldaat hem wegtrok.

Gebed

Eeuwige, wij brengen voor uw aangezicht het Palestijnse volk dat probeert te overleven in de stad Hebron bij het toenemende geweld en de  minachting van Israëlische soldaten en illegale Israëlische kolonisten die in de Oude Stad en in de nabije nederzettingen wonen. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Jeruzalem Unie van Christelijke Padvinders hebben drie dagen lang evenementen georganiseerd om geld in te zamelen voor de Syrische en Turkse families die getroffen zijn door de verwoestende aardbevingen.

Gebed 

Eeuwige,wij danken U voor de overvloedige aandacht en genadevolle giften van het Palestijnse volk om hen te helpen die door de aardbevingen in Turkije en Syrië getroffen zijn.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Continentale Synodale Vergadering in het Midden-Oosten was vorige week in Beiroet bijeen. Delegaties uit de Koptische, Syrische, Maronitische, Egyptische, Melkitische, Chaldese, Armenische en Latijnse kerken in het Heilig Land, Jordanië, Libanon. Syrië, Egypte, Irak en Armenië,  kwamen bij elkaar om te onderzoeken hoe zij samen kunnen werken bij de uitdagingen waar ze voor staan in deze regio. Sawsan Bitar, de programma coördinator van Sabeel was een van de afgevaardigden van het Heilige Land.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de Beiroet Vergadering de afgevaardigden heeft geïnspireerd om samen te werken ten dienste van de christelijke gemeenschap in blijde verwondering over de rijke diversiteit van hun traditie die heb in gezamenlijk geloof verbindt.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 15 februari heeft de Knesset de wet goedgekeurd die Palestijnse burgers van Israël en van Oost-Jeruzalem een gevangenisstraf oplegt als zij beledigingen uiten over de Staat Israël. Het gevolg hiervan kan zijn dat hun burgerschap of woonvergunning wordt ingetrokken, met als gevolg deportatie naar de bezette West Bank of Gaza.

Deze nieuwe wet discrimineert omdat het hier alleen Palestijnse burgers van Israël en permanente bewoners van Oost-Jeruzalem betreft. Israëlische joden vallen niet onder deze nieuwe wet. 

Gebed     

Barmhartige God, wij roepen tot U nu wij zien dat de fundamentele mensenrechten door de nieuwe Israëlische regering worden genegeerd als het om Palestijnen gaat.Wij vragen dat de internationale regeringen en organisaties hun stem verheffen en een halt toeroepen aan deze schendingen van het internationaal en humanitair recht.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Vorige week moest Hassan Muheis de aanbouw aan zijn huis in het hem toegewezen gebied met eigen handen afbreken, nadat de aanvraag voor een vergunning bij het gerechtshof was afgewezen. De gemeente Jeruzalem zou hem excessieve kosten in rekening brengen als zij de afbraak voor hun rekening zouden moeten nemen. Het is goed om te weten dat de aanvragen voor bouwvergunningen door Palestijnen nauwelijks worden gehonoreerd terwijl duizenden illegale Israëlische kolonisten wel bouwvergunningen krijgen. 

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnen die in Oost-Jeruzalem wonen en werken en zo hun bijdrage leveren aan de samenleving, nu hun toekomst nog meer onzeker is geworden onder de dreiging van gedwongen verhuizing naar de bezette West Bank.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Meer dan 70 leden van the Members of Parliament en van the House of Lords in het Verenigd Koninkrijk, die verschillende politieke partijen vertegenwoordigen, hebben zojuist een brief gericht aan de buitenland-secretaris James Clevery om de plannen van Israël om meer dan duizend Palestijnen van het hen toegewezen gebied rond  de zuidelijke heuvels van Hebron te verdrijven, met klem af te wijzen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de regering van het Verenigd Koninkrijk zal luisteren naar de stem van deze  parlementariërs. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Frankrijk, Duitsland en Monaco.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.