Wave of Prayer 11 april 2019

U had van ons nog de vertaling van de Wave of Prayer van vorige week tegoed.

Op vrijdag 5 april werd er geprotesteerd aan de grens ten oosten van Gaza stad. 84 Palestijnse protesteerders werden gewond door Israëlische scherpschutters. Een van de gewonden is er slecht aan toe.
Eeuwige, wij bidden voor hen die tijdens de protestmars gewond zijn geraakt en wij bidden om kracht en vastberadenheid voor allen die meedoen aan de demonstraties. Dat hun inspanningen resultaat mogen hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week houdt Kumi Now zich bezig met een hernieuwde poging om deze activiteit opnieuw te lanceren. Bestaande actieve leden zullen de plannen die ze voor Kumi Now in gedachten hebben op een rijtje zien te krijgen, terwijl nieuwe leden de huidige kalender met activiteiten zich eigen willen maken, zoals in de plannen staat beschreven.
Eeuwige, wij bidden voor allen die zich geroepen voelen om actief te zijn en actie te voeren. Dat zij toch als uitgangspunt kiezen voor een geweldloze houding in vredige sfeer om zo een verandering te bewerkstelligen in de onderdrukkende omstandigheden waar zovelen in Palestina onder te lijden hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische bulldozers hebben op donderdag 4 april een bedoeïenen dorp Al- Araqib gelegen in de Negev woestijn ten zuiden van Israël voor de 142 ste keer met de grond gelijk gemaakt. Dit gebeurde allemaal om een verhuizing te forceren van de inwoners van het dorp, -waarvan er zeker 34 zijn-, naar een andere plek door de Israëlische regering aangewezen om zo de weg vrij te maken om het land van deze mensen te confisqueren en daarna in te nemen.
Eeuwige, Ene, liefdevolle God die mensen in bescherming neemt, wij bidden dat de mensen van zo’n dorp met rust gelaten worden en niet steeds bestookt en bedreigd worden om onder dwang te moeten verhuizen.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
Israëlische kolonisten gebruikten bulldozers om in het dorp Burin fruitbomen te vernielen en om het Palestijnse land met de grond gelijk te maken.
Zij zijn van plan om het land in beslag te nemen en het te gebruiken voor uitbreiding van de Yitzhar nederzetting. Op het zelfde moment vielen aan de oost grens van Khan Younis in Gaza, Israëliers voorzien van militaire bulldozers, Palestijns grondgebied binnen om landbouw grond  te plunderen en in bezit te nemen.
Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse boeren nu zij zien en ervaren hoe hun gewassen verwoest worden en hun land leeg geplunderd. Tegelijkertijd zijn zij onmachtig om te protesteren.
‘’U Heer, u verhoort de wensen van de armen,
zij gaan u aan het hart,
zij vinden bij u gehoor.’’
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Elaine Zoughbi, Amerikaanse vrouw en lid van het algemeen bestuur van Sabeel én directeur van het Wi’am Centrum van Bethlehem mocht op 3 april j.l. niet door de douane van het vliegveld Tel Aviv. De weigering was gebaseerd om redenen van de nationale veiligheid. Vele mensen uit het buitenland die getrouwd zijn met Palestijnen worden of de toegang tot het land geweigerd of zij moeten reizen op een toeristen visum met het risico dat zij zelfs dan niet het land mogen binnen gaan.
Eeuwige, Uw zoon Jezus uit Nazareth wist hoe belangrijk het was familie van elkaar te zijn en voor elkaar te zorgen, zoals dat gebeurt en vanzelfsprekend is voor diegenen die je lief hebt. Zelfs toen uw Zoon aan het kruis hing sprak hij uit dat Johannes zou zorgen voor zijn moeder wiens hart gebroken was. Wij bidden dat aan deze vorm van politiek bedrijven een einde komt. Dat geeft diepe smart en verwijdering van elkaar tot gevolg.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vrienden van Sabeel in Noord-Amerika waren de initiatiefnemers van een tweedaagse trainingsbijeenkomst voor Palestijnen in de universiteit te Houston. Het doel van deze twee dagen (30 en 31 maart) was Palestijnen die in de diaspora wonen te trainen in het vertellen van verhalen, gelieerd aan hun geschiedenis, en om zo hun gemeenschappelijke stem te laten horen en te versterken.
Eeuwige, wij danken U voor de gelegenheid die geboden is om de familie geschiedenissen van Palestijnen met elkaar in contact te brengen en de verhalen hierover te blijven behouden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Muaddi distillerij te Bethlehem kreeg in Berlijn, waar een internationale competitie werd gehouden wie de beste brandewijn kon brouwen, een gouden medaille en de “Arak van het jaar’’. Muaddi Arak is een Arabisch soort spiritualiën drank die bestaat uit inheemse Palestijnse ingrediënten en soortgelijke wijze van bereiding.
Eeuwige, wij danken U voor de ingenieuze manier van vele Palestijnse ondernemers voor de manier waarop zij deze producten maken. En dit alles ondanks de bezetting en de dagelijkse controle. Zij produceren producten van wereld klasse. Geef hen het doorzettingsvermogen en het geloof  om hun werk voort te zetten ondanks de moeilijkheden die zij dagelijks meemaken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische kolonisten organisatie Regavim eisten dat de Hoge Israëlische Raad de implementatie van de afbraak van het bedoeïenen dorp Khan Al Ahmar zou in trekken. Afgelopen week heeft de gemeenschap van Khan Al Ahmar een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het verzet van deze aanval.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de veiligheid van het dorp en de gemeenschap van Khan Al Ahmar. Wij vragen U deze moedige mensen die zich blijven verzetten tegen deze verordeningen van de Israëlische bezetters tot het doen verdwijnen van hun verblijfplaats, te zegenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bulgarije, Hongarije en Roemenië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.