Wave of Prayer 11 december 2014

Lees hieronder de vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de viering van Schrift en Tafel  op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De uitspraak van het Israëlisch Hooggerechtshof over de Cremisan Vallei bij Bethlehem wordt binnenkort verwacht. Daarbij wordt beslist over het lot van het land van het convent van de zusters Salesianen, de school, het klooster en de wijnmakerij, bedreigd door Israëls grensafscheiding. Als de afscheiding doorgaat wordt 75 procent van dit bezit illegaal verbonden met de kant van Jeruzalem, afgesneden van de rest van het land op de westelijke Jordaanoever, en gebruikt voor uitbreiding van joodse nederzettingen. God van recht, maak een einde aan de onrechtmatige land toe-eigening die een twee staten oplossing moeilijker te realiseren maakt.

Heer ontferm U.

Heer, we zijn er dankbaar voor dat deze week het Internationale Strafgerechtshof Palestina een waarnemers status heeft toegekend, een stap in de richting van Palestina ’s deelname aan het wereldtribunaal voor oorlogsmisdaden. We danken er ook voor dat het Franse parlement heeft gestemd voor erkenning van de Palestijnse Staat en voor de oproep van 800 Israëlische academici aan alle Europese naties om de Palestijnse Staat en haar recht op zelfbeschikking te erkennen. God, we bidden dat de Europese parlementen deze oproep horen en er naar handelen.

Heer, ontferm U.

Deze week werden in Bethlehem, Ramallah en andere Palestijnse steden kerstbomen verlicht waarvan de gehele gemeenschap kan genieten evenals de christelijke pelgrims die het Heilige Land bezoeken om de geboorte van Christus te vieren. We bidden dat, terwijl we nadenken over Advent en de liefde van God, de ogen van de pelgrims geopend mogen worden voor de realiteit rond hen, het lijden van de Palestijnen onder de bezetting en onderdrukking door de Staat Israël. We bidden dat Uw liefde licht mag geven in de duisternis.

Heer ontferm U.

Heer, we blijven bidden voor de voorbereiding voor ons jaarlijkse oecumenische kerstdiner op 19 december. We bidden U ook voor de komende bestuursvergadering in Jeruzalem en voor onze programma’s in Nazareth waaronder de gemeente bijeenkomst met bisschop George Bak’ouni van de Melkitische kerk en een Advent bijeenkomst voor vrouwen met Vader Elie Kurzum van de katholieke kerk.

Heer ontferm U.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee -Bissau en Senegal.

Heer ontferm U.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.