Wave of Prayer 11 februari 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden morgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Deze week vieren we Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd.

Eeuwige, God van erbarmen, wees ons nabij als wij aan deze periode van bezinning en berouw beginnen. Geef ons de kracht naar onze gevoelens en onze ziel te kijken om daarin de verborgen plekken te vinden waarin we wanhopig op zoek zijn naar uw hulp  en begeleiding. Schenk ons ook de hoop die zal komen met de feest van de Verrijzenis van uw Zoon. Dat het ons leven in beroering brengt als wij uitzien naar het moment dat er een einde komt aan het lijden rondom ons.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Drie Arabische leden van het Israëlische Parlement, -de Knesset-, zijn voor enkele maanden geschorst nadat zij families van enkele personen hebben bezocht die aanvallen gepleegd hebben op Israëlische autoriteiten. De Arabische Knesset leden kwamen tussenbeide als een daad van humaniteit vanwege de diepbedroefde families die na de dood van hun kinderen deze niet terugkregen van de Israëlische autoriteiten om ze te begraven. Deze families hebben geen idee van de intenties van hun kinderen, maar ze ondergaan het toch een collectieve straf zoals bijvoorbeeld bij het afbreken van hun huizen.

Eeuwige, God van erbarmen, wij zijn zeer bedroefd vanwege de huidige politieke situatie in dit land. Een land waar ouders aan beide zijden rouwen om het verlies van hun kinderen. Wij smeken U kalmeer onze angst die de ander ontmenselijkt, en maak dat mensen inzien dat alle leven kostbaar is en dat een einde maken aan het leven, een groot verlies is.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Leiders van beide politieke partijen, Hamas en Fatah, hebben elkaar zondag ontmoet om de banden tussen de Westelijke Jordaanoever en Gaza aan te halen. De eenwording van deze twee partijen zou kunnen bijdragen om tot pogingen tot vrede in de regio te komen, en het lijden dat mensen in de Gazastrook overkomt te verlichten.

Eeuwige, God van erbarmen, wij vragen U dat de overeenkomsten tussen deze twee partijen sterker lijken dan hun verschillen. Dat hun vredesdoeleinden: het einde van alle lijden voor hun mensen, een gezamenlijk doel wordt voor beide regeringen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week is de directeur van de al-Liqa centrum van Bethlehem, dr. Gerries Khoury, tevens Vriend van Sabeel en partner, terwijl hij een delegatie leidde naar het Vaticaan om met de paus te spreken, overleden. Dr. Koury was een van de eerste theologen om de theologie te bezien vanuit het oogpunt van het dagelijkse Palestijns leven, leven in hun eigen context. Hij heeft ook veel gedaan op het gebied van het interkerkelijke gesprek in Palestina.

Eeuwige, God van alle mensen, wij richten onze ogen tot U en vragen U zijn familie nabij te zijn, nu zij rouwen om zijn heengaan. Zend uw Geest om het verlies op te vullen dat is ontstaan in zijn dienstwerk. Wij vragen U dat het werk dat hij deed voortgezet wordt in het leven van hen die door deze mens geraakt en begeleid zijn.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Ierland, het Verenigd Koninkrijk: Engeland, Noord Ierland, Schotland en Wales.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.