Wave of Prayer 11 februari 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

De  online bijeenkomst van Kumi Now zal op 9 februari plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst worden de problemen besproken die de Palestijnen ondervinden om medische zorg te krijgen. De mensen in Gaza hebben te maken met lange wachttijden en administratieve rompslomp bij het verkrijgen van “permits” van de Israëlische autoriteiten voor een afspraak bij een medicus buiten de enclave.

Eeuwige, wij bidden dat Israël de Palestijnse bewegings- beperkingen opheft in het bijzonder het reizen van Palestijnen in Gaza die een medische behandeling nodig hebben.                      Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Donderdag 28 januari was de tiende dag van de hongerstaking van twee Palestijnse broers: Basam en Bilial Diab uit Kafr Ra ‘i uit het noordelijk deel van de West Bank. Zij werden thuis opnieuw gearresteerd op 19 januari vanwege hun verzet tegen de bezetting ze werden vervolgens vast gezet in het Al-Jalama ondervragings-centrum bij Haifa.

Wij bidden voor de gezondheid van de Diab-broers, dat zij spoedig worden vrijgelaten. Wij bidden voor de duizenden Palestijnen die in Israëlische gevangenissen zitten omdat zij zich hebben verzet tegen de bezetting. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op zondag 31 januari gebood het Israëlische leger de tijdelijke uitzetting van vijf Bedouïne families in Massafer Yatta ten zuiden van Hebron. Zij moesten plaats maken voor militaire trainingsoefeningen in dat gebied. De families moesten op korte termijn evacueren,  ze waren bezorgd dat hun land onveilig zou zijn als ze weer terug mochten komen.

Eeuwige, wij bidden om een eind aan de constante pesterijen door de Israëlische militairen en de ontwrichting van  levens van het BedouÏne volk dat in de Jordaanvallei woont.    Eeuwige,  in Uw genade, hoor ons gebed.

Op zaterdag, 6 februari liet Patriarch Michel Sabbah in een livestreeam zijn gedachten gaan in een film “The People’s Patriarch” genaamd. Hij bezette, als niet-Italiaan,  meer dan 500 jaar de plaats van de Latijnse Patriarch van Jerusalem (1987-2080). Hij was ook een van de belangrijke Palestijnse leiders die het Kairos Document in 2009 introduceerde.

Eeuwige, wij danken U voor het leven en de getuigenis van Michel Sabbah, wij danken ook voor zijn moed om onophoudelijk  zijn stem te verheffen tegen de onrechtvaardigheden van de Israëlische bezetting van Palestina. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Issa Amro moet maandag 8 februari voor de Israëlische militaire rechter verschijnen om te horen hoe hij gestraft wordt. Hij is de oprichter van Youth Against Settlements en heeft  jaren  op een vredelievende manier tegen de schending van  mensenrechten geprotesteerd. Amnesty International heeft een beroep op Israël gedaan  deze “politiek gemotiveerde” zaak tegen Issa te laten vallen.   Amnesty noemt de zaak tegen hem “ongegrond”.

Heer Jezus, onze heldere ochtendster (Openbaringen 22 :16) leid ons door de duisternis en verlicht ons pad als het recht ver van ons verwijderd is en wij in duisternis wandelen. Wij bidden voor Issa en voor alle Palestijnen die vredig tegen de Israëlische bezetting protesteren. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Er vond op 1 februari door het Israëlsiche leger een grootscheepse afbraak van 28 Palestijnse huizen en bouwsels plaats. Ditt gebeurde  in Hensa al-Foqa ten oosten van Tubas in het noorden van de Jordaan vallei. Deze afbraak heeft  85 Palestijnen waarvan  45  kinderen dakloos gemaakt.

Eeuwige, wij bidden dat het  afbreken van Palestijnse huizen door de Israëlische autoriteiten stopt. Wij bidden dat de internationale gemeenschap tussenbeide komt. Zo moet worden  voorkomen dat de Israëlische regering alle Palestijnen verplaatst en ze het land uit zet. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op 1 februari opende  Israëlische militairen het vuur op 2 gemaskerde schutters. Dit gebeurde in het residentiele gebied Tamra in Noord Israël.identiele gebied Tamra in Noord Israël.  Verscheidene andere Palestijnen werden bij het incident gepakt. Ahmad Hijazi, een 22-jarige student verpleging, werd gedood en Muhammad Armoush, een 31-jarige dokter raakte gewond en werd naar een ziekenhuis in Haifa gebracht om daar behandeld te worden. De volgende avond kwamen duizenden Palestijnen de straat op in Arabische steden in Israël om te protesteren tegen de Israëlische militairen die er niet in slaagden de  criminele gangs te arresteren in de Arabisch-Israëlische gemeenschap omdat weer gebrek aan controle op wapens is.

Eeuwige wij bidden voor de families die treuren om het verlies van doden en  gewonden in de recente  gebeurtenis in Tamra. Wij bidden dat de cyclus van geweld in de Arabisch-Israëlische steden grondig wordt onderzocht en onder controle wordt gebracht. Eeuwige,  in Uw genade, hoor ons gebed.

Onlangs werd de dood van twee prominente Palestijnen gemeld. Alia Nusseibeh steunde 60 jaar opleidingen voor vrouwen en stichtte de Al Nithamia school voor meisjes in Jerusalem. Zij was ook een felle campagne leider tegen de Israëlische bemoeienis met het Palestijns onderwijssysteem in het bezette Jerusalem.  Abdul Sattar Qassa was , een Palestijnse academicus en politiek activist. Hij stierf aan covid-19 op 1 februari in de leeftijd van 72 jaar. Hij was professor Politieke Wetenschappen in de Al -Najah Universiteit te Nablus.

Wij danken U, Eeuwige, voor de manier waarop Alia Nussaibeh en Abdul Qassam heel hun leven hebben gewerkt voor de opleiding van jonge vrouwen en mannen. Wij danken U ook voor hun moed om zich uit te spreken tegen het  onrecht van de Israëlische bezetting. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij bidden voor Margaret Karram uit Haifa die de eerste Arabische vrouw is om de Katholieke Focolare beweging als president te leiden.

Wij bidden God om Margaret te ondersteunen, speciaal in deze moeilijke tijden. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landenAndorra, Italië, Malta, Portugal, San Marino en Vaticaan Stad.

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.