Wave of Prayer 11 januari 2018

Elke week wordt er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een viering gehouden. De gebeden die tijdens die viering worden uitgesproken verschijnen elke week in vertaling op onze website. Zo leven we mee met de Palestijns-christelijke gemeenschap te midden van het Palestijnse volk.

Een Palestijnse teenager Musaab Firas al-Tamini werd vrijdag dichtbij het dorp Deir Nitham, ten noord westen van de stad Ramallah doodgeschoten door Israëlische soldaten. De dood van deze Palestijnse jongen is de eerste persoon in 2018 dodelijk getroffen door het Israëlische bezettingsleger.

Eeuwige, wij denken aan de familie van Musaab Firas al-Tamini nu zij treuren om het verlies van hun geliefd kind. Wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting die maar doorgaat om de graven te vullen met de gedode lichamen van Palestijnse kinderen en volwassenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op zaterdag kwamen Palestijnse christenen flink in botsing tijdens het kerstbezoek van de Griekse Patriarch van Jeruzalem, Theophilos de derde in Bethlehem. Hij, deze Patriarch wordt erven beschuldigd van het mede organiseren van de verkoop van Palestijns land, dat tot de Arabisch orthodoxe kerk behoort. Dat land zou hij willen verkopen aan Israëlische makelaars die behoren tot de zionisten en de kolonisten.

Eeuwige, wij bidden voor alle mensen die om hervormingen en om transparantie vragen in deze wereld, met name in de kerk. Dat het hardop roepen om recht van uw mensen de machthebbers doet herinneren aan Uw boodschap van recht en gerechtigheid. En dat dit roepen blijft doorklinken in onze harten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Volgens de Israëlische Vredesbeweging Vrede NU, een beweging die de Israëlische bouw van de nederzettingen scherp in de gaten houdt, is gebleken dat aan het comité dat planningen maakt als het gaat om behuizing, de goedkeuring is gegeven voor de bouw van tenminste 1329 huizen die allemaal komen te staan op de bezette Westelijke Jordaanoever. Illegaal dus!

Eeuwige, de hebberigheid van de Israëlische bezetters gaat maar door ten koste van het land van de Palestijnen. Wij bidden dat de Internationales gemeenschap doorgaat met deze werkwijze af te keuren. Wij vragen U dat zij in actie komen tegen de illegale handelingen van de Israëliërs . Dat zij pal staan voor de Palestijnse rechten. Wij danken U voor alle gewetensvolle mensen die doorgaan te protesteren tegen deze agressieve acties van hun regering.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen zondag is er een lijst gepubliceerd van 20 wereldwijde organisaties wiens leden Israël niet meer mogen binnenkomen vanwege hun ondersteuning van de boycot, desinvestering en sancties, ofwel de BDS campagne genoemd. Dit alles is gericht tegen de bezetting door Israël.

Eeuwige, wij bidden voor de mensenrechten organisaties wereldwijd die zich sterk inzetten voor gerechtigheid en vrede in Palestina en Israël. Dat deze maatregel van Israël er toe mag leiden dat de mensenrechten verdedigers zich nog sterker zullen inzetten voor hun werk voor gerechtigheid en vrede .
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen donderdag hebben honderden Palestijnen die in de Gaza strook wonen geprotesteerd tegen het korten van de elektriciteitsvoorziening en het verslechteren van de economische omstandigheden. De 2 miljoen inwoners van Gaza zijn onderworpen aan een wrede tiental jaren durende blokkade door Israël.

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de zeer zware donkere omstandigheden waarin de mensen van Gaza leven. Wij bidden U om kracht om de waarheid te blijven spreken opdat de Gaza strook bevrijd zal worden van deze duivelse blokkade.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Verenigde Staten dreigen te stoppen met de financiële hulp die ze aan Palestijnen geven als zij zich niet committeren aan datgene wat de Verenigde Staten voorschrijven.

Eeuwige, Uw Zoon heeft ons geleerd dat ‘’de mens niet leeft van brood alleen, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.’’ Wij bidden dat het Palestijns leiderschap en de Palestijnen niet toegeven aan de dwingelandij van de rijken en de machtigen, maar blijven opkomen voor hun nationale rechten en de mensenrechten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In antwoord op de vraag van de Vrienden van Sabeel in Frankrijk verzekerde het hoofd van de regering van de Franse Republiek hen dat de Franse president Emmauel Macron nooit een gelegenheid voorbij laat gaan om zijn toezegging zich te blijven inzetten als het gaat om een twee staten oplossing én de status quo van de heilige plaatsen in Jeruzalem. ‘’Frankrijk, een vriend van zowel Israël als Palestina, verwerpt sterk de illegale bouw van Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.’’

Eeuwige, lieve God, iedere toezegging van een regeringsleider om een einde te maken aan de onwettige in gebruik name van Palestijns gebied door Israël is een bron van hoop voor ons allemaal. Dat daden na gedane beloftes opgevolgd mogen worden. Dat vrede samen met gerechtigheid eindelijk bewaarheid mogen worden; een realiteit wordt voor alle inwoners van Palestina en Israël. Dat het project van president Macron om het vredesproces opnieuw in gang te zetten snel zal gebeuren vanwege de waardigheid, de rechten en de verantwoordelijkheden van alle mensen van de regio.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: Iran, Irak en Syrië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.