Wave of Prayer 11 juli 2019

Ook deze week weer een Wave of Prayer van Sabeel Jeruzalem. Er is altijd genoeg om voor te bidden in het Onheilige Land. Palestijnse christenen houden dat vol, ook om het vol te houden.

De protesten met als doel ‘De grote mars tot terugkeer’ en een Einde aan de Bezetting gingen vrijdag gewoon door. Er is gerapporteerd dat 95 mensen door het Israëlische leger gewond zijn geraakt, waaronder 33 kinderen, 1 journalist, 4 vrouwen, waarvan een vrijwilliger medische hulpverleenster was. Het Palestijns centrum voor Mensenrechten hebben laten weten dat sinds 30 maart 2018 Israëlische soldaten tot nu toe 2017 Palestijnen hebben gedood, waaronder 44 kinderen, 2 vrouwen en 9 Palestijnen die bijzondere hulp nodig hebben. Daarnaast nog 4 mensen uit de medische wereld en 2 journalisten. Volgens de protocollen van de Conventie van Geneve is het verboden aanvallen uit te voeren op burgers, hetgeen Israël alsmaar heeft gedaan sinds het begin van de demonstraties.
Eeuwige, wij gaan door met te bidden voor de mensen in Gaza, nu zij hun stem verheffen, om hun protesten te laten horen.
Dat uw wil moge geschieden opdat ooit alle burgers van dit land mogen proeven en genieten van een rechtvaardige vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische campagne teams zijn langzamerhand begonnen met de voorbereiding van de verkiezingen in september. De zeer rechtse Israëlische partij, Otzma Yehudit ( Joosdse Macht) lanceerde een campagne waarbij Palestijnen uitgezet zullen worden naar hun land van herkomst. De leider van die partij Michael Ben Ari vertelde zijn toehoorders: ‘Wij willen dat onze vijanden teruggaan naar hun landen…. wij geven ze een fles mineraalwater en desnoods een sandwich mee. Wij zullen er voor zorgen landen te vinden waar ze heen kunnen.’
Eeuwige, wij bidden om respect tussen mensen en religies. Tijdens de week dat de Otzma Yehudit partij verklaarde dat Palestijnen uit het Heilige Land gezet moesten worden, hebben wij gebeden en blijven we bidden opdat rechtvaardig denkende mensen zulke woorden zullen veroordelen. Wij vragen U dat wij al onze energie gebruiken om recht te zoeken voor alle mensen, opdat het ons kan leiden naar de weg van de vrede en verzoening.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische autoriteiten eisen dat alle studenten die op middelbare school zitten- Joods of van Arabische afkomst- een cursus die via online gegeven wordt, moeten halen. Deze cursus is een propaganda stunt van de regering die racistische ideologie promoot. De studenten moeten dit examen halen voordat zij mee mogen gaan met school reisjes naar het buitenland. Dit alles volgens Adalah – Het centrum voor de rechten van Arabische minderheden in Israël. Deze groepering onderneemt nu actie om hier tegen te strijden. Vragen die gesteld worden: hoe gebruiken Palestijnse organisaties de sociale netwerken? Daar zijn vier antwoorden op te geven, waaruit gekozen moet worden. Een daarvan is de juiste en die luidt: om geweld aan te moedigen. Een andere vraag aan de studenten gesteld: wat geldt als het begin stadium om modern antisemitisme te traceren en te identificeren? Het juiste antwoord is: Moslim organisaties en de BDS beweging.
Eeuwige, wij bidden voor alle studenten van middelbare scholen als zij aan boord gaan van een schip om een schoolreis of summerschool naar overzeese gebieden te maken. Wij vragen U dat er een tijd zal aanbreken dat zij bevrijd worden van de racistische ideologie die door de huidige regering wordt gepromoot. Ons gebed vraagt ook om zegen en kracht voor groepen zoals Adalah, die bezig zijn de toekomst terug te brengen naar de daagse realiteit.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op Sabeel in het Verenigd Koninkrijk en in het gegeven Verantwoord Investeren. U wordt uitgenodigd om de informatie hierover, aangereikt door Sabeel-Kairos uit het VK, te lezen als het gaat over deze vorm van investeren en de casus erbij te bestuderen.
U wordt ook gevraagd naar uw kerk te schrijven en hen te vragen of zij bezig zijn met Verantwoord Investeren en/of zij investeren in organisaties die juist de onderdrukking van Palestijnen ondersteunen.
Eeuwige, geef kracht en moed aan diegenen die zich bezig houden met dit Kumi Now initiatief. Dat zij zich ten volle deze week hiervoor inzetten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In Hebron vinden dagelijks aanvallen door Kolonisten gepleegd, plaats.Op zaterdag 6 juli vielen illegaal daar wonende kolonisten een 10 jarige jongen, Raed Tamini, aan terwijl Israëlische soldaten gewoon toekeken.  Hij vroeg om behandeling in het ziekenhuis vanwege allerlei verwondingen die hij daarbij had opgelopen. De vader van Read zei dat hij op weg was naar de pottenbakkerij met winkel in de oude stad, na terugkomst van de markt. Hij had zijn zoon gevraagd enkele stuks naar huis mee te nemen, gelegen in het zuidelijk deel van Hebron.
Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse inwoners van Hebron en met name voor de kinderen die dagelijks alsmaar met vreselijke dingen en agressie te maken hebben. Wij vragen U dat er een einde komt aan deze aanvallen door Israëlische soldaten gepleegd. Zij zijn een bron van fysieke en geestelijke beschadiging, waarvan we de schade gedaan aan de toekomstige verwachtingen van hoop voor de Palestijnen, niet kunnen overzien.
Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons.
Op maandag 8 juli organiseerde Sabeel Jeruzalem een bijbel studie voor vrouwen geleid door Cedar Duaybis, een van de grondleggers van Sabeel.
Eeuwige, wij zijn dankbaar dat Sabeel door gaat met het geven van deze bijbel studie cursussen.  Wij vragen U met name dat deze vrouwen bereid blijven zich met elkaar hiervoor in te blijven inzetten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Eritrea en Ethiopië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.