Wave of Prayer 11 juni 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgenochtend om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Vorige week sprak de CEO van een Frans telecom bedrijf over het verbreken van de samenwerking met een Israëlisch bedrijf vanwege het verlenen van service aan Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dit veroorzaakte een oproep gedaan door Israëlische ambtenaren om te protesteren tegen welk vorm van internationale boycot ook, die gericht is tegen Israël.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, wij bidden U dat in plaats van dat Israël de status quo handhaaft om zijn bezettingspraktijk te verdedigen, dit land een einde maakt aan de illegale bezetting en het bouwen van nederzettingen op Palestijns grondgebied. Dat zij zich houden aan het Internationale Recht.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In het Noord-Westen van de Westelijke Jordaanoever is Israël bezig een mega nederzetting Leshem te bouwen, om op deze manier een ononderbroken lijn te creëren zodat de Westelijke Jordaanoever in tweeën wordt gedeeld.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, wij bidden U dat de internationale gemeenschap actie onderneemt tegen deze onrechtmatige manier van landinname. Hierdoor worden Palestijnse dorpen geïsoleerd, en het brengt de twee statenoplossing in gevaar. Zo kunnen vrede en gerechtigheid nooit worden gerealiseerd. Dat er toch recht mag geschieden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week wordt een Palestijnse gevangene, nu al voor de tiende keer in administratieve gevangenschap gehouden. Hij is vanwege een hongerstaking in een kritieke situatie beland.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, wees al die Palestijnen nabij die zich in administratieve gevangenschap bevinden, zonder enig vorm van beschuldiging of proces. Dat hun acties de aandacht wekken van de ongerechtigheden die gepleegd zijn door de Israëlische regering. Dat hun acties ons aanzet tot het mogelijk maken van veranderingen, zodat er een gemeenschap ontstaat waar ieder lid voor vol wordt aangezien, zoals U ons allen bedoeld heeft, geschapen naar uw beeld en gelijkenis, gelijkwaardig.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er worden weer allerlei programma’s gehouden door Sabeel, waaronder een discussie in Zababdeh met de Anglikaanse priester Ibrahim Nairouz en Palestijnse jongeren over een boek dat gaat over geweldloos verzet in de Islam en in het Christendom.

Eeuwige, genadige God, ondanks alle conflicten en moeilijkheden blijft U trouw aan ons. Wij danken U daarvoor. Steun, zo bidden wij U, allen die bezig zijn met het werk van Sabeel. Wees hen allen nabij, met name de staf van Sabeel die uw hulp meer dan nodig heeft. ‘Kom over ons met uw Geest’.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Angola en Mozambique.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.