Wave of Prayer 11 juni 2020

De Wave of Prayer van Sabeel van donderdag 11 juni 2020:

Het Kumi Now Intitiaive heeft Rev. Dr. Stephen Sizer, oprichter van de Peacemaker Trust uitgenodigd om een onlinediscussie te leiden met de titel “Wat is Christelijk Zionisme?”  Deze online discussie vond plaats op 9 juni. De auteur van “Zion’s Christian Soldiers?” hielp ons de uitdaging te begrijpen die de Christen Zionisten voelen en wat er gedaan kan worden om hun invloed te beperken. Meer informatie op www.kuminow.com/online.

Dank U Eeuwige voor het werk van de Peacemaker Trust.  Heer, U hebt Uw kinderen geschapen in alle gezinnen op aarde, help ons liefde te tonen voor elkaar om met elkaar te werken aan vrede en gerechtigheid. Eeuwige, wij bidden U, hoor ons gebed.

Terwijl in Israël het aantal bevestigde Covid-19 gevallen stijgt (voornamelijk vanwege infecties op scholen) werden vier nieuwe gevallen op 4 juni geregistreerd door het Ministerie van Gezondheid. Hiermee steeg het aantal gevallen in Palestina tot 640. Drie van die gevallen werden geregistreerd  in de omgeving van Jenin, het vierde geval was in Gaza. Het coronavirus heeft gezorgd voor een scherpe daling van de economische activiteiten waardoor  veel Palestijnen hun inkomsten verloren.

Goede God, wij bidden voor allen die door de pandemie getroffen zijn in Palestina/Israël en in de hele wereld. Wij bidden in het bijzonder voor hen die geliefden verloren hebben, zij die vechten voor herstel en zij die hun inkomen verloren hebben door de economische teruggang. Eeuwige, wij bidden U, hoor ons gebed.

Op 2 juni kwamen honderden mensen bijeen in de steden van Palestina en Israël om de slachtoffers van het recente politiegeweld in de USA en Israël te gedenken.  Op 25 mei werd George Floyd, een zwarte Amerikaan, gearresteerd en geboeid, hij stierf door toedoen van een Amerikaanse politie agent in Minneapolis.   Op  30 maart werd Lyad Hallaq, een man die aan autisme leed, doodgeschoten door een Israëlische politie agent.  Voor de Geboortekerk in Bethlehem staken mensen kaarsen op voor de foto’s van Floyd en Hallaq terwijl zij riepen “Black lives matter”.

God van Hemel en Aarde, U gaf adem en alle leven aan de mensheid  (Hand.17:25). Wij bidden dat U, in Uw macht, zorgt voor de slachtoffers van bruut geweld, dat al het leven op aarde waardevol is in Uw ogen. Eeuwige, wij bidden U, hoor ons gebed.

Een aantal Palestijnse gemeentes wordt geconfronteerd met een golf van gewelddadig geweervuur, Verwaarlozing door de politie en tientallen jaren van politieke onverschilligheid hebben geleid tot deze escalatie van geweld. Op maandag, 1 juni stierf een vierjarig Palestijns meisje in het ziekenhuis nadat ze door het hoofd was geschoten bij haar huis in het district Isawiyah van  Oost Jeruzalem. Hoewel haar familie er tegen in opstand komt beweert de Israëlische politie dat ze was beschoten vanuit Anata, een Palestijnse stad buiten de muur op de West Bank, en op grote afstand van het huis van het meisje. Heer, hoor ons gebed .

Wij bidden voor de familie van Rafif als zij rouwen vanwege het verlies van hun dochtertje. Wij bidden dat de Israëlische politie de daders van deze misdaad binnen de Palestijnse gemeenschap opspoort en dat vrede en rust worden herstelt. Eeuwige, wij bidden U, hoor ons gebed.

De Palestijnse Vereniging van Gevangenen in Ramallah rapporteerde woensdag 3 juni dat tientallen Palestijnse gevangenen in de Israëlische Hadareem gevangenis op het punt staan een algemene hongerstaking te beginnen. Deze staking is hun antwoord op de gebrekkige medische zorg tijdens de pandemie. Het is de gevangenen niet toegestaan hun familie op te bellen en dat heeft hun gevoel geïsoleerd te zijn verergerd vooral omdat alle bezoeken werden afgezegd vanwege het virus.

Goede God, er zitten meer dan 4000 Palestijnen gevangen in Israëlische gevangenissen waarvan sommigen zonder aanklacht of datum van bevrijding. Wij bidden in het bijzonder voor hen die wanhopig zijn en aandacht vragen voor hun slechte behandeling. Eeuwige, wij bidden U, hoor ons gebed.

Israëlische militaire oefeningen vonden op 2 juni plaats  in de Jordaan vallei. Er werd met scherp geschoten en dat vuur zette  2000 acres (1 acre =4047m2)  Palestijnse landbouw- en weidegrond in brand. Palestijnse boeren verloren de oogst van rogge en gerst en het gras voor hun dieren waardoor hun inkomen en hun bestaan gevaar liepen. Israël heeft reeds 86% van het land op de West Bank van de Jordaan Vallei bestemd voor Israëlische nederzettingen en zij heeft het plan om de rest op 1 juli te annexeren.

Eeuwige, wij roepen tot U omdat wij zien dat het land van Palestijnse boeren voor hun eigen ogen wordt vernield en gestolen. Wij bidden dat het internationale recht en regeringen zich uitspreken tegen illegale Israëlische annexatie voor het te laat is. Eeuwige, wij bidden U, hoor ons gebed.

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereldraad van Kerken voor de landen Botswana en Zimbabwe.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.