Wave of Prayer 11 mei

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Unesco, een organisatie van de Verenigde Naties,-een educatieve, wetenschappelijke en culturele organisatie-, heeft een resolutie ondersteund, waarin wordt bevestigd dat Israël een ‘bezettende macht’ is in Jeruzalem. Dit verdrag bevestigt nog eens de religieuze importantie van de heilige stad voor christenen, moslims en joden. Het verdrag komt in opspraak tegen alle wettelijke en administratieve maatregelen en acties die door Israël genomen worden,- Israel als bezettende macht,- en de indruk wekken of de indruk geven dat zij de status van de heilige stad, willen veranderen. Dit zijn echter ongeldige maatregelen en moeten worden ingetrokken, aldus UNESCO.

Eeuwige,
Wij bidden U dat organisaties die vallen onder de Verenigde Naties, zoals de UNESCO, door gaan met het voldoen aan het handvest van de V.N. en alle resoluties die van belang zijn. Alleen al daarom zal er een einde komen aan de Israëlische militaire bezetting van Palestina.
Dat alle mensen van het land binnenkort mogen genieten van vrijheid en veiligheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen zondag stemde het ministeriële comité voor wetgeving in voor een controversiële wet die gaat over het erkennen van een Joodse staat. Dit ligt verankerd in de wet, de status van Israël als een joodse staat. Deze wet zal discriminatie toestaan tegen niet joodse burgers in Israël die meer dan 20 % van de bevolking uitmaken.

Eeuwige,
U hebt ons talloze keren geleerd ons te verzetten tegen onrechtvaardige wetten en te strijden voor de waarden van democratie en gelijkheid. Wij bidden U dat alle inwoners van Israël het racisme zullen afzweren en op zoek gaan naar echte gelijkheid tussen mensen, zonder onderscheid tussen ras, religie, huidskleur, het man of vrouw zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week hebben duizenden mensen steun betoond aan de Palestijnse hongerstakers op het Nelson Mandela plein in Ramallah. Nelson Mandela geldt als een icoon tegen racisme en is en blijft in het leven van mensen een voorvechter voor mensenrechten. Deze week hebben vele Palestijnen, mensen uit het internationale circuit, kerkleiders en actievoerders inbegrepen, een plan beraamd mee te doen aan een driedaagse hongerstaking om hun solidariteit met de Palestijnse gevangenen te tonen.

Eeuwige,
Wij blijven bidden voor de vasthoudendheid van de Palestijnse gevangenen, nu zij smeken om rechtvaardige maatregelen.
Wij bidden ook voor onze eigen mensen, dat wij niet in de verleiding worden gebracht wapens te gebruiken, maar juist door gaan op de weg van geweldloosheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Israëlische autoriteiten hebben vorige week vier Palestijnse huizen met de grond gelijk gemaakt die in drie verschillende delen van Oost-Jeruzalem liggen.
Dit alles omdat het voor de Palestijnen onmogelijk is om bouw vergunningen te krijgen.

Eeuwige, wij bidden U voor de families die dakloos zijn geworden.
Wij vragen U God, geef ons hoop om al deze discriminatoire maatregelen te boven te komen. Dat wij standvastig blijven in onze stad Jeruzalem.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige,
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen India, Pakistan en Sri Lanka.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.