Wave of prayer 11 november 2021

 

Vorige week ging de online vergadering van Kumi Now over de vraag hoe gaan we om met antisemitisme en andere vormen van racisme. Alles met het doel om heling en verzoening te bewerkstelligen in onze gemeenschappen.  De Kumi Now vergadering van dinsdag 16 november zal gaan over de rechten van Palestijnse kinderen.De universele dag van het Kind wordt gevierd op zaterdag 20 november, maar het blijkt dat kinderrechten vaak niet worden toegekend aan Palestijnse kinderen, terwijl het elders in de wereld en zelfs zeer dichtbij in de nederzettingen en in Israël deze rechten wel gelden. 

 

Gebed

Eeuwige, er zijn zoveel kinderen die leven onder bezetting en die lijden onder het Israëlische geweld. Velen zien dat hun huizen en scholen worden afgebroken. Honderden kinderen worden jaarlijks gearresteerd en komen voor de rechter, ondergaan gevangenschap ver weg van hun families. Wij bidden U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en een einde aan het misbruik van de rechten van Palestijnse kinderen.

Eeuwige, in uw ontferming….. verhoor ons gebed

 

De Rooms Katholieke Patriarch van Jeruzalem, Pierbattista Pizzaballa verwelkomde op zaterdag 30 oktober katholieken van verschillende kerken in het Heilige land in Deir Rafat op een heilige plek waar relikwieën worden bewaard. Hij sprak de mensen toe over de synodale reis. “Allereerst”, zo zei hij: ‘’worden wij uitgezonden, zoals de de Emmaus gangers. Ten tweede wij willen het samen doen, als kerk en als gemeenschap.Daarom vind ik dit zo prachtig en betekenisvol dat wij als kerken (in Galilea, Palestina, Jordanië en Cyprus) hier samen zijn. Hij drong er op aan bij de mensen, Palestijnen, migranten, en asielzoekers van verschillende achtergronden en tradities om samen te komen, elkaar te leren kennen en te getuigen als christenen in het Heilige Land. 

 

Gebed

Eeuwige, leer ons door uw Zoon Jezus uit Nazareth hoe wij te midden van oorlog, haat, muren, bezetting, discriminatie, angst en afwijzing, juist instrument mogen zijn van gerechtigheid en vrede, vergeving en verzoening. (Father David Neuhaus. SJ)

Eeuwige, in uw ontferming….. verhoor ons gebed

 

Deze twee weken vindt de 26 ste UN Klimaat Conferentie plaats in Glasgow. Wij denken hierbij aan Palestijnse organisaties die werken aan manieren om hun directe omgeving te beschermen. Wij danken voor de wijze waarop het Palestijnse Instituut voor Biodiversiteit en Bescherming van de Natuur aan de universiteit te Bethlehem haar werk heeft gedaan om de Makhrour vallei ten zuiden van Jeruzalem te beschermen tegen oprukkende stedelijke invloed en het verlies van biodiversiteit. 

 

Gebed

Eeuwige, ‘’die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem en levensgeest geeft.’’ (Jesaja 42, 5), help ons om zorg te hebben voor uw schepping en alles te doen wat in ons vermogen ligt om uw schepping te bewaren en laat dat in evenwicht zijn met elkaar: mens en natuur.

Eeuwige, in uw ontferming,….. verhoor ons gebed   

 

Miqdad al-Qawasmi, een 24 jarige Palestijn uit Hebron is nu al 103 dagen in hongerstaking als protest tegen tegen zijn administratieve detentie. Deze regeling geeft de Israëlische autoriteiten het recht om Palestijnen zonder rechtsgang steeds voor periodes van drie tot zes maanden vast te houden. Ieder recht op beroep of informatie te krijgen over de reden van hun gevangenschap, wordt hen onthouden. Samen met zeven andere Palestijnse gevangenen zal hij sterven van de honger, alleen om aandacht te schenken hetgeen hier gebeurt.Op dit moment worden 544 Palestijnen in administratieve detentie gehouden. 

 

Gebed

Eeuwige, wij brengen Palestijnse gevangenen voor uw aanschijn die leven onder administratieve detentie, met name diegene die in hongerstaking zijn. Wij bidden dat de Israëlische gevangenis autoriteiten de hongerstakers zullen verlossen en deze zware vorm van straffen, intrekken.

Eeuwige, in uw ontferming……verhoor ons gebed 

 

Philippe Lazzarini, hoofd van de UNRWA die zich bezig met Palestijnse vluchtelingen, heeft gewaarschuwd dat de mindering van geld gebezigd door internationale donoren zeer ernstig is, met als gevolg: einde van het verhaal. De hulp die zij verlenen is nauwelijks meer mogelijk. De regering van de U.K, heeft al de helft van de donatie ingetrokken. In Brussel wordt deze maand een speciale conferentie hierover gehouden met de vraag aan de donerende landen alles opnieuw in consideratie te nemen. 

 

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de internationale regeringen geld willen overmaken naar het speciale fonds van de UNRWA. Zij betalen hiermee de kosten voor duizenden leraren en gezondheidswerkers die investeren in de toekomst van Palestijnse vluchtelingen. Zonder het werk van de UNRWA zal continuering van de stabiliteit van de regio in gevaar komen.

Eeuwige, in uw ontferming…..verhoor ons gebed 

 

Op donderdag 4 november ontmoette paus Franciscus President Mahmoud Abbas. De paus en andere officials van het Vaticaan drongen er op aan de vredesonderhandelingen te hervatten. Het Vaticaan verklaarde dat het ‘absoluut noodzakelijk is om directe dialoog weer aan te gaan’ en stelde voor dat ook de internationale gemeenschap met ‘meer inspanning’ hiermee aan de slag gaat. 

 

Gebed 

Eeuwige, wij verlangen hartstochtelijk naar het einde van de Israëlische bezetting van Palestina. Wij bidden dat de internationale regeringen Israël en Palestina bijstaan en via dialoog en werk samen tot een rechtvaardige en houdbare vrede kunnen komen.

Eeuwige in uw ontferming,….verhoor ons gebed 

 

Abdallah Jildeh, een 23 jarige man uit Gaza, is de eerste Palestijn die beroepen is aan het Instituut van het Incarnate Word. Hij gelooft dat zijn roeping een geschenk is van de Eeuwige en kijkt er naar uit God te dienen en de kerk in de wereld. 

 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de roeping van Abdallah en wij bidden voor alle mensen in Gaza die onder zeer moeilijke omstandigheden leven. Wij vragen U samen met Abdallah voor uw bescherming voor de vele mensen die geen schuilplaats of huis hebben. 

Eeuwige, in uw ontferming…..verhoor ons gebed

 

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen in Oceanië: Amerikaans Samoa, de Cook eilanden, Fiji, Frans Polynesië, Kanaky, Kiribati, de Marshall eilanden, Micronesië, Nauru, Niue, Palau, Papua Nieuw Guinea, Samoa, de Salomon eilanden, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Eeuwige in uw ontferming…..verhoor ons gebed.

Dit delen: