Wave of Prayer 11 september 2014

Lees hieronder de gebeden die tijdens de viering van Schrift en Tafel aanstaande donderdag op 12.00 uur op het kantoor van Sabeel Jeruzalem worden uitgesproken.
Ze gaan de hele wereld rond als een voortdurende gebedsstroom.
Eeuwige,
Wij maken ons grote zorgen om het lijden in Gaza. Ongeveer 450.000 mensen, tussen de 20 en 30 procent van de bevolking kunnen geen gebruik maken van het water dat door de gemeente wordt verschaft en 110.000 mensen worden intern naar elders verplaatst. De economie in Gaza is er verschrikkelijk aan toe. Honderden bedrijfjes zijn door de Israëlische luchtaanvallen verwoest of beschadigd. De vijandelijkheden dwongen boeren en herders om hun land te verlaten en ook landbouw gebieden zijn beschadigd, zoals kassen, irrigatiesystemen en bedrijven waar dieren worden gehouden.
God van overvloed, wees met uw volk in Gaza en geef hen hoop voor een beter leven voor hen zelf, hun kinderen en de gemeenschappen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.Eeuwige,
Gedurende de eerste week van september werden 127 Palestijnen op de geheel westelijke Jordaanoever gearresteerd, om intern verplaatst te worden. Heer, wij ervaren dat nu het verzet in de Palestijnse gemeenschappen tegen de bezetting groeit, ook de Israëlische onderdrukking toeneemt. Deze week overleed een Palestijnse jongen van 16 jaar aan zijn verwondingen nadat hij geraakt was door een rubberen kogel die werd afgevuurd tijdens protesten in de omgeving van Wadi al-Joz.
God van erbarmen, wij bidden U dat recht geschiedt in dit land, recht dat vrede brengt en verzoening, die het ten alle tijden zullen houden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige en genadevolle God,
Wij bidden U voor de hervatting van de vredesbesprekingen tussen de Palestijnen en de Israëliërs die in Egypte plaatsvinden. Wij bidden U dat de onderhandelingen de nu gedane beloften wat verzachten en op den duur een lange staakt het vuren inhouden. Wij bidden U voor een eerlijke politieke oplossing zodat het heel worden, de genezing kan beginnen en dat Gaza zijn versplinterde en verscheurde gemeenschappen voor eens en altijd opnieuw kan opbouwen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige,
Wij bidden U voor de programma’s en evenementen van Sabeel die deze week plaatsvinden. Ook voor vrouwen en jongerenbijeenkomsten die er in Nazareth zijn en voor een vergadering van de staf van Sabeel die in Jeruzalem zal plaatsvinden. Wij danken U ook voor onze vrienden wereldwijd die de Wave of Prayers iedere week in verschillende talen, zoals Frans, Nederlands, Japans en anderszins, vertalen. Ook vragen wij uw gebed voor onze vrienden die de gebeden gebruiken in kerkdiensten en gebedsgroepen. Wij voelen ons gezegende mensen door hun solidariteit.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige,
Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en Slovenië.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.