Close

Wave of prayer - 28 juni

De afgelopen maanden is de internationale gemeenschap zich steeds meer zorgen gaan maken dat de Palestijnse Autoriteit (PA) binnen een paar maanden zou kunnen instorten. Verschillende factoren, zoals een gebrek aan financiering, impopulariteit onder de Palestijnen en een half miljoen Palestijnen die sinds 7 oktober niet meer in Israël kunnen werken, dragen bij aan deze zorgen. Bovendien kwam het Israëlische veiligheidskabinet op 17 juni bijeen om de toenemende uitbreiding van de nederzettingen en het opleggen van sancties aan de PA te bespreken vanwege haar activiteiten bij de Verenigde Naties en bij beide internationale gerechtshoven in Den Haag.

 

Goddelijke schepper, we leven in moeilijke en onzekere tijden, zonder duidelijke visie op een betere toekomst. Velen van ons dragen diepe angst en ongerustheid. Heer, geef ons geloof nu de realiteit om ons heen aan het instorten is. Geef ons het geloof zoals de psalmist: ‘Als ik bang ben, stel ik mijn vertrouwen op u’ (Psalm 56:3). Geef ons de moed, o Heer, om onze realiteit onder ogen te zien en ons geloof op U te stellen in plaats van op ons eigen begrip of op corrupte machten.

 

Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed.

 

Sinds de Israëlische invasie van Rafah is de toegang tot voedsel en hulp in Gaza verder beperkt, waardoor de dreiging van hongersnood en ondervoeding waarmee een toch al vermoeide bevolking wordt geconfronteerd, nog groter wordt. Volgens de laatste schattingen lopen 3.500 kinderen het risico te sterven door ondervoeding. Bovendien zeggen de VN en andere hulporganisaties dat de overdracht van goederen van de door de VS gebouwde pier naar de inwoners van Gaza opgeschort blijft vanwege het Israëlische militaire gebruik van dat gebied bij de gijzelaarsredding die een paar weken geleden plaatsvond.

 

Goede God, waar bevindt u zich te midden van de door de mens veroorzaakte hongersnood in Gaza? Zie jij wat er gebeurt? Heer, “Hebt u ogen van vlees? Zie jij zoals de mens ziet?” (Job 10:4). Te midden van onze klaagzang vragen wij u om de ellendige troosters weg te werpen die de pijn van de onderdrukten vergroten door woorden van vals optimisme te uiten. Help ons met ons geloof, help ons met ons getuigenis, help ons uw gezicht te zien en deel te nemen aan het werk van uw revolutionaire liefde.

 

Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed.

 

De afgelopen maanden is Sabeel actief geweest in diverse initiatieven, ondanks het feit dat ze te maken kreeg met extreem geweld, lijden en angst. Deze voortdurende inspanningen omvatten het organiseren van preconferentie-webinars, het leiden van delegaties in heel Palestina, het houden van traditionele online donderdagdiensten en Kumi-bijeenkomsten, het deelnemen aan marsen, het leiden van vrouwenbijbelstudies en het werken aan een ziektekostenverzekeringsprogramma en schoolcurriculums op de Westelijke Jordaanoever.

 

Heilige God, wij danken U voor de kansen om met onze mensen te werken en ze te dienen, terwijl we lijden in deze donkere tijden. We zijn dankbaar voor elk personeelslid en elke vrijwilliger bij Sabeel die trouw is aan de missie van de Palestijnse Bevrijdingstheologie. Help ons om te blijven groeien en de onderdrukten te dienen door uw liefde en glorie te verkondigen. Geef ons wijsheid, o Heer.

 

Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed.

 

Vorige week waarschuwde het hoofd van Hezbollah, Hassan Nasrallah, Israël, waarin hij dreigde met een escalerende oorlog in het geval van een groot Israëlisch offensief tegen Libanon. De opmerkingen van Nasrallah komen te midden van stijgende spanningen aan de grens tussen Libanon en Israël, nadat Israëlische functionarissen herhaalden dat het land klaar is voor een totale oorlog.

 

Eeuwige God, we weten dat regionale escalatie kan worden voorkomen met een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren in Gaza. Heer, kom tussenbeide en stop alle oorlogsplannen. Help ons agenten te zijn van gerechtigheid, bevrijding en vrede in de hele regio van de Levant en daarbuiten.

 

Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed.

 

Op 26 juni zal de 4e jaarlijkse conferentie plaatsvinden, georganiseerd door de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL) over genderrechtvaardigheid vanuit een nationaal en religieus perspectief. Deze conferentie heeft de titel ‘Vrijheid en Hervorming’ en heeft tot doel de participatie van jonge vrouwen te versterken en te diversifiëren en hun stem in besluitvormingsposities te versterken.

 

God van inclusiviteit, openbaar ons dat alle structuren van onderdrukking met elkaar verweven zijn. Heer, help ons te vechten voor de beginselen van rechtvaardigheid door te strijden tegen het patriarchaat dat chauvinisme en vrouwenhaat bevordert. Wij danken u voor de jaarlijkse conferentie van ELCJHL en vragen u alle deelnemers, sprekers en organisatoren te zegenen.

 

Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed.

 

Vorige week hebben verschillende theologen en geloofsleiders van over de hele wereld een brief geschreven met de titel “De Gaza-oproep: een open brief aan christelijke leiders, kerken en theologen in het Westen”. Deze brief drukt zijn verdriet uit over het stilzwijgen van de Kerk gezien het immense lijden dat in Gaza is gedocumenteerd, en spoort christelijke leiders, de westerse kerk en theologen aan actie te ondernemen.

 

Geïncarneerde Christus, wij danken u voor alle moedige profetische stemmen internationaal, en wij herinneren ons dat zij gezegend zijn omdat zij hongeren naar gerechtigheid. Heer, geef ons onderscheidingsvermogen om te weten wanneer we het stof van onze voeten moeten schudden en wanneer we onze zaden van revolutionaire liefde moeten zaaien. Wat nog belangrijker is: schenk ons nederigheid, terwijl we strijden voor goedheid, zodat we niet vervallen in verleidingen van trots en eigengerechtigheid.

 

Eeuwige in uw genade… hoor ons gebed.

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Kenia en Tanzania.

 

Eeuwige in uw genade… hoor onze gebeden.