Wave of Prayer 12 april 2018

De gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem worden uitgesproken gaan als een Wave of Prayer de wereld rond. Ze verschijnen ook op onze website. Deze week veel aandacht voor het oplaaiende geweld in o.a. Gaza.

Afgelopen vrijdag deden in Gaza duizenden actievoerders mee aan de tweede ‘Grote Mars voor terugkeer naar hun thuisland’. Dit protest roept om het recht van terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen in hun land waaruit zij door Israël zijn verdreven gedurende de oorlog van 1948, ofwel de Nakba genoemd. Bij het verzamelpunt werden zeven Palestijnen gedood en zijn duizend mensen gewond geraakt door het Israëlische leger.
Eeuwige, wij bidden dat de Palestijnen in Gaza door zullen gaan met hun geweldloos protest. Dat ons voortdurend gebed doorgaat, bestemd voor alle Palestijnse vluchtelingen, opdat zij terug kunnen keren naar hun thuisland. Wij denken aan alle Palestijnse families nu zij rouwen om diegenen die gedood zijn en voor alle die gewond zijn geraakt. Wij danken U voor de gewetensvolle mensen die aansporen om te blijven roepen om gerechtigheid en herstel van alles wat verloren is gegaan. Dit alles rechtop, gericht tot de machtigen,
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Ms. Fatou Bensouda, de aanklager van het Internationale Hof van Strafrecht, zei, reagerend op een uitgegeven verklaring als reactie op het recente dodental van Palestijns actievoerders aan de grens van Gaza: ‘Geweld gebruikt tegen burgers, zoals het gebruik van dodelijke middelen, kan gezien worden als een oorlogsmisdaad.
Eeuwige, wij danken U voor alle moedige mensen die een standpunt innemen als het gaat om ongerechtigheid. Wij bidden dat de internationale gemeenschap zorgvuldig de misdaden gepleegd tegen de Palestijnen gaat onderzoeken en dat zij die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden gestraft zullen worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische soldaten doodden Yaser Murtaja, een journalist die bezig was afgelopen vrijdag verslag te doen van de prostesten bij de grens van Gaza. Hiermee liep sinds 30 maart het dodental op tot 30 personen.
Eeuwige, uw verrijzenis doet ons herinneren dat de waarheid uiteindelijk aan het licht zal komen en recht zal zegevieren. Wij bidden voor journalisten die gehouden zijn om op sobere wijze de waarheid te vertellen, als het gaat om wat er gebeurt en als het gaat om de omstandigheden waaronder de verdrukten te lijden hebben. Wij denken aan de familie van Yaser nu zij rouwen om hun geliefde.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische autoriteiten hebben nog niet zo lang geleden een Portugese moeder, getrouwd met haar Palestijnse echtgenoot en kinderen en die samen al meer dan zestien jaren in Jeruzalem woonden, uitgezet. Ibtisam Obeid heeft voortdurend een aanvraag gedaan om inwoner te worden van het bezette Jeruzalem en dit is alsmaar geweigerd. Ibtisam is tot nu toe het laatste slachtoffer van het discriminatie beleid gepleegd tegen duizenden Palestijnen en hun partners in bezet Jeruzalem. Hierdoor worden families opgesplitst. Immers ze mogen er niet meer wonen en krijgen niet meer de juiste papieren.
Eeuwige, geef onze mensen vertrouwen in uw gerechtigheid nu de vervolging in Jeruzalem maar doorgaat. Wij bidden U voor de familie van Obeid die uit elkaar gerukt is door het beleid van de Israëliërs.
Wij vragen U dat er een einde komt aan de Israëlische militaire bezetting en de beperkende bepalingen als het gaat met wie wel en met wie niet de Palestijnen mogen trouwen en waar zij gaan wonen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse Autoriteit  is teruggekomen op de enkele jaren geleden genomen beslissing om Pasen als Palestijnse nationale vakantiedag te bepalen. De echte reden van dit besluit is dat Pasen nu een normale werkdag is voor alle Palestijnen behalve voor hen die christen zijn. Zij behoeven niet te werken en ook geen boete te bepalen. Kerstmis blijft een vrije dag voor alle Palestijnen en wordt als zodanig gevierd in zowel christelijke families als in moslim families als in families zonder religieuze achtergrond.
Eeuwige, wij bidden voor een inclusief denkende Palestijnse gemeenschap die al hun burgers respecteert. Lieve God, geef onze mensen de kracht  en wijsheid om helder en duidelijk hun ongenoegen van dit besluit kenbaar te maken.
Wij zijn dankbaar dat sommige van onze moslim broeders en zusters het niet eens zijn met dit besluit.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op de 9de april gedenken wij het Deir Yassin bloedbad van 1948 toen tenminste 107 Palestijnen, waaronder vrouwen en kinderen, in koelen bloede werden gedood. De komende weken wordt de Holocaust, de Armeense en Syrische genociden herdacht.
Eeuwige, wij bidden U met aandrang dat deze verschrikkingen nooit meer zullen gebeuren. Wij vragen U om troost voor alle overlevenden van deze afschuwelijke gebeurtenissen en leid ons uit de cirkel van geweld naar een weg tot vrede en liefde tot elkaar.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Bulgarije, Hongarije en Roemenië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.