Wave of Prayer 12 december 2019

Ook deze week weer een Wave of Prayer van Sabeel. En ook deze week weer in vertaling op onze website.

64 Palestijnse burgers, waaronder 19 kinderen, een verzorgende en 4 vrouwen werden onder vuur genomen en zijn gewond geraakt door Israëlische bezettingstroepen. Dit gebeurde tijdens de 83e Grote Mars tot Terugkeer afgelopen vrijdag 6 december.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de inwoners van Gaza nu zij weer hun stem verheffen als een teken van protest. Dat uw wil geschiede, opdat alle mensen in dit land ooit zullen kunnen genieten van de vruchten van een rechtvaardige vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week staat het werk van Al-Marsad, het Arabische Centrum voor mensenrechten in de Golan hoogte, centraal. Deze organisatie probeert de mensenrechten van 20.000 Syriërs, waarvan de meesten Druzen van Arabische afkomst, te beschermen. Zij leven in de Golan hoogte. Al vele jaren ging alles gewoon zijn gang in dit gebied, totdat de Verenigde Staten in maart 2019, onder leiding van president Trump de soevereiniteit van Israël erkende in dat gebied. Nu zijn er al meer dan 30 Israëlische nederzettingen in die streek, die volgens het Internationaal Recht, illegaal zijn.
Eeuwige, wij bidden voor Al-Marshad en voor allen die de mensenrechten verdedigen voor al diegenen die geen enkel recht van spreken hebben. Wij vragen dat de Israëlische regering stopt met de gebruikmaking van de antiboycot wet als een repressief middel om de groep die probeert schendingen van mensenrechten aan de kaak te stellen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel Jeruzalem wil zijn dank betuigen voor al het harde werk en de goodwill van de deelnemers uit van 17 verschillende landen. Tijdens de eerste Internationale Bijeenkomst van 2- 7 december j.l. te Bethlehem willen wij het Interkerkelijke Al Liqa Centrum, Kairos Sabeel, Musalaha, de Bijbel Universiteit te Bethlehem, Passia, de Dar Al Kalima te Bethlehem, en alle vrienden en werkers van Sabeel Jeruzalem bedanken.
Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de zorg en inspanning van zoveel mensen die aan het werk waren tijdens de Internationale Bijeenkomst om een eerlijke en geweldloze verandering tot stand te brengen in het leven van Palestijnen die onder bezetting leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel houdt op zaterdag 14 december in Jeruzalem haar jaarlijkse Oecumenische kerstdiner.
Wij bidden U, Eeuwige dat U  geprezen zult worden door onze feestelijke viering. Een viering rond de dis en waar muziek zal klinken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Duizenden mensen kwamen op zaterdag 1 december samen bij het aansteken van een gigantische kerstboom vlak naast de geboortekerk in Bethlehem. Er was vuurwerk en andere festiviteiten begeleidden de jaarlijkse ceremonie op het grote plein.
Eeuwige, wij vieren deze weken Advent, de hoopvolle herdenking van de komst van uw zoon Emanuel. Wij danken U daarvoor en zien uit naar het Kerstfeest, waar ruim 2000 jaar geleden te Bethlehem een kind werd geboren in schamele omstandigheden. ‘God met ‘ons is zijn naam.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vier journalisten werkzaam bij de officiële Palestijnse TV zender te Jeruzalem werden op vrijdag 5 december opgepakt en gevangen gezet. Zij waren de dagelijkse ‘Good Morning Jeruzalem show’ aan het filmen, maar dan buiten de de Oude Stad van Jeruzalem. Zij werden vier dagen vast gehouden, maar daarna weer vrijgelaten. De Israëlische politie gaf aan dat dit schending was van soevereiniteit van de oude stad.
Eeuwige, wij bidden voor de journalisten van het Heilige land die staan voor vrijheid van spreken met risico voor eigen leven. Wij bidden voor het intrekken van deze repressieve wetten in Israël.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 4 december werd er een tentoonstelling van het werk van de Palestijnse cartoonist Mohammed Saba geopend. Zijn werk heeft internationale betekenis. Maar het werk werd verwijderd door –een zonder machtiging verkregen– besluit  van het Wereld Forum in Ramallah. Zijn werk bracht, in pikzwart en hel wit, de kwetsuren aan het licht, opgelopen en nog steeds ondergaand, die zijn landgenoten hebben te lijden onder de Israëlische bezetting.
Eeuwige, wij danken U voor de gaven van artistieke expressie en vaardigheden door artiesten tentoongespreid, om inzicht te geven in hun emoties die zij op deze wijze in hun werk tot uiting brengen. Wij vragen dat de stem van de kunstenaar in het Heilige Land niet in de kiem wordt gesmoord.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cambodja, Laos en Vietnam.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.