Wave of Prayer 12 februari 2015

Lees hieronder de gebeden die vanmorgen tijdens de viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De Israëlische regering heeft voorbereidingen getroffen voor sterke uitbreidingen van 4 illegale joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, in totaal ongeveer 3740 dunams. Dit land werd door Israël eerst gemarkeerd als staatsgebied en zal nu worden overgedragen aan deze nederzettingen, in strijd met het internationaal recht. God van gerechtigheid, wij bidden dat alle onrechtvaardige land roof zal eindigen, zodat Uw vrede zijn intrede mag doen in dit land.

Heer ontferm U.

Als protest tegen de gezamenlijke uitgevoerde Israëlisch- Egyptische blokkade gooiden tientallen studenten, die waren gestrand in Gaza en niet konden terugkeren naar hun buitenlandse universiteiten, symbolische diploma’s in de Middellandse Zee deze week. God van barmhartigheid, wij bidden om een einde aan de onrechtvaardige grensafsluitingen zodat jongeren uit Gaza op zoek kunnen naar kennis en kunnen hopen op een betere toekomst voor henzelf, hun families en hun gemeenschap.

Heer ontferm U.

Een nationale Palestijnse commissie die alle Palestijnse groepen vertegenwoordigt, kondigde deze week een boycot aan van producten van 6 grote Israëlische bedrijven op de Westelijke Jordaanoever als reactie op Israëls voortdurende bezetting en het achterhouden door Israël als strafmaatregel van miljoenen dollars aan belastinginkomsten verschuldigd aan de Palestijnse Autoriteit ( PA ). Heer, wij bidden dat deze boycot internationale bewustzijn mag wekken voor het schenden van het internationaal recht door Israël en voor de strafmaatregelen die alle Palestijnen treffen.

Heer ontferm U.

Heer, we brengen dank voor de retraite van onze staf in Jericho op maandag die het mogelijk maakte dat onze staf van Jeruzalem en Nazareth konden samenkomen voor gebed en het plannen van strategische acties voor 2015.We bidden ook voor onze vergaderingen op donderdag en vrijdag: een jongeren bijeenkomst in Jeruzalem met Naim Ateek en een bijeenkomst van vrouwen in Nazareth waar een begin wordt gemaakt met het documenteren van herinneringen aan de Nakba van 1948.

Heer ontferm U.

We bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor België, Luxemburg en Nederland.

Heer ontferm U.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.