Wave of Prayer 12 januari 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Op het moment dat de Israëlische ontruimingsdienst er aan kwam om op 6 januari een huis in Budrus, een dorp op de Westbank, met de grond gelijk te maken, kwam ze wel voor onverwachte verrassing te staan. Honderden vrouwen die het huis beschermde met hun eigen lichaam. Tot nu toe zijn in 2016 1100 huizen vernietigd door het Israëlische leger.

 

Eeuwige, wij danken U voor alle grootmoeders, moeders, tantes, zussen, nichten, dochters, buren en vrienden die hand in hand in een kring stonden rondom het huis als duidelijke weigering aan het Israëlische leger het familiehuis te vernietigen. Wij bidden U dat zulke mooie acties van solidariteit en geweldloos verzet door zullen gaan en zich uitbreiden in onze gemeenschappen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gaza leidt sinds jaren aan een chronisch gebrek aan energie, vanwege de Israëlische blokkade. Een situatie die verslechterd is sinds de Israëlische aanval in 2014. Zelfs vóór de oorlog, werd de elektriciteitsvoorziening voor Gaza verminderd tot de helft van wat het echt nodig heeft.

 

Eeuwige, U bent het licht van de wereld en Gaza zal niet in duisternis gehuld blijven. Wij danken U voor de 320 dagen van zonlicht dat ons per jaar geschonken wordt. Wij danken U voor de innovatieve toegewijde geesten  die het initiatief hebben genomen ‘Empower Gaza’ op te richten: ‘Voorzie Gaza van energie’ om zonnepanelen over het gehele gebied te installeren in en rondom grote ziekenhuizen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Een groep Israëlische kolonisten nam een Palestijns residentieel gebouw in Silwan in Oost-Jeruzalem in beslag. De kolonisten namen het gebouw in, gesteund door het Israëlische leger. Het gebouw is eigendom van een Palestijn, die op dit moment in Jordanië is. Zij, de kolonisten, namen ook zijn huis in beslag.

Eeuwige, de Israëlische kolonisten zijn blind als het gaat om extremisme en hebzucht. Geef ons de wijsheid die nodig is om met kolonisten om te gaan, maar ook de moed om de Palestijnse slachtoffers te verdedigen en ons gehele ja woord uit te spreken voor geweldloos verzet, als enig werktuig van het plegen van verzet.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Honderden vrouwen die in Gaza lijden aan kanker zijn in protest gegaan tegen de weigering van Israël hen om medische hulp toe te laten tot de westelijke Jordaanoever. De vrouwen zeggen dat het verbieden of het uitstel de grens over te mogen gaan schade aan hun gezondheid zal veroorzaken, erger nog, het is om die reden al een ‘voorgeschreven doodsvonnis’.

 

Eeuwige, wij bidden U dat de roep van kankerpatiënten die in de Gaza strook wonen de oren mag bereiken van hen die besluiten nemen in Israël en in de wereld. Wij hebben vertrouwen in U en in uw helende kracht. Genees dan de harten van Israëlische leiders met compassie en erbarmen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Iran, Irak en Syrië.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.