Wave of Prayer 12 juli 2018

Op 4 juli is een 16 jarige Palestijnse jongen Mahmoud al-Gharableh overleden aan zijn verwondingen, nadat er vorige maand op hem door het Israëlische leger werd geschoten. Duizenden Palestijnen gaan door en doen mee aan de Grote Mars tot Terugkeer waarin zij het recht opeisen terug te keren naar hun thuisland en om een einde te maken aan het als maar onderdrukkende Israëlische régime.

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Mahmoud nu zij rouwen om het verlies van hun zoon/familielid. Wij blijven bidden voor de veiligheid en vasthoudendheid van diegenen die protesteren. Dat zij op geweldloze wijze vasthouden aan wat zij beloofd hebben als het gaat om de eisen die zij gesteld hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vorige week heeft het Hoge Israëlische Gerechtshof een voorlopig verbod uitgevaardigd om een halt toe te roepen aan het platgooien van het Palestijnse Bedoeïenen dorp Khan al-Hmar, ten oosten van Jeruzalem. Deze sloop is gepland om verdere uitbreiding van de Israëlische nederzetting Male Admit mogelijk te maken. Israël werd geconfronteerd met een internationale schreeuw van woede en afschuw toen het leger aanstalten maakte het dorp met de grond gelijk te maken en zijn 181 inwoners onder dwang te verwijderen. Velen onder hen zijn kinderen.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de gemeenschap van Khan al-Hmar nu zij in opstand komen tegen de orders van het Israëlische leger om hen naar elders te sturen. Wij danken U voor alle Palestijnen, Israëliërs en internationale advocaten die bereid zijn in verzet te komen en het recht voor deze gemeenschap hoog in het vaandel te houden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Benjamin Ladraa een 25 jarige Zweedse activist  is te voet op weg gegaan van Gotenburg in Zweden naar Jeruzalem, een tocht van 5000 kilometer om mensen onderweg te laten horen dat de mensenrechten in de bezette gebieden met voeten worden getreden. Tijdens de laatste 11 maanden heeft hij 15 verschillende landen doorlopen. De Israëlische autoriteiten hebben Ladraa via de Allenby Brug verboden Palestina binnen te komen. Deze ligt  op de grens tussen Jordanië en Palestina.
Eeuwige, wij danken U voor Benjamin Ladraa en voor alle mensen die gewetensvol denken en handelen en die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede. Dat zij hardop blijven roepen en uitspreken wat er in Palestijns gebied onder bezetting gebeurt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De laatste twee maanden loost de Amihai nederzetting zijn vuile water in de velden van de Palestijnse boeren die in Turmus Ayya, ten noord-westen van Ramallah wonen. De kolonisten hebben een put gegraven vlakbij de velden om zo het vuile water te lozen. Maar er ontstaat op den duur toch een overstroming en dus komt het vuile water op het land terecht. De boeren denken dat het vuil gevaarlijk is voor de gezondheid en zo de lokale economie zal verslechteren.
Eeuwige, wanneer wij getergd worden door schadelijke aanvallen van onze buren help ons dan te bidden: ’De wijsheid van daarboven daarentegen is vóór alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.’ (Jacobus 3, 17-18)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De zestigste Ramallah Conventie vond plaats van 4-9 juli 2018. Meer dan duizend leden van de gemeenschap uit Ramallah die in de omstreken wonen, bezochten de stad om ook hun solidariteit met de Palestijnse medeburgers te tonen.
Eeuwige, wij danken U voor het succes van de gehouden Conventie van Ramallah.  Wij zijn ook dankbaar voor de gelegenheid die er geboden werd voor families om samen te komen en zo hun relaties met elkaar te verstevigen. Wij bidden dat de Palestijnse gemeenschap in de diaspora door wil gaan om ambassadeur voor gerechtigheid te zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel Nazareth heeft een educatie trip georganiseerd voor 15 leden van de gemeenschap. Zij bezochten 4 Palestijnse dorpen die in 1948 werden ontvolkt. Ook werd de vorige week het boek ‘Nakba en kans tot Overleving’geschreven door Adel Mana, gepresenteerd.
Eeuwige,  wij bidden voor de staf en vrijwilligers van Sabeel. Wij danken U dat zij opkomen voor én roepen om gerechtigheid, zelfs als er vergeldings maatregelen door de tegenpartij worden genomen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van kerken bidden wij voor de landen Eritrea en Ethiopië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.