Wave of Prayer 12 maart 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die om twaalf uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Vorige week heeft de Palestijnse Centrale Raad om opschorting van de veiligheid samenwerking met Israel gevraagd vanwege de schending van bilaterale akkoorden, zoals het inhouden van miljoenen dollars aan belastinginkomsten. Deze inkomsten komen toe aan de Palestijnse regering.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden U dat deze acties die de beide volken steeds verder uit elkaar drijven niet zullen leiden tot verdere escalatie in geweld en dienen zal als een wegblokkade bij iedere mogelijke stap naar vrede in de nabije toekomst. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Verschillende Palestijnen zijn onlangs gewond geraakt door Israëlische soldaten. Hierbij gaat het om een Palestijnse tiener in de wijk Silwan van Oost-Jeruzalem, die geslagen is en gearresteerd bij opstootjes. En het gaat om 5 tieners in het al-Jalzone vluchtelingenkamp bij Ramallah die door echt vuur geraakt werden en gewond.

Eeuwige, God van erbarmen, wij blijven zonder ophouden tot U bidden opdat er uiteindelijk een politieke oplossing zijn weg zal vinden in dit zo gewond en geteisterd land. Dat er vrede, gerechtigheid en verzoening mag komen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vissers in Gaza worden voortdurend beschoten door Israëlische soldaten ondanks de afgesproken overeenkomst, waarin gezegd werd dat Israel de zeemijlen om te vissen, zou uitbreiden. Niet zo lang geleden werd een visser beschoten en is hij aan zijn verwondingen gestorven.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden tot U opdat de steeds armer wordende vissers in Gaza kunnen werken voor hun bestaan zonder de dreiging van de militaire macht van de Israëliërs. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Volgende week vinden er verkiezingen plaats. Er worden echter geen belangrijke veranderingen op het politieke toneel verwacht.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden tot U dat de fundamentalistische ideologieën en het ‘exclusieve’ politieke gedachtengoed in de toekomst uitgedaagd zal worden en vervangen door een visie, gericht op echte vrede, waarbij mensenrechten niet langer ontkend worden voor miljoenen Palestijnen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van genade, wij vragen uw zegen over het evenement voor de jeugd dat plaats vindt vrijdag aanstaande in Jeruzalem. Wij bidden U ook voor het evenement waarbij door Sabeel in samenwerking met de Al-Liqa Centrum in de Bethlehem Universiteit een nieuw Arabisch boek wordt uitgegeven, dat gaat over geweldloos verzet in de Islam en het Christendom. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken, bidden wij U voor de landen Myanmar en Thailand. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.