Wave of Prayer 12 mei 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:

**Israel onteigende in Sheikh Jarrah land van een Palestijnse familie uit Oost Jeruzalem zonder enige officiële berichtgeving vooraf en tegen alle regels en wetten in. Daarna overhandigde zij het aan Amana, een organisatie die werkt aan het tot stand komen van illegale nederzettingen op de West Bank. Amana is in 1979 opgezet door de Gush Emunim religieuze nederzettingen beweging. Het is een Israëlische privé onderneming die tot doel heeft het oprichten en het uitbreiden van illegale nederzettingen op de West Bank.

Eeuwige, barmhartige God, ‘Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de regelgevers, tegen de autoriteiten, tegen de machten van deze donkere wereld en tegen de spirituele machten van het kwaad… Efeziers 6,12
Heer, Palestijnse families zijn kwetsbaar. Iedere dag worden we beroofd van ons bezit en onze rechten. Geef onze mensen de kracht, zo vragen wij U, om moedig recht op te blijven staan en het onrecht ons aangedaan te weerstaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Majoor, generaal Yair Golan, hoofd afgevaardigde van de Regering, zei aan de vooravond van de Dag van de Herinnering aan de Holocaust, dat hij ‘een gelijkenis ontwaarde tussen de moderne Israëlische maatschappij en de gebeurtenissen die geschied waren in Europa en Duitsland vóór de Holocaust.’
De premier Benjamin Netanyahu vaardigde een strenge publieke berisping uit tegen de militaire generaal.

Eeuwige, wij zijn U dankbaar voor mensen die de waarheid spreken als het gaat om macht, met name als het komt uit onverwachte hoek en op een onverwacht moment.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Israëlische leiders zijn bezig eenzijdige acties te overwegen, waarin gedreigd wordt 60 % van de West Bank te annexeren. De minister van justitie Ayelet Shaked staat aan het hoofd van een nieuwe opdracht voor de toepassing van de Israëlische burgerlijke wet bedoeld voor de kolonisten op de West Bank.
Dat zou een stap zijn die meer is dan slechts een ‘annexatie’, maar fatale gevolgen zal hebben en een onomkeerbare verandering tot stand brengen van de status quo.

Eeuwige, onze onderdrukkers gaan maar door om iedere dag een steeds dieper graf te graven om onze dromen van onafhankelijkheid en vrijheid te begraven.
Wij vragen U te zijn bij alle inwoners van dit land die werken aan een rechtvaardige vrede en ware verzoening.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij zijn U dankbaar vanwege de op handen zijnde komende serie van vrouwen bijeenkomsten.
Dat zusterschap en solidariteit onder de jonge vrouwen van Sabeel een getuigenis van kracht en schoonheid mag zijn, van een vriendschap die christelijk georiënteerd is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.