Wave of Prayer 12 november 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die komende donderdag om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De afgelopen week hebben 27 internationale vrienden van Sabeel deelgenomen aan deze in de herfst gehouden Witness Visit van Sabeel. Voor enkelen was dit hun eerste bezoek aan Palestina-Israel; voor anderen was dit bezoek een van de velen die zij reeds hadden gebracht aan dit gebied. Allen hebben zij met open ogen en gebroken harten gezien en gehoord wat daar allemaal gebeurt. Namens hen bidden wij:

Eeuwige,w ij bidden tot U voor de familie Dawabsheh toen zij thuis omkwamen vanwege het feit dat hun huis in brand was gestoken door kolonisten. Voor allen die rouwen om dit grote verlies.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U voor de bevolking van Hebron vanwege het feit dat zij constant moeten leven met het dreigende gevaar van kolonisten om hen heen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U voor de vluchtelingen hier in Palestina, maar ook in het hele Midden-Oosten. Wij vragen U dat er een einde komt aan het geweld dat tot gevolg had en heeft dat zij hun huizen en hun leefgemeenschappen moesten en nog steeds moeten verlaten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U voor rechtvaardige wetten in Israel, die ook nageleefd worden op voet van gelijkheid, van welk ras, religie of nationaliteit dan ook.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U dat ooit de ogen van de Israëliërs geopend zullen worden als het gaat om de gewelddadige gevolgen van de bezetting. Dat zij inzien dat de toenemende onderdrukking geen veiligheid zal brengen. Dat zij ervaren dat de schreeuw van de Palestijnen gehoord zal worden door de oren van hen die compassie en begrip tonen. Dat diegenen die ‘gehoord’ hebben de moed zullen hebben om met klem te vragen een einde te maken aan de bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U voor de kinderen waar ter wereld ook, maar in het bijzonder in Palestina die getraumatiseerd worden door de bezetting, die ’s nachts wakker worden van militaire huiszoekingen, die te maken hebben met arrestaties en gevangenschap vanwege het eenvoudige feit dat zij kleine daden van verzet plegen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U voor allen die dagelijks hun land verdedigen vanwege het gevaar van confiscatie.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U voor allen die als toerist of pelgrim dit land doorkruisen. Dat zij niet alleen de ‘heilige’ plaatsen zien maar ook betrokkenheid tonen voor de levende stenen van dit land.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

En verder bidden wij:

Eeuwige, wij danken U voor de Vrienden van Sabeel die deze week naar ons zijn gekomen en die nu hun ervaringen mee naar huis nemen. Dat zij deze met anderen zullen delen, als vrede brengers en mensen die recht voorstaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sinds 15 november 1988 bestaat de Palestijnse Onafhankelijkheidsdag.

Eeuwige, dat de bevolking van Palestina mag blijven leven met de hoop in hun hart, dat er ooit een dag zal komen dat zij in staat zullen zijn hun volledige onafhankelijkheid te vieren!

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U ook voor Sabeel Nazareth nu zij bezig is een uitstap voor te bereiden naar de oude stad Jaffa, komende zondag 15 november. Wij danken U voor hun geloof en vertrouwen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen: de Republiek Congo, Gabon, Sao Tome en Principe.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.