Wave of Prayer 12 november 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Deze week richt Kumi Now de aandacht op de organisatie van oorspronkelijk Palestijnen (grassroots) . De organisatie heet “Stop the Wall” en  vraagt  om het afbreken van de scheidingsmuur. Die muur loopt diep door het gebied van de West Bank.  Meer dan 150 oorspronkelijke Palestijnse mensen  bezitten land  achter die muur waardoor het moeilijk is hun eigen landerijen te bereiken.

Eeuwige, wij danken U voor de mensen die bouwsels ,die gebruikt worden om anderen uit te sluiten en te onderdrukken, proberen te ontmantelen. Wij blijven bidden voor herstel van  vrede en gerechtigheid in Israël/Palestina. Wij vragen ook om een einde aan de verdeeldheid van de mensen die in dat land wonen. Eeuwige, in Uw goedheid hoor ons gebed.

De Verenigde Naties rapporteerde dat op woensdag 4 november alle bezittingen van de Bedoeïense gemeenschap uit  Khirbet Humsa in de Jordaan Vallei door Israëlische bulldozers met de grond gelijk zijn gemaakt . Deze actie zorgde er voor dat 73 mensen, waarvan 41 kinderen en al het vee, hun huis en alles er in en er omheen verloren.  Hierdoor waren zij blootgesteld aan de herfstregens. Deze gebeurtenis betekent de grootste gedwongen verplaatsing in Israël in de afgelopen 4 jaar.  Het gebeurde werd door een aantal landen veroordeeld.

Eeuwige, wij bidden voor  de Bedoeïenen gemeenschap als zij achtervolgd worden door  Israël. Wij bidden voor het stoppen van  de Israëlisiche autoriteiten met de wrede plundering van de huizen van de aller  armsten in het land. Eeuwige, in Uw goedheid hoor ons gebed.

Maandag 2 november hebben de Israëlische autoriteiten acht Palestijnen uit verschillende delen van de West Bank vast gezet. Een van de gevangenen was Khitam Saafin, president van de Unie van Palestijnse Vrouwen-Commissies. Ze werd in 2017 ook al gearresteerd en zat toen drie maanden vast onder een    administratief detentie bevel.

Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnen uit verschillende delen van de West Bank. die onlangs werden gearresteerd. Wij bidden dat ze niet zonder dat hen iets ten laste wordt gelegd of zonder proces worden vast gehouden door de Israëlische autoriteiten. Wij bidden dat deze autoriteiten hun macht gaan gebruiken om zowel Israëliers als Palestijnen op dezelfde manier  te berechten zonder onderdrukking.  Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Op vrijdag 30 oktober vielen kolonisten uit de illegale Kiryat Arbaa nederzetting  nabij Hebron  Palestijnse huizen aan. Israëlische soldaten escorteerden de kolonisten. De soldaten probeerden een Palestijnse jongen van zeventien, Mohammed Aref Jaber,  te arresteren. Toen zijn moeder tussen beiden kwam om zijn arrestatie te voorkomen, werden zij allebei hard aangevallen door de soldaten.

Eeuwige,  U bent onze schuilplaats en ons schild. Onze ziel huilt van verdriet   (Ps 119:28) als we horen over deze brute aanvallen in Hebron. Hebron, de stad die dagelijks onder de aanvallen van de kolonisten lijdt. Wij bidden om genezing van Mohammed Aref en zijn moeder.  Wij bidden dat de Palestijnen in Hebron in vrede mogen leven. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Farouk Jubran is een 74-jarige inwoner van de Oude Stad in Oost Jerusalem. Hij lijdt aan kanker en hij heeft te horen gekregen dat zijn verzekering is opgehouden omdat men aannam dat hij op de West Bank woonde. Het Israëlische Verzekerings Instituut heeft tegen hem gezegd dat hij niet langer recht heeft op ouderdomspensioen en dat hij alle voorafgaande betalingen moet terug betalen.

Eeuwige, wij bidden voor Farouk, hij is oud en erg ziek en het ontbreekt hem aan inkomsten.  Wij bidden voor Farouk nu hij op zijn oude dag  met ziekte met gebrek aan geld  wordt geconfronteerd. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten niet langer proberen de Palestijnen hun verblijfsvergunning af te nemen. Op deze manier kunnen de Israëliërs de soevereiniteit  over de stad Jerusalem claimen. Onder het internationaal recht is Jerusalem een gedeelde stad. Eeuwige, in Uw genade verhoor ons gebed.

Wij sluiten ons aan bij de Wereld Raad van Kerken in onze gebeden voor Aotearoa Nieuw Zeeland en Autralië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.