Wave of Prayer 12 oktober 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

In Palestina is de olijvenoogst gestart. Vele Palestijnse gemeenschappen die leven van de olijvenoogst zijn niet in staat bij hun olijfgaarden te komen vanwege de MUUR of vanwege nabije illegale nederzettingen of vanwege militaire interventie.

Eeuwige, wij bidden tot U voor de Palestijnse boeren die risico’s moeten nemen als het om olijvenpluk gaat. Wij loven U om de woorden zoals ooit uit de mond van de profeet Micha werden uitgeroepen: ‘Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. ‘ (Micha: 4,4)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Naim Ateek, de medeoprichter van Sabeel, heeft zijn derde boek uitgegeven met als titel: Een Palestijnse bevrijdingstheologie: de Bijbel, het Recht en het Palestijns-Israëlisch conflict.

Eeuwige, wij danken U voor het nieuwe succesvolle gepubliceerde boek van Naim Ateek. Wij zijn ook dankbaar voor alle mensen die hem tot het einde toe hebben geholpen in dit lange proces van studie, doordenking en gedachten formuleren. Dat de woorden van Naim Ateek mogen doorklinken in alle kerken en mensen er op attenderen hoe noodzakelijk het gegeven ‘gerechtigheid’ is in Palestina en Israël.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week hebben Israëlische troepen het Bedoeïendorp al-Araqib voor de 119ste keer verwoest. De voorlopige schuilplaatsen van opgetrokken aluminium platen zijn met bulldozers weer met de grond gelijk gemaakt. Daarbij moeten de inwoners van dat dorp alle kosten betalen die hier aan verbonden zijn! Leden van het dorps comité zeggen dat zij hun huizen weer zullen opbouwen en in het dorp blijven wonen.

Eeuwige, wij danken U voor de moed en onverzettelijkheid van de mensen die daar wonen nu zij weer zullen doorgaan met de herbouw van hun dorp. En bovendien dat zij weigeren gedwongen te worden hun land te verlaten. Wij bidden U dat de Israëlische beleidsmakers en zij die beslissingen nemen de waarheid onder ogen zien en dat gerechtigheid altijd zal zegevieren boven de macht van geweld.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In de maand oktober wordt over de gehele wereld aandacht geschonken aan borstkanker. Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen va n kanker in Palestina. In Gaza waar deze ziekte ook veel voorkomt zijn er maar vier machines om dit te meten; een van deze machines is stuk. En dit alles voor een populatie van 2 miljoen mensen.

Eeuwige, toen uw Zoon aan het kruis hing bekommerde hij zich over zijn moeder (Johannes 19, 27). Wij bidden U voor onze moeders, zusters, dochters en echtgenotes die te kampen hebben met borstkanker .Wij vragen U, sterk hen en laat hen geheeld worden naar lichaam en geest.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op donderdag nacht 5 oktober 2017 bekogelde Israëlische kolonisten Palestijnse auto’s in de stad Hebron. Een kind Yaffa Jaber, 7 jaar oud werd gewond. Het had diverse sneden in het gezicht en hoofd.

Eeuwige, wij bidden U voor een snelle genezing van Yaffa Jaber. Wij danken U voor de doctoren die doorgaan Jaffa met zorg te behandelen. Lieve God, wees zo vragen wij U, de metgezel en vriend van de Palestijnse kinderen, leidt hen en bescherm hen tijdens hun levensreis. Bij U leggen wij onze hoop en vertrouwen neer.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Costa Rica, El Salvador, Nicaragua en Panama.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.