Close

Wave of prayer

Al meer dan 300 dagen zijn dappere Palestijnse journalisten en influencers in Gaza een stem voor de stemlozen. Sociale media spelen een belangrijke rol bij het documenteren van het lijden in Gaza. Velen zijn vermoord en het doelwit geworden. Israël blijft buitenlandse verslaggevers de toegang tot Gaza ontzeggen en de weinigen die erheen gaan, worden begeleid door het Israëlische leger. God van het licht, help ons begrijpen dat het standpunt dat wij innemen over het lijden in Gaza en de voortdurende oorlogsmisdaden gepleegd door Israël een standpunt over de waarheid is. Terwijl we deze waarheidsvertellers in Gaza eren en bedanken, herinneren we ons de woorden van de apostel Johannes: “Laten we niet liefhebben met woorden of spraak, maar met daden en in waarheid” (1 Johannes 3:18).

Eeuwige, in uw genade… hoor ons gebed

 

Onlangs werd in een nieuw rapport van de VN geconcludeerd dat Israël en verschillende Palestijnse gewapende groeperingen tussen 7 oktober en 31 december 2023 oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. God van alle naties, we zijn gebroken, woedend, moe en bang, maar we herinneren ons dat alle rijken vallen. Terwijl steeds meer rapporten de zonde in ons land gedetailleerd beschrijven, herinneren wij ons: “Zij die de armen bespotten, beledigen hun Maker; zij die blij zijn met onheil zullen niet ongestraft blijven” (Spreuken 17:5). Heer, herinner ons eraan dat uw liefde eeuwig duurt.

Eeuwige, in uw genade… hoor ons gebed

 

In juni ging de film ‘Where Olive Trees Weep’ in première, die een aangrijpend inkijkje biedt in de strijd en de veerkracht van het Palestijnse volk onder Israëlische bezetting. Bij de première werden gesprekken gevoerd met verschillende Palestijnen, waaronder Omar Haramy van Sabeel, die de Palestijnse Bevrijdingstheologie besprak. God van de gebrokenen, we weten dat u al meer dan 76 jaar met ons huilt. Verzeker ons dat u alle kreten hoort en alle tranen ziet. God, genees degenen onder ons die getraumatiseerd zijn met uw bevrijdende geest.

Eeuwige, in uw genade… hoor ons gebed

 

Op 26 juni was het de internationale dag ter ondersteuning van de slachtoffers van marteling. Terwijl Israël al meer dan 76 jaar Palestijnse gevangenen en gedetineerden martelt, is het gebruik van martelingen sinds 7 oktober geëscaleerd en meer publiekelijk geworden. God van de gemartelden, u weet hoe het is om gemarteld en vernederd te worden. We herinneren ons dat u zei dat wat de minste van hen is aangedaan, ook u is aangedaan. Dus elke keer dat Palestijnen worden gemarteld, wordt u opnieuw gemarteld. Heer, leer ons solidair te zijn met de onderdrukten. Heb medelijden met degenen die martelen, want hun zonde is ernstig.

Eeuwige, in uw genade… hoor ons gebed

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda.

Eeuwige, in uw genade… hoor onze gebeden