Wave of Prayer 13 augustus 2020

Op dinsdag 11 augustus bracht Kumi Now ‘on line’ kinderdetentie ter sprake. Zij werden verbonden met Khaled Quzmar, algemeen directeur van de Defence of Children International Palestina ( DCIP). Wil je meer informatie, zoek het dan op www.kuminow.com/online

Eeuwige, wij bidden voor het werk van de DCIP. Zij verzetten zich bij hun werk hevig tegen illegale Israëlische detentie van kinderen. Wij vragen U dat kinderen wereldwijd de vrijheid hebben om te leven, zich te ontwikkelen en om op te groeien zonder de dreiging opgepakt te worden. Dat zij ook bevrijd mogen worden van de alsmaar durende bezetting. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Covid-19 verspreidt zich over de wereld met alsmaar vele nieuwe besmettingen in Israël en Palestina. Ook hier gaan de opgelegde restricties door. In Gaza daarentegen zijn weinig besmettingen geconstateerd. Daardoor konden de scholen de laatste dagen weer opnieuw opengaan en beginnen.
Eeuwige, Gij die mensen heelt,  wij bidden voor hen die steeds opnieuw getroffen worden door Covid-19. Wij bidden voor de medische staf, mensen die als maar zonder ophouden zich bezig houden met hen die er ernstig aan toe zijn met het risico dat zij zelf ook besmet worden. Wij vragen U wees met de leerlingen in Gaza, die weer naar school gaan. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op dinsdag 4 augustus werd Beiroet, de hoofdstad van Libanon getroffen door een enorme explosie, die een complete destructie van de haven teweeg bracht. Hierbij vielen vele doden en gewonden. Daarbij komt nog dat de inwoners van Libanon besmet zijn met Covid-19. Ook hier leven velen in armoede.
Eeuwige, wij bidden U, breng troost aan hen die rouwen om hun geliefden, genezing voor hen die gewond zijn geraakt en laat er onderdak zijn voor hen die geen dak boven hun hoofd hebben. Geef, zo vragen wij U geef kracht aan hen die proberen de gebroken levens van de inwoners van Beiroet weer te herstellen. Wij bidden bescherm hen die kwetsbaar zijn, met name in deze tijd van het corona virus. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op vrijdag 23 augustus werd een 23 jarige moeder Dalia Samoudi gedood door soldaten van het Israelische bezettingsleger. Zij woonde in Jenin, op de Noordelijke Westbank. Zij was bezig ramen te sluiten om haar jonge kinderen te beschermen tegen de effecten van traangas.
Eeuwige, Gij die altijd zijt bij hen die rouwen, wees ook bij de familie van Dalia nu zij in rouw gedompeld zijn. Wees hen nabij nu zij proberen het leven weer op te pakken bij dit verlies. Troost hen in deze zo donkere dagen. Wij vragen dat de Israëlische autoriteiten hun gewelddadige bezettings tactiek en het gebruik van wapens, gericht op onschuldige mensen, beëindigen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De vierjarige Haneen Zaloum uit de wijk Silwan in Oost Jeruzalem werd gedood door een verdwaalde kogel na een buren ruzie op vrijdag 9 augustus.
Eeuwige, de Nabije van hen die verloren zijn in de duisternis, wees met de familie van Haneen als zij weer er boven op moeten komen vanuit dit grote verlies. Ondersteun, zo vragen wij U de families in Palestina en Israël nu zij moeten dealen met familie disputen die vaak veroorzaakt worden door slechte economische omstandigheden en daarbij nog Covid-19, dat overal heerst. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel heeft samen met de Evangelisch Lutherse Kerk van Jordanië en het Heilige land een oecumenische gebeds viering samengesteld waar een aantal kerken en jonge mensen uit Jeruzalem in participeren.
De viering in het Arabisch kun je vinden op You Tube en Facebook op woensdag 12 augustus vanaf 18 uur. (https://youtu.be/RNCbZlbzBOE)
Eeuwige, wij danken U voor allen die deze viering hebben voorbereid en velen, waar dan ook, samen zullen komen op 12 augustus. Een tijd om te bidden en te mediteren en reflecteren over de pandemie en de bezetting. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burkino Faso, Chad, Mali, Mauritanië en Niger.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.