Wave of Prayer 13 december 2018

De wekelijkse Wave of Prayer bevat de gebeden die worden uitgesproken tijdens de viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. Ze geven een beeld van het wel en wee van de Palestijnse (christelijke) gemeenschap.

Duizenden mensen woonden op zaterdag 1 december de jaarlijkse aansteek ceremonie mee het aansteken van de grote kerstboom op het ‘Manger’ plein- het plein van de kribbe- in Bethlehem bij.
Eeuwige, het licht van de kerstbomen geeft onze vreugde weer bij het herdenken van de komst van uw Zoon, Jezus uit Nazareth, zoals geschreven staat: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht.’ (Jesaja 9, 2)
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Er zijn op vrijdag 7 december tenminste 25 Palestijnen gewond geraakt gedurende de wekelijkse protesten gehouden langs de grens tussen Gaza en Israël om de Grote Mars tot Terugkeer opnieuw in het voetlicht te zetten.
Eeuwige, wij bidden voor allen die deze week gewond zijn geraakt en wij denken ook aan allen die gedurende deze weken verwondingen hebben overgehouden van de protesten. Wij bidden dat er toch een doorbraak mag komen tijdens de vredesonderhandelingen en dat de blokkade bij Gaza mag ophouden te bestaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op 5 december verwoestte de Israëlische autoriteiten een basisschool in het dorp Simiya in het zuidelijke bezette gebied van de Westelijke Jordaanoever, district Hebron. Er werd gezegd dat de school gebouwd was zonder vergunning. Nu weten we langzamerhand wel dat er nooit een vergunning wordt afgegeven.
Eeuwige, U bent altijd aanwezig als wij in tijden van zorgen en nood om hulp vragen. Wij vragen U dat zij die proberen huizen en scholen te bouwen voor hun familie de hoop niet verliezen, maar doorgaan om te zoeken naar die mogelijkheden die zij zo broodnodig hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week was de week van de mensenrechten en wel op maandag 10 december.
Eeuwige, alle mensen hebben het recht om in vrede, waardigheid en recht te leven. Geef allen die met de bezetting van doen hebben nederigheid van hart om hun verkeerde daden te bezien. Dat hun denken hen helderheid verschaft om de weg te gaan van vrede en gerechtigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 5 december heeft de Ierse senaat de allereerste versie van de Bezette Gebieden Wet goedgekeurd. Deze wet is tegen het gegeven dat er import plaats vindt van goederen uit de Israëlische nederzettingen. Maar allereerst moet deze wet in wording so wie so goedgekeurd worden door het Lagerhuis van het Engelse Parlement.
Eeuwige, wij worden bemoedigd als diegenen die autoriteit uitstralen zich houden aan het Internationale Recht en hierbij de illegaliteit vaststellen van de Israëlische nederzettingen in Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op vrijdag 30 november heeft het Assemblee van de Verenigde Naties gekozen ten faveure van de vijf resoluties die over Palestina gaan. Deze organisatie heeft ook een 6e resolutie aangenomen als het gaat over de Golan hoogte. Daarbij eisen ze de terugtrekking van Israël uit het gehele gebied en spreken zich nadrukkelijk uit dat dit gebied Syrië toebehoort.
Eeuwige, wij danken U voor alle internationale instanties die werken aan het behouden van vrede en de soevereiniteit van alle landen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Kumi Now initiatief focust deze week op het werk van Al-Marsad in de Syrische Golan hoogte. Al-Marsad werd opgericht in 2003 om de mensenrechten van deze Syriërs te respecteren. Zij leven zowel onder de dreiging  van militaire activiteiten als onder de promotie van het toerisme georganiseerd door de kolonisten die daar illegale nederzettingen hebben gebouwd. Deze week wordt gevraagd te schrijven naar reisorganisaties zoals booking.com en de Lonely Planet.  Aan hen wordt gevraagd: profiteert uw organisatie ervan als zij aan toeristen onderdak bieden in illegale nederzettingen of door te zeggen dat dit gebied aan Noord Israël toebehoort, in plaats van dat de Syrische Golan de juiste benaming is?
Eeuwige, wij bidden voor de Syriërs die de afgelopen jaren zo geleden hebben. Wij vragen dat deze mensen die in deze gebieden wonen vrede en recht worden gegund.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cambodja, Laos en Vietnam.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.