Wave of Prayer 13 februari 2020

duif Wave of Prayer

Sabeel blijft volharden in het rondsturen van gebeden via de Wave of Prayer. Een uitnodiging voor ons om te volharden in solidariteit.

Deze week focust het Kumi Now initiatief op het Mossawa centrum in Haifa. Deze non-gouvernementele organisatie werkt aan het beschermen van de rechten van Palestijnse Arabische burgers in Israël.
In het Arabisch betekent ‘mossawa’ gelijkheid/gelijkwaardigheid. De organisatie werkt hard om de gouvernementele budgetten te monitoren en maakt rapporten die discriminatie aan de kaak stellen tegen Arabieren en dan met name op de manier waarop diensten gefinancierd worden.
Eeuwige, wij bidden voor alle organisaties die zich focussen op gerechtigheid en gelijkheid voor alle gemeenschappen in Israël. Wij vragen dat de Israëlische Knesset wil luisteren naar de aanvragen die betrekking hebben op een méér eerlijke distributie van de financiële middelen, bestemd voor de Arabische burgers die in Israël wonen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Twee jonge Palestijnen werden de afgelopen week gedood door Israëliërs die met scherp schoten. Tijdens een demonstratie op donderdag 6 februari in Jenin, gelegen op de Westelijke Jordaanoever, werd Yazan Abu Tabikh 19 jaar oud, gedood en 17 personen raakten gewond tijdens een confrontatie met het Israëlische leger die een Palestijnse woning begon af te breken. De dag ervoor werd een 17 harige Mohammed al-Haddad in Hebron neergeschoten. Ook dit gebeurde tijdens een confrontatie met het leger.
Eeuwige, wij bidden voor de families van Yazan en Mohammed nu zij rouwen om het verlies van hun zoon/zonen. Wij vragen ook dat er wat rust komt in de alsmaar grotere spanning tussen de protesterende Palestijnen en het Israëlische leger. Deze is toegenomen sinds president Trump een nieuw plan in het Midden-Oosten heeft gepresenteerd.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De speciale vertegenwoordiger van de mensenrechten in Palestijns gebied, Michael Lynk, heeft commentaar geleverd op het plan voor het Midden-Oosten door Trump gelanceerd. Hij zei: ‘Dit is een eenzijdig voorstel geheel ten gunste van één kant van het conflict’ en dat hierdoor ‘een ontstaan van een 21 e eeuw Bantoe staat in het midden-Oosten gecreëerd zou worden’.
Eeuwige, wij bidden dat de Verenigde Naties en de meer breder gerichte internationale gemeenschap hun pogingen tot het bereiken van een eerlijke en op tweezijdig gerichte vrede te bereiken, zullen verdubbelen. Dit alles op basis van gelijke rechten voor Palestijnen en Israëliërs.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 3 februari kozen Palestijnse gevangenen uit vier gevangenissen om in hongerstaking te gaan vanwege de zeer slechte condities waaronder kinderen en vrouwen te lijden hebben in de Damon gevangenis. De commissie die over gevangenissen gaat meldde dat in Damon zij, nu het koud is, warme kleren en dekens ontberen en dat het voedsel van slechte kwaliteit is.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de bezetting van Palestijnse gebieden. Dat de omstandigheden waar Palestijnse gevangenen onder verkeren verbeterd worden en dat zij niet verhuisd worden naar Israëlisch grondgebied hetgeen tegen het Internationaal Recht is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op donderdag 6 februari heeft Sabeel Jeruzalem aangekondigd dat er een bijeenkomst in juni 2020 zal plaatsvinden voor jong volwassenen. In de geest van het samenzijn en de Kumi projecten hoopt Sabeel dat jong volwassenen vanuit de hele wereld samen komen om te horen, te leren en plannen te maken hoe verder voor een eerlijke vrede in de wereld.
Eeuwige, wij danken U voor deze nieuwe generatie vredestichters in uw Naam. Wij danken U voor hun bevlogenheid voor gerechtigheid en een betere wereld waar ieder mens geliefd is en mensenrechten niet langer worden geschaad. Wij vragen om een goede begeleiding nu het programma wordt gepland en Sabeel al bezig is alles voor te bereiden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige, wij denken aan de armen en dakloze mensen in Palestina, nu de winter zo koud is. Wij bidden dat er een onderkomen voor hen wordt gevonden en hulp die ze zo broodnodig hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.