Wave of Prayer 13 juli 2017

Elke donderdag is er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een ontmoeting en een korte viering. De gebeden die tijdens deze viering worden uitgesproken zijn elke week in vertaling op onze website te vinden. Ze geven een goed beeld van de vreugden en zorgen van de christelijke gemeenschappen in Palestina en Israël. U kunt de gebeden meebidden. Zo gaan ze de wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Afgelopen vrijdag trouwden Ranan, een lid van onze Sabeel familie en werkt op ons kantoor in Jeruzalem, met Alex. Het was een geweldige trouwpartij met veel familie en vele vrienden. Zij vertrekken volgende week voor hun huwelijksreis naar Sri Lanka.

Eeuwige, wij danken U voor Ranan en Alex die zojuist getrouwd zijn. Zegen hen, zo vragen wij U en geleidt hen nu zij samen, -getrouwd-, verder gaan. Dat zij zich veilig weten en voelen tijdens hun huwelijksreis. Wij danken U ook voor dit mooie moment van vieren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De 18 maanden oude Abdul Rahman Barghouti stierf afgelopen vrijdag, nadat hij twee maanden in het ziekenhuis was verpleegd vanwege het inademen van traangas. De IDF richtte traangasschoten op Palestijnse huizen in het dorp Aboud, vlakbij Ramallah. Dit vanwege de protesten medio mei die weer het gevolg waren van de hongerstaking.
De IFD zorgden ervoor dat ambulances geen toegang hadden tot het huis van Barghouti, waardoor ze gedwongen werden de baby te voet naar de hulppost te brengen.

Eeuwige, wij rouwen om de dood van Abdul Rahman Barghouti en wij zijn diep bedroefd vanwege de methoden van onderdrukking die gebruikt worden om een einde te maken aan het leven van Palestijnse kinderen. Wij bidden U om een wereld waar kinderen thuis geen gassen binnen krijgen die van buiten op hen worden afgeschoten en dat urgente medische hulp die nodig is, niet gehinderd wordt. Wij vragen U, wees de familie van Abdul Rahman en hun gemeenschap nabij nu zij in grote wanhoop proberen door te gaan met hun leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Onlangs verklaarde UNESCO de oude stad van Hebron/Al-Khalil tot Palestijns Wereld Erfgoed. Deze plek werd ook geplaatst op de lijst van het in gevaar zijnde erfgoed, vanwege de Israëlische bezetting van Hebron. De Israëlische regering heeft geprotesteerd tegen deze beslissing en noemde het anti semitisch, en ondanks het feit dat de Palestijnse Autoriteit expliciet te kennen heeft gegeven dat de Al-Ibrahimi moskee/grot van de Patriarchen heilig is voor alle drie de Abrahamitische godsdiensten.

Eeuwige, wij danken U voor de organisaties zoals UNESCO die steeds op zoek zijn om culturele wereld erfgoed monumenten te behouden voor alle mensen
Wij danken U voor het toekennen van UNESCO van het oude gedeelte van Hebron als Wereld Erfgoed en dat zij ook duidelijk maken dat Hebron bezet Palestijns gebied is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sinds begin juli hebben drie kerkgenootschappen in resoluties aangegeven dat zij vredessteun en recht zullen verschaffen aan de Palestijnen. De Mennonieten kerk van de VS maakte in een resolutie bekend om niet meer te investeren in bedrijven die profiteren van de illegale bezetting in Palestina en Israël. Zij gaan door om Palestijnen en Israëliërs te ondersteunen die aan vrede werken. Ook het Wereldgemeenschap van de Gereformeerde kerken heeft een resolutie aangenomen om een begin te maken contacten te zoeken met mensen in Palestina en Israël die bezig zijn aan vrede te werken. Het is dan bedoeling om dit samen te doen met de Palestijnse kerken en iedere theologie die gebruikt wordt om de onderdrukking van de Palestijnen te rechtvaardigen, af te wijzen. De Verenigde Kerk van Christus heeft een resolutie aangenomen om de rechten van kinderen die in Israëlische gevangenissen zitten, te ondersteunen.

Eeuwige, wij danken U voor de kerken wereldwijd die zich solidair opstellen ten opzichte van de Palestijnen en blijven werken om een eind te maken aan de bezetting en schendingen van mensenrechten. Help hen trouw te zijn aan het werk dat zij verrichten en dat zij een voorbeeld zijn voor andere kerken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Vrienden van Sabeel en Kairos in Palestina in het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan een jaar bezig geweest om een motie voor te bereiden die gaat over investeringspraktijken in kerken en dat die overeenkomen met bijbelse en morele principes. Dat zij er zeker van zijn dat kerken niet zullen profiteren van de bezetting van Palestina. Ze hebben de resolutie hierover aangeboden aan de leiders van de verschillende kerken van het Verenigd Koninkrijk. En er is vorige week behoorlijk wat voortgang geboekt tijdens het gesprek met the Church of England.

Eeuwige, wij danken U voor het vele en grondige werk van onze vrienden in het Verenigd Koninkrijk die kerken aanmoedigen zich vast te houden aan bijbelse noties en weerstand te bieden aan illegale bezetting en nederzettingen. Wij bidden U dat U de harten en het verstand van hen zult verlichten die in invloedrijke posities verkeren. En verder bidden wij dat de kerkleiders deze resolutie niet naast zich neer zullen leggen vanwege vrees van beschuldigingen en antisemitisme.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Eritrea en Ethiopië.

Heer, onze god, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.