Wave of Prayer 13 juni 2019

Wave of Prayer betekent ‘golf van gebed’. Door de gebeden die worden uitgesproken tijdens de wekelijkse viering in verschillende talen te verspreiden laat Sabeel zo golf van gebed de wereld rondgaan.

De Grote Mars tot Terugkeer ging op vrijdag niet door in verband met gebeden voor het Eid al-Fitr feest om zo het einde van de Ramadan te vieren. Van 21 mei tot  – 3 juni zijn in totaal 234 Palestijnen gewond geraakt door Israëlisch vuur.
Eeuwige, onze harten hebben zich verheugd over het feit dat onze Moslim broeders en zusters die in Gaza wonen het Eid a-Fitr feest konden vieren ondanks de alsmaar voortdurende hopeloze situatie aldaar. Wij bidden dat de Israëlische regering zich realiseert dat het volk van Gaza niet alsmaar onderdrukt kan en mag worden en dat zij het recht hebben terug te keren naar hun huizen. Dat dat toch ooit erkend zal worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Tawjihi (schoolverlater) examens begonnen vorige week voor leerlingen die op Palestijnse scholen zitten. In welke context ook, examens blijven moeilijk en veroorzaken stress. Daarnaast speelt nog extra datgene wat er bij de checkpoints gebeurt, het recht niet hebben om je vrij te bewegen en andere problemen die spelen; allemaal veroorzaakt door de Israëlische bezetting.
Eeuwige, wij denken aan de vele leerlingen die dit jaar hun schooljaar afronden en aan allen die deelnemen aan de Tawjihi examens. Wij bidden voor alles wat er de komende zomermaanden gaat gebeuren en tegelijkertijd weten wij van de weinig voorhanden mogelijkheden die er zijn voor de Palestijnse jeugd. Wij vragen U dat alle jonge mensen van een veilige, gezellige en productieve zomer kunnen genieten
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Kumi Now initiatief concentreert zich deze week rond het Christen Zionisme en van het vredeswerk Trust. Wij moedigen allen die zich bezig houden met dit initiatief om de informatie over het groeiende probleem dat het Christen Zionisme en het vredeswerk van Trust in Palestina en Israël veroorzaakt, te lezen.
Eeuwige, wij vragen U geef kracht en moed aan allen die zich bezig houden met dit Kumi Now initiatief. Dat zij er met veel inzet en energie aan werken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen zondag werd in veel kerken over de gehele wereld het feest van Pinksteren gevierd, dat ons doet herinneren aan het begin van de kerk. Nu, net zoals toen ter tijd, leefde de kerk in de context van onderdrukking en was toen en is ook nú op zoek een alternatieve weg te vinden in een wereld die beheerst wordt door aspiraties van hen die van een heerschappij dromen.
Eeuwige, Verlosser van de gehele wereld: deze week bidden wij speciaal voor uw kerk in het Midden-Oosten. Wees, zo vragen wij U bij al die vrouwen, mannen en kinderen die uw lichaam vertegenwoordigen in het Midden Oosten en zend uw heilige Geest over hen.
Bescherm uw kinderen van alle kwaad en laat de vlam van uw liefde, waarheid, genade en goedheid in ons branden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Wereldraad van Kerken blijft present in Palestina en Israël door het programma van EAPPI. (Ecumenical Accompaniment programme) Deze vrijwilligers die op verschillende plekken worden gestationeerd op de bezette Westelijk Jordaan oever en in Oost-Jeruzalem fungeren als waarschuwing aan Israël dat de internationale christelijke gemeenschap ernstig bezorgd is over de maar doorgaande situatie en dat Israël niet geneigd lijkt er iets aan te doen.
Eeuwige, genadige en beschermende God, bemoedig en sterk hen die leiding geven in de Wereldraad van Kerken nu zij, wat het werk van EAPPI betreft, toekomst gericht kijken en hun presentie in het Heilige Land vorm en inhoud willen blijven geven. Open de ogen van hen die zich als medewerkers hiervoor inzetten om te zien wat er werkelijk ter plaatse gebeurt en geef hen de inspiratie om de waarheid te spreken, zodat als zij naar drie maanden weer naar huis gaan dit kunnen delen met allen waarmee zij daar verkeren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel Jeruzalem krijgt vele gasten deze week:
-een groep om te informeren hoe de situatie ter plaatse is en over het werk van Sabeel.
-een groep die deelneemt aan het uur van gebed op donderdag 12.00 uur.
-een groep die meedoet aan een tour en langs komt.
Eeuwige, wij zijn dankbaar voor al die groepen die de moeite nemen en tijd inruimen om naar Sabeel te komen om over het werk van Sabeel die zich verbonden weet met de lokale gemeenschap te luisteren en te horen wat er zich allemaal afspeelt. Geef de staf en de vrijwilligers van Sabeel kracht om op de juiste manier, vol liefde en genadevol er te zijn om zoals de Schrift het zegt: ‘ te wandelen met U’. Dat zij op deze wijze uw bevrijdende liefde met allen met wie zij in contact komen, kunnen delen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van kerken bidden wij voor de landen Botswana en Zimbabwe.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.