Wave of Prayer 13 mei 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Deze week werd tijdens de online Kumi Now-bijeenkomst gesproken over de ondersteuning door de V.S. met het leveren van oorlogsmateriaal en economische hulp aan Israël.  Israël gebruikt deze hulp om de Palestijnen straffeloos te onderdrukken. Volgende week zal Kumi Now  de  “niet gestopte Nakba” behandelen.  Voor de Palestijnen is 15 mei de dag om de rampzalige Nakba  te herdenken. Toen werden duizenden Palestijnen gedwongen hun huis te ontvluchten. Onder de  huidige Israëlische ,  dwingende  grond politiek hebben de Palestijnen geen andere optie  dan te vertrekken met achterlating van  hun  huizen en hun gemeenschap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Eeuwigewij bidden om een einde aan de onderdrukking en  discriminatie die door de Israëlische autoriteiten wordt uitgeoefend op de Palestijnen.Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Methodistische kerk  heeft haar aandelen in Caterpillar, een maatschappij die een basis in de V.S. heeft, verkocht. De Methodisten geven aan dat één van hun redenen voor de verkoop is  dat  materieel  gebruikt wordt voor het vernielen van de huizen van mensen die in het, illegaal, door Israël  bezette deel van Palestina wonen.

Heer Jezus, wij voelen ons bemoedigd dat Uw lichaam, de kerk, zich uitspreekt voor recht en rechtvaardigheid. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Voor de Moslims eindigt de Ramadan, de maand om te vasten, deze week. Tijdens deze week waren er voor de jongeren mogelijkheden  om aan de iftar, het verbreken van het vasten,  deel te nemen. Hieraan werd  ook door Sabeel deel genomen. Op woensdag , 27 april,  werd in het Wujod Museum in de Oude Stad de iftar gehouden als onderdeel van een documentaire over Palestijns eten.  De Moslims vieren Eid Al Fitr op donderdag 13 mei.

Eeuwige, wij zeggen dank voor de verscheidenheid in onze gemeenschappen  en vragen dat wij leren tot elkaar te komen met  vertrouwen en respect. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De spanningen  in Jeruzalem, die op de West Bank en in Gaza blijven oplopen over de groeiende woede  over het plan Palestijnen uit hun huizen in Jeruzalem te zetten. De huizen staan op grond  die door Joodse kolonisten wordt gevorderd. Op zaterdag, 8 mei,  werd een film  getoond waarop te zien was dat bussen met Palestijnse moslims uit Israëlisch-Arabische steden door de politie werden gestopt op de belangrijkste weg naar Jeruzalem. Het bericht over de blokkade werd op de sociale media verspreid en dat trok honderden jonge mannen uit Arabische dorpjes en Jeruzalem naar die blokkade. Tientallen auto’s  reden in omgekeerde richting  over de rijbaan richting  Jeruzalem. Ze pikten gelovigen op die hun eigen vervoermiddel hadden laten staan op zo het pad naar boven op de heuvel te voet te vervolgen.

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de veerkracht en het creatieve, geweldloze  verzet van het Palestijnse volk. We blijven bidden dat het volk de hoop op rechtvaardigheid en gelijke berechtiging  niet verliezen in dit gekwelde land . Wij hopen dat  Uw voortdurende aanwezigheid troost biedt aan de harten en zielen van hen die besluiten  Uw weg te bewandelen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Professor Mona Khourty-Kassabri is benoemd  tot Vice President Strategie en Diversiteit  van de Hebreeuwse  Universiteit in Jeruzalem. Dit is de eerste keer dat een lid van de Arabische gemeenschap in zo’n belangrijke positie werd  benoemd.

Eeuwige, wij danken U voor professor Khoury-Kassabri’s benoeming als eerste op die post.. Wij bidden dat ze een rolmodel zal worden, dat ze  zowel studenten uit de Arabische gemeenschap  als studenten uit andere minderheden zal aanmoedigen hoger onderwijs te volgen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Israëlische strijdkrachten vielen dinsdag,  4 mei,  voor de tweede keer ’s nachts  de Sheikj Jarrah-buurt in het bezette Oost Jeruzalem aan. Israëlische soldaten sproeiden met vervuild water en vielen inwoners en opstandigen aan. Er wonen 30 (uitgebreide)  families, ongeveer 550 Palestijnen,  in deze buurt. Zij vrezen gedwongen uitzetting om plaats te maken voor illegale, Israëlische kolonisten.

Eeuwige, wij bidden dat internationale regeringen de Israëlische poging van Israël  het  illegaal uitbreiden van  Oost Jeruzalem te veroordelen. Palestijnen worden uit hun huizen  verdreven om plaats te maken voor illegale kolonisten. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Palestijnse journalist Alaa al-Rimawi begon een hongerstaking nadat 12 Israëlische soldaten op 21 april zijn huis in Ramalla aanvielen . In het midden van de nacht braken ze in, en  arresteerde hem in aanwezigheid van zijn vrouw en zijn vijf kinderen. Hij had een TV-programma gepresenteerd met de Palestijnse kandidaten voor de verkiezing.  Hij is nu in administratieve detentie.

Wij bidden voor  Alaa al-Rima’s gezondheid tijdens zijn hongerstaking en voor zijn vrijlating uit administratieve detentie. Wij bidden dat  de Israëlische autoriteit stopt met het vervolgen van Palestijnse journalisten bij het uitvoeren van hun beroep. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Vandaag,  Hemelvaartsdag, vieren wij, samen met de Episcopaalse kerk in het Heilige Land,  dat bisschop Hosam Elias Naoum wordt geïnstalleerd als aartsbisschop van Jeruzalem.

Wij bidden voor bisschop Hosam bij zijn installatie als aartsbisschop van Jeruzalem en het Midden Oosten, vervul hem met een moedige  geest en een  juist oordeel, een geest van kennis en een hart van liefde en recht,  Wij bidden ook voor  aartsbisschop emeritus Suheil Duwani bij de aanvang van zijn emeritaat. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen India, Pakistan en Sri Lanka. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.